Category Archives: Bolsa-Trí Tạ-Tài Đỗ

Tài liệu về vụ Trí Tạ-Phát Bùi ở Little Sài Gòn- Oct 1, 2019

Tài Liệu về vụ Trí Tạ-Phát Bùi ở Little Sài Gòn Cập nhật vào Oct 1st, 2019 LGT: nhiều cao niên mệt mỏi vì Bolsa dậy sóng với nhiều tin trái ngược. Tôi tóm tắt dưới đây để quý vị … Continue reading

Posted in Bolsa-Trí Tạ-Tài Đỗ, Tài Liệu, Thời Sự | 5 Comments