Category Archives: Bolsa-Trí Tạ-Tài Đỗ

Bolsa khói lửa. Vụ Tượng Đài Quảng Trị”. Ls Nguyễn Quốc Lân thiếu giáo dục qua chuỗi mails với ô Đỗ Văn Phúc

Nguyễn Quốc Lân có khoa bảng nhưng không có Trí Thức !!! – Thư  của Nguyễn Quốc Lân gửi ông Đỗ Văn Phúc + – Thư ông Đỗ Văn Phúc trả lời N Q Lân +   – Ý kiến của công luận đồng tình … Continue reading

Posted in Bolsa-Trí Tạ-Tài Đỗ, Thời Sự | Leave a comment

Tài liệu về vụ Trí Tạ-Phát Bùi ở Little Sài Gòn- Oct 1, 2019

Tài Liệu về vụ Trí Tạ-Phát Bùi ở Little Sài Gòn Cập nhật vào Oct 1st, 2019 LGT: nhiều cao niên mệt mỏi vì Bolsa dậy sóng với nhiều tin trái ngược. Tôi tóm tắt dưới đây để quý vị … Continue reading

Posted in Bolsa-Trí Tạ-Tài Đỗ, Tài Liệu, Thời Sự | 6 Comments