Category Archives: Linh Tinh

Phản ứng của Đức Giáo Hoàng khi bất ngờ bị kéo tay -Jan 6, 2020

· Phản ứng của Đức Giáo Hoàng khi bất ngờ bị kéo tay. https://www.facebook.com/BBCnewsVietnamese/videos/3248090418539257/ Hoàng Lan Chi viết: tôi xem và bật cười. Một bà kéo tay Đức Giáo Hoàng. Ngài giật mình và phản xạ là quắc mắt, đập … Continue reading

Posted in Linh Tinh

Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Kết quả phiên tòa Phúc thẩm xử 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha: – Đinh Nguyên Kha bị kết án 4 năm tù giam. – Nguyễn Phương Uyên bị 3 năm tù treo. Phương … Continue reading

Posted in Linh Tinh

Luận văn Đỗ Thị Thoan, một Nhân Văn Giai Phẩm thứ hai

Xin giới thiệu một bài viết về một sự kiện trong nước. Xin lấy ý và không chú trọng hình thức (câu, chữ của VC) Hoàng Ngọc An Một bìa sách do Nhà xuất bản Giấy Vụn của nhóm Mở … Continue reading

Posted in Linh Tinh

Thế Thanh-Chuyện sửa đổi Hiến pháp Súc sinh ở Trại súc vật: “Tôi đồng ý”

Xin giới thiệu bài viết của một tác giả rong nước. Hoàng Ngọc An Chuyện sửa đổi Hiến pháp Súc sinh ở Trại súc vật: “Tôi đồng ý” Thế Thanh Trong “Chuyện sửa đổi hiến pháp ở Trại súc vật” … Continue reading

Posted in Linh Tinh

ĐIẾU CÀY ĐÃ NGƯNG TUYỆT THỰC

TIN VUI TỪ TRẠI 6: ANH NGUYỄN VĂN HẢI (ĐIẾU CÀY) ĐÃ NGƯNG TUYỆT THỰC

Posted in Linh Tinh

Nguyễn Hưng Quốc- Vụ án Nhã Thuyên

Xin chuyển tiếp với sự dè dặt. Chỉ nên xem cho biết. Với bài của Nguyễn Hưng Quốc, tôi xem và cẩn trọng. Với bài của các vị trong nước, tôi cũng xem và giữ sự cẩn trọng. Không tin … Continue reading

Posted in Linh Tinh

Lão Móc- CHÓ SỦA TIẾNG NGƯỜI – NGƯỜI SỦA TIẾNG CHÓ

CHÓ SỦA TIẾNG NGƯỜI – NGƯỜI SỦA TIẾNG CHÓ LÃO MÓC Cựu thẩm phán Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang là một “nhà truyền thông” có tài bịa điều, đặt chuyện để mạ lỵ, vu cáo người khác … Continue reading

Posted in Linh Tinh