Category Archives: Xã Luận

Vài điều lưu ý khi phản bác- May 18, 2019

VÀI ĐIỀU LƯU Ý KHI PHẢN BÁC Kinh nghiệm cá nhân. Xin mời mọi người bổ túc. Khi tham gia một sự việc có thể gây bàn cãi thì phải chuẩn bị: 1) Mình phát pháo thì sẽ có “phản … Continue reading

Posted in Xã Luận | Leave a comment

Thomas Pham-Tổ Chức Cộng Đồng là gì ( nên gửi rộng rãi cho giới trẻ và cả những người thờ ơ)-Sep 2016

LGT: ô Thomas Pham, CT cộng đồng Maryland, người mà chúng tôi thường chỉ trích vì các suy nghĩ, hành động, ngôn ngữ của ông khi ông binh vực UCV Đinh Hùng Cường vừa có bài viết giải đáp cho … Continue reading

Posted in Xã Luận | Leave a comment