Category Archives: Thời Sự

Hoàng Lan Chi trả lời Nam Lộc ( HLC có lôi hai con NL vào hay kh ông chuyện Voice-Tú-Nam Lộc)- August 14, 2018

Gởi những vị quan tâm Bài này gồm : thư ô Nam Lộc gửi tôi và thư tôi trả lời. Nội dung: dính líu đến vụ ô NL nói ( ô Tú tố cáo bà Ba thì được lợi gì?). … Continue reading

Posted in Thời Sự

Ba bằng cớ về CT Nhân Đạo dành cho thuyền nhân bị kẹt trên 20 năm ở Thái-August 10, 2018

Ba bằng cớ về chương trình nhân đạo của Canada dành cho thuyền nhân bị kẹt trên 20 năm ở Thái Lan 1) Ts Cấn Lê, Canada, người đã tìm hiểu và vận động cho chương trình nhân đạo cho … Continue reading

Posted in Thời Sự

Tài Liệu về MC Nam Lộc

§ MC Nam Lộc – Ai Tài Trợ cho ông đi Thái- BPSOS hay Voice?- Dec 1 , 2017 § Nhận xét-Nam Lộc trả lời phỏng vấn về ( ĐH “Con Đường Nhân Bản” của TKN ở Sydney) -Oct 15, … Continue reading

Posted in Thời Sự

Links youtube Nguyễn Thanh Tú-Voice đưa lậu người vào Canad a-August 2018

Links youtube Nguyễn Thanh Tú-Voice đưa lậu người vào Canada Phát hiện thêm 3 người Voice đưa lậu qua Canada: https://www.youtube.com/watch?v=5U15j0-nqM4&feature=youtu.be Sự láu cá của buổi họp báo: https://www.youtube.com/watch?v=fomC5tZzlIY&feature=youtu.be Voice Đỗ Kỳ Anh: trả lời Thời Báo: thuyền nhân phải … Continue reading

Posted in Thời Sự

Lần đầu Hoàng Lan Chi đi xin tiền. August 10, 2018

Hoàng Lan Chi Lần đầu Hoàng Lan Chi đi xin tiền! 2018 sẽ là một năm đặc biệt với tôi vì là lần đầu đi xin tiền! Lần đầu xin và thành công thì coi bộ con đường đi xin … Continue reading

Posted in Thời Sự

Trả lời lần cuối cho bà Hồng Vân về vụ Tú-Voice-Nam Lộc- August 6, 2018

Ai không quan tâm vụ VT-Định –Voice-Tú thì ignore dùm. Cảm ơn Hoàng Lan Chi TRẢ LỜI LẦN CUỐI CHO BÀ HỒNG VÂN Bà Hồng Vân mới post trong nhà bà về ô Tú như sau: “Video clip của ông … Continue reading

Posted in Thời Sự

Ba chứng cớ về CT nhân đạo của Canada. Ô Tú xin Canada không trụ c xuất 12 người đi lậu, nhận thêm 12 người đã bị mất chỗ- August 6, 2018

Hoàng Lan Chi Ba chứng cớ về CT nhân đạo của Canada với thuyền nhân VN Ô Tú xin CP Canada không trục xuất 12 người ( Voice tráo) và nhận thêm 12 người kia. LGT: Ô Tú tố cáo … Continue reading

Posted in Thời Sự