Category Archives: Fans Dân Chủ

Ngôn ngữ của phung4@hotmail.com, nhóm Tố Sảng, fans của Dân Chủ thổ tả -April 9 , 2021

Hãy xem ngôn ngữ của nhóm Tố Sảng, fans của Dân Chủ thổ tả: phung4@hotmail.com Phung Nguyen <phung4@hotmail.com> Sat, Apr 10 at 11:29 AM Thằng Bình Nguyễn nó là sinh vật gì khi coi TV bạo loạn ngày 6 tháng … Continue reading

Posted in Fans Dân Chủ | Leave a comment