Category Archives: Văn Học

Dương Như Nguyện cảm hứng viết “Về” sau khi đọc ta về của TTY vào 2013- May 24, 2019

Thơ “Về” của Dương Như Nguyện : N ghi cảm tác 2013: Hoàng Lan Chi tô đậm những câu Lan Chi thích. PRELUDE: Người về tim đã mồ côi Người về với sợi tơ trời … mười năm (Dương Như … Continue reading

Posted in Văn Học

Lưu Trọng Văn- Tạ Tội- ( Tưởng nhớ Tô Thùy Yên)- May 24, 2019

Hoàng Lan Chi viết: Văn, là con trai Lưu Trọng Lư. Ông viết nhiều status ở fb đậm tình người nên được nhiều netters yêu thích. Lưu Trọng Văn 9 hrs · Gã hình dung một tiến trình ngược, những … Continue reading

Posted in Văn Học

Bao Giờ Giải Được Nỗi Oan-Tô Thùy Yên-Hoàng Lan Chi – Phan Nhật Nam- Dương Nguyệt Ánh ngậm ngùi- May 23, 2019

Bao Giờ Giải Được Nỗi Oan Tô thùy Yên, một thi sĩ tài ba vừa ra đi. Đa số người thích thơ đều nghiêng mình trường bài “Ta về” của Tô Thùy Yên. Lúc này bận nhiều việc nên tôi … Continue reading

Posted in Văn Học

Tưởng nhớ Tô Thùy Yên-Chút rượu hồng đây xin rưới xuống, Giải oa n cho cuộc bể dâu này MAy 22, 2019

Từ Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220025983981305&set=a.10211593028082678&type=3&theater LanChi Hoang: Vẫn biết đời là "hữu hạn" và tuổi hạc của ông cũng đã cao nhưng không thể ngăn được lệ bùi ngùi. "Ta về một bóng trên đường lớn" và "ta tiếc đời ta sao … Continue reading

Posted in Thời Sự, Văn Học

Trần vấn Lệ-Vĩnh Biệt Tô Thùy Yên-May 22, 2019

Mới được tin nhà thơ Tô Thùy Yên ra đi. Thật buồn. Quá Thương tiếc một văn tài. Hoàng Lan Chi ************* Trần vấn Lệ Vĩnh Biệt Tô Thùy Yên "Người về một bóng trên đường lớn!" Mới đó…Trời ơi! … Continue reading

Posted in Văn Học

MAI THẢO- NHÂN CÁCH BÌNH NGUYÊN LỘC- Aug 2017

MAI THẢO- NHÂN CÁCH BÌNH NGUYÊN LỘC Thời gian đầu, sau khi cộng sản đã lấy nốt được miền Nam là thời gian còn được để yên, chưa bị kết tội, chưa bị lùng bắt, tôi thường sáng sáng một … Continue reading

Posted in Văn Học | 1 Comment

DÂN GẦN TRĂM TRIỆU VẪN TRẺ CON? July 17, 2017

DÂN GẦN TRĂM TRIỆU VẪN TRẺ CON Copy từ facebook. Tóm tắt: một người lại post hình photoshop chế diễu Trump. HLC bèn …đáp lễ. Cũng dùng photoshop ( nhưng không làm kỹ vì no time) và “vẽ” bạn ấy … Continue reading

Posted in Thời Sự, Văn Học | 4 Comments