Nhân Vật Cộng Đồng

Nhân Vật Cộng Đồng

Đây là mục chúng tôi lưu trữ một số người mà chúng tôi gọi là “Nhân Vật Cộng Đồng”. ( tai tiếng)

Đó là những người trong cộng đồng hải ngoại nhưng có thể là:

  1. Là người quốc gia nhưng đã vô tình hay cố ý phá hoại cộng đồng hay phá người quốc gia khác. Sự phá hoại này có đủ mọi lãnh vực: chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật.
  2. Về Việt  Nam buôn bán với Vc.
  3. Viết bài có vẻ bênh vực cho Vc hay việt gian.
  4. Viết bài có vẻ “mờ ảo”, gây bất lợi cho cộng đồng người quốc gia chống cộng
  5. Có tư tưởng hòa giải với Vc.

Tất cả đều phải có bằng cớ đính kèm. Bằng cớ có thể là:

  1. Bài phỏng vấn của Vc trong nước dành cho nhân vật đó
  2. Thái độ, hành động, bài viết hay e mail của nhân vật đó.

Chúng tôi hoan nghênh nếu quý vị tiếp tay. Khi viết cần ghi rõ người thu thập tài liệu là ai. Chúng tôi chỉ đăng tải khi người thu thập là người Thật, có địa chỉ, số điện thọai và cá nhân chúng tôi biết rõ hay thân hữu của chúng tôi biết rõ.
Trân trọng
Hoàng Ngọc An

Danh Sách Nhân Vật Cộng Đồng sẽ được cập nhật thường xuyên tại đây.

Nhân Vật Cộng Đồng Thanh Vân

1 Response to Nhân Vật Cộng Đồng

  1. Pingback: Trả lời cho bạn lấy nick “Tập Cận Bình” Nov 23, 2019 |

Comments are closed.