Category Archives: Thời Sự

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến Houston cùng mẹ và 2 con- Oc t 17, 2018

LanChi Hoang 5 hrs · 1-Trước khi coi VOA, mời xem một người viết vầy "Mừng cho Cô và gia đình…những đồng bào thân yêu của chúng ta, thoát khỏi ngục tù cộng sản..Vui mừng hơn nữa, vì có tương … Continue reading

Posted in Thời Sự

Lưu Trọng Văn: TT NĐ Diệm -Anh muốn con anh nên người không–Oct 16, 2018

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2190554727936419&id=100009457401127 Lưu Trọng Văn 2 hrs · TT. Ngô Đình Diệm: anh muốn con anh nên người không? Gã có cuộc gọi là nhậu trên đường Duy Tân xưa, đối diện ngõ nhà Trịnh Công Sơn. Phạm Văn Hạng nhất … Continue reading

Posted in Thời Sự

“Nhân vật cộng đồng dơ bẩn” : Hoa Hoàng Lan- Oct 16, 2018

“NHÂN VẬT CỘNG ĐỒNG DƠ BẨN”: HOA HOÀNG LAN Hoàng Lan Chi viết: cách đây vài năm, khoảng 2010, tôi mới có thì giờ đọc mails ở các các diễn đàn yahoo nhiều hơn trước đó. Tôi ngạc nhiên khi … Continue reading

Posted in Thời Sự

“Nhân vật cộng đồng dơ bẩn” : Hoa Hoàng Lan- Oct 16, 2018

Hoàng Lan Chi “NHÂN VẬT CỘNG ĐỒNG DƠ BẨN”: HOA HOÀNG LAN Hoàng Lan Chi viết: cách đây vài năm, khoảng 2010, tôi mới có thì giờ đọc mails ở các các diễn đàn yahoo nhiều hơn trước đó. Tôi … Continue reading

Posted in Thời Sự

“Nhân vật cộng đồng dơ bẩn”: Hoa Hoàng Lan-Oct 16, 20 18

“NHÂN VẬT CỘNG ĐỒNG DƠ BẨN”: HOA HOÀNG LAN Hoàng Lan Chi viết: cách đây vài năm, khoảng 2010, tôi mới có thì giờ đọc mails ở các các diễn đàn yahoo nhiều hơn trước đó. Tôi ngạc nhiên khi … Continue reading

Posted in Thời Sự

“Nhân vật cộng đồng dơ bẩn”: Hoa Hoàng Lan-Oct 16, 20 18

“NHÂN VẬT CỘNG ĐỒNG DƠ BẨN”: HOA HOÀNG LAN Hoàng Lan Chi viết: cách đây vài năm, khoảng 2010, tôi mới có thì giờ đọc mails ở các các diễn đàn yahoo nhiều hơn trước đó. Tôi ngạc nhiên khi … Continue reading

Posted in Thời Sự

Các bài ở Facebook Hoàng Lan Chi tính đến October 13, 2018

Facebook Hoàng Lan Chi Bài từ 1-13 October, 2018 LGT: xem tựa đề, chọn bài. Nên cố gắng đọc để có thêm “informations” về mọi vấn đề. Đừng để mình lạc hậu. Khi có nhiều tin tức nhờ net, thì … Continue reading

Posted in Thời Sự