Category Archives: Tranh Luận Ở Các Diễn Đàn

Diễn Đàn-3mails ( Giao Chỉ-Vũ Linh CVha6u-HN1943) về Hoàng Cơ M inh nhân vụ phim Terror tháng 12-2015

TÓM TẮT 3 mails: Giao Chỉ-Vũ Linh Châu-HN 1943 Tháng 12/2015, xảy ra vụ phim Terror in Little Sài Gòn. Giao Chỉ, lên TV, chê bai phim. Cũng Giao Chỉ, giới thiệu lại bài cũ của bà Điệp Mỹ Linh. … Continue reading

Posted in Tranh Luận Ở Các Diễn Đàn | 1 Comment

HaNguyen nhận xét bài của Victor Nguyên ( Victor nhận định vụ Hoàng Duy Hùng -Trần Trí Hoàng)

LGT: hai nhận xét của HaNguyen và Victor Nguyen, về vụ tranh luận giữa Hoàng Duy Hùng -Trần Trí Hoàng HOÀNG NGỌC AN ****************** 2- From: Ha Nguyen Sent: Thursday, January 21, 2016 4:38 PM Subject: Tui nhận xét trên … Continue reading

Posted in Tranh Luận Ở Các Diễn Đàn | Leave a comment

10 mails giữa Wissai-HN1943 vụ Wissai chỉ trích bà Hoàng Ngọc An rồi vu cáo nhầm cho HN1943-ngày 21/1/2016

Đây là 10 mails khoảng từ 19-21/1/2016. Liên quan Wissai chỉ trích bài của bà Hoàng Ngọc An ( Nhận xét cuộc tranh luận Hoàng Duy Hùng và Trần Trí Hoàng). HN1943 góp ý. Wissai đọc nhanh chửi bới, mạ … Continue reading

Posted in Tranh Luận Ở Các Diễn Đàn | Leave a comment

JB Trường Sơn- Trương Minh Hòa trí ngu chữ dốt

LGT: Trương Minh Hòa, một người tự cho biết là cựu quân nhân “Chiến tranh chính trị”, thường viết bài cho TinParis.net. Trươc kia, blog Chúng Tôi Muốn Tự Do thỉnh thoảng có đăng bài của TMH. Về sau, nhận … Continue reading

Posted in Tranh Luận Ở Các Diễn Đàn | Leave a comment