Category Archives: Mai Khôi với Cờ Vàng

Tài Liệu về vụ Mai Khôi đến DC và từ chối cờ vàng- Jan 2017

Tài Liệu về vụ Ca Sĩ Mai Khôi Khi Ký Thiệt (Sơn Tùng) tỏ thái độ “biết điều” với Ban Tổ Chức ” Trói vào Tự Do” -Jan 24,2017 Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn với bản tuyên cáo … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng