Category Archives: Vũ Linh

Vũ Linh-Vẫn chuyện bắn giết loạn đả-Oct 11, 2017

Vũ Linh …chính quyền Obama chấp nhận, cho bán tự do. Đây là thiết bị anh Paddock xử dụng… Tuần qua, cả nước Mỹ, hay chính xác hơn, cả thế giới chấn động về tin một anh khùng vác súng … Continue reading

Posted in Bài về Trump, Thời Sự, Vũ Linh

Vũ Linh: Đảng Nào Đang Gặp Nạn? Sep 5, 2017

Fw Bận với chuyện hiến chương Dc và Trần Kiều Ngọc, nên fw muộn và cũng no time để tóm tắt! ******* Đảng Nào Đang Gặp Nạn? …Thất bại của Dân Chủ là không nghĩ ra được sách lược trị … Continue reading

Posted in Bài về Trump, Thời Sự, Vũ Linh

Vũ Linh: Bà Hillary: “Chuyện Gì Đã Xẩy Ra?”- Aug 30, 2017

Vũ Linh:Bà Hillary: “Chuyện Gì Đã Xẩy Ra?” …thất bại của bà Hillary là bà đã đi quá xa về phiá tả… Bà Hillary Clinton có sách mới, được tung ra thị trường tháng Chín này, “Chuyện Gì Đã Xẩy … Continue reading

Posted in Bài về Trump, Thời Sự, Vũ Linh

Vũ Linh- Bạch Cung Bát Nháo

Sáu tháng đầu chấp chánh của TT Trump quả là 6 tháng rối loạn chính trị chưa từng thấy trong lịch sử 300 năm văn hiến Cờ Hoa. Chưa nói tới màn đảng DC và TTDC bề hội đồng tổng … Continue reading

Posted in Bài về Trump, Vũ Linh

Bài của Vũ Linh từ April 2015-July 2017 về bầu cử Hoa Kỳ

Cuộc Đại Chiến Trump – Truyền Thông 11/07/201700:00:00 Chính trường Mỹ đang trải qua một thời cực lạ lùng, chưa từng thấy trong lịch sử cái xứ này. TT Trump đang thực sự đánh đô vật với truyền thông dòng … Continue reading

Posted in Bài về Trump, Tài Liệu, Thời Sự, Vũ Linh

Một số bài của Vũ linh về Trump -July 2017

Vũ Linh- Cuộc Đại Chiến Trump-Truyền thông Dân Chủ- July 11, 2017 Posted on July 11, 2017by hoanglanchi Xin tóm tắt các nét chính cho những vị bận rộn: 1-TTDC bắt đầu công khai đánh CH từ thời TT Nixon. … Continue reading

Posted in Bài về Trump, Tài Liệu, Thời Sự, Vũ Linh

Vũ Linh- Cuộc Đại Chiến Trump-Truyền thông Dân Chủ- July 11, 2017

Xin tóm tắt các nét chính cho những vị bận rộn: 1-TTDC bắt đầu công khai đánh CH từ thời TT Nixon. Trong bầu cử 2016, họ tính toán, Trump này thắng thì sẽ là miếng mồi ngon nhất cho … Continue reading

Posted in Bài về Trump, Thời Sự, Vũ Linh | 1 Comment