Tài Liệu về vụ Mai Khôi đến DC và từ chối cờ vàng- Jan 2017

Tài Liệu về vụ Ca Sĩ Mai Khôi

Tóm tắt: Mai Khôi, ca sĩ không nổi tiếng ở VN, chỉ gây tai tiếng khi trả lời rất ‘thoải mái” và chủ trương KHÔNG MẶC ÁO NGỰC. cứ search net sẽ là một số bài về tư cách không đẹp của ca sĩ này.

MK tự viết nhạc, hát và post youtube, có nội dung không hẳn là chống nhà cầm quyền cs nhưng cái kiểu “ Cho tôi xin tự do, nhân quyền” gì đó. Một vài người hay tổ chức nào đó bèn lancer và mời MK hát ở hải ngoại. Tại CA, MK đến hát ở nhà Trịnh Hội .

Vào tháng 1/2017, nhà văn Thanh Bình mời MK đến DC hát. MK có thỏa thuận trước với bà Thanh Bình như  vầy: MK không cờ vàng, cờ đỏ, Việt Tân (!! Trong khi MK ở tại nhà Trịnh Hội!). Vào ngày trình diễn, khi đến nơi, thấy cờ Mỹ và cờ vàng trên sân khấu, MK phản đối với bà Thanh Bình và bỏ ra. Nếu, nếu, bà Thanh Bình là người quốc gia đúng nghĩa thì bà đã phải hủy bỏ buổi hát nhưng bà đã chạy theo năn nỉ MK. Hóa ra, theo Facebook MK, trước đó bà Thanh Bình đã đồng ý với MK như thế ( không cờ). Cũng theo Ban Tổ Chức thì ban đầu tính tổ chức tại tự gia nhưng phút cuối bà Thanh Bình đổi địa điểm và tại nơi này thì luôn có cờ. Để giải quyết, Ban Tổ Chức đã quyết định dời hai lá cờ xuống góc phòng. Mai Khôi thì không lên sân khấu mà  ngồi ở giữa phòng và đã đưa  đến tình trạng khán giả ngồi xoay lưng với cả hai lá cờ để xem MK hát. Vài khôn mặt to lớn ở đây, im lặng không nói gì cả trước việc cờ bị dời: GS Kim Oanh, Nguyễn Quốc Khải, SơnTùng…

Dưới đây, xem từ dưới lên là các bài, theo thứ tự thời gian, về vụ Mai Khôi này:

This entry was posted in Mai Khôi với Cờ Vàng. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tài Liệu về vụ Mai Khôi đến DC và từ chối cờ vàng- Jan 2017

  1. Pingback: Tài Liệu về vụ Mai Khôi (Piss on Trump)- Nov 27, 2017 |

  2. Pingback: Cộng đồng hải ngoại- Một năm nhìn lại- Dec 23, 2017 |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi – CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI-MỘT NĂM NHÌN LẠI | Việt Phố

Comments are closed.