Category Archives: Mai Khôi với Cờ Vàng

Tài Liệu về vụ Mai Khôi (Piss on Trump)- Nov 27, 2017

Hoàng Lan Chi TÀI LIỆU VỀ MAI KHÔI (PISS ON TRUMP) 27/11/2017 Mai Khôi, ca sĩ hạng xoàng ở VN nhưng nổi tiếng về vụ cổ động không mặc áo ngực. MK tự post youtube hát nhạc phẩm cầu xin … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Tài Liệu, Thời Sự | 3 Comments

Một số lý luận đúng của người trong và ngoài nước về vụ Mai Khô i-Nov 25, 2017

Một số lý luận đúng của người trong nước về vụ Mai Khôi Yui Paris chắc MK chưa từng nghe câu này, “muốn độc lập về chính trị thì phải độc lập về kinh tế”. dân ko giàu, nước ko … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự | 2 Comments

Mai Khôi viết lý do vì sao trưng biểu ngữ (Piss on Trump)-Nov 19 , 2017

LGT: đây là bài viết đầu tiên của Mai Khôi vào November 12, 2017. Mọi người ào vào chửi quá xá. Tôi không copy nổi vì quá nhiều. Những stautus khác, do MK post, vd bài của Tuấn Khanh hay … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự | 2 Comments

Các comments của Hoàng Lan Chi tại Facebook về vụ Mai Khôi-Nov 18, 2017

CÁC COMMENTS CỦA HOÀNG LAN CHI TẠI FACEBOOK VỀ VỤ MK 1) LanChi Hoang Tác giả bài viết trên ở Calitoday, Ngô thanh Tú, mà MK khen sâu sắc đã sai các điểm sau: 1) Hiện nay: Dân chúng VN … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự | 3 Comments

Các banners tại Facebook của Hoàng Lan Chi về vụ Mai Khôi- Nov 1 6, 2017

CÁC BANNERS TẠI FACEBOOK CỦA HOÀNG LAN CHI VỀ VỤ MAI KHÔI:

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự | 2 Comments

GS Mỹ nói về biểu ngữ của Mai Khôi- Nov 15, 2017

Tôi gửi biểu ngữ cho một GS Mỹ dạy college về môn Anh văn và ông trả lời tôi như sau. Nick Anh Phạm, cho biết là thông dịch viên khi Obama qua VN, đã binh vực cho Mai Khôi … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự | 2 Comments

Mai Khôi đã “mất dạy” như thế nào-Nov 13, 2017

HÌNH NÀY TỪ NHÀ NGUYỄN KINH LUÂN: HÌNH NÀY CỦA HOÀNG LAN CHI: Bao Quoc Tran CHUYỆN MAI KHÔI EM CÓ VÀI Ý SAU Trong tinh thần dân chủ cô ta có quyền phản đối bất kỳ ai cô ta … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự | 2 Comments

Ca sĩ Mai Khôi (mất dạy), LS Trịnh Hội (ngu xuẩn) khi mạ lị TT Hoa Kỳ- Nov 13, 2017

Copy từ Facebook https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10215262176049084 Bao Quoc Tran Mai Khôi & Trịnh Hội , chị đái em hứng. Đơn giản chỉ có vậy. Qua việc này thấy rất rõ tư cách của một kẻ suốt đời nấp sau váy phụ nữ. … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự | 2 Comments

Tài Liệu về vụ Mai Khôi đến DC và từ chối cờ vàng- Jan 2017

Tài Liệu về vụ Ca Sĩ Mai Khôi Tóm tắt: Mai Khôi, ca sĩ không nổi tiếng ở VN, chỉ gây tai tiếng khi trả lời rất ‘thoải mái” và chủ trương KHÔNG MẶC ÁO NGỰC. cứ search net sẽ … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng | 3 Comments