Category Archives: BPSOS

Khi người Hiểu Biết không còn nghi ngờ BPSOS-Ts Nguyễn Đì nh Thắng – Dec 23, 2019

Hoàng Lan Chi Khi người Hiểu Biết không còn nghi ngờ BPSOS-Ts Nguyễn Đình Thắng LGT: mấy hôm trước tôi gửi bài “Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Cuối Năm” của BPSOS. Tôi cũng có viết một đoạn ngắn. Sau đó … Continue reading

Posted in BPSOS | 1 Comment

BPSOS- Thư kêu gọi yểm trợ cuối năm- Dec 22, 2019

LanChi Hoang is with Trong Phan and 20 others. 5 hrs · BPSOS -THƯ KÊU GỌI YỂM TRỢ CUỐI NĂM Hoàng Lan Chi viết: có vài người, tôi không hiểu họ nghĩ gì nhưng luôn chụp mũ BPSOS không bằng … Continue reading

Posted in BPSOS | 2 Comments

Nguyễn Đức Tiến- Tại sao BPSOS không giúp Thuyền Nhân TN qua CT Bảo Lãnh Tư Nhân- Dec12, 2019

Hoàng Lan Chi Thuyền nhân Nguyễn Đức Tiến thắc mắc vì sao Ts Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Thanh Tú không giúp họ LGT: Vụ Voice bị tố cáo nhập cư lậu người vào Canada ( thương gia giàu có, … Continue reading

Posted in BPSOS, Thời Sự, Việt Tân-Nguyễn Thanh Tú | 2 Comments

Trịnh Hội tham gia Lavas của Ts Nguyễn Đình Thắng vào1997 – th ành lập Lavas thứ hai để gây quỹ cùng NQ Lân vào 2003- No v11, 2019

Ts Nguyễn Đình Thắng minh định về hai tổ chức Lavas- Bài viết vào 2007 LGT: khi đi tìm tài liệu, vô tình tôi thấy được bài viết cũ năm 2007 của Ts Nguyễn Đình Thắng. Nội dung: nói về … Continue reading

Posted in BPSOS | 2 Comments

Chuyện BPSOS: Trong Rủi Có May- Y phục xứng kỳ đức -Nov 9 , 2019

Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi Chuyện BPSOS: Trong Rủi Có May Trong Rủi Có May Khoảng 2015, bà Holly Ngô, một thiện nguyện viên của BPSOS bắt đầu “tấn công” Nguyễn Đình Thắng và BPSOS. Mọi người … Continue reading

Posted in BPSOS | 2 Comments

Thư Ngỏ Của Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt ( Ts Nguyễn Đình Thắng -BPSOS)- Nov 6, 2019

Thư Ngỏ Của Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt Lời Mở Đầu: Trong vài năm gần đây, qua các diễn đàn điện thư (email) và trong các bài bình luận của một số người tự nhận là nhà báo, tên của … Continue reading

Posted in BPSOS | Leave a comment

Suy Nghĩ gì về vụ kiện Holly Ngô- BPSOS vào Tháng 10 vừa qua – Nov 3, 2019

Hoàng Lan Chi Suy Nghĩ gì về vụ kiện Holly Ngô- BPSOS Vụ kiện Holly Ngô-Nguyễn Đình Thắng là một vụ kiện tôi cho là vô duyên. Nó không đáng để đưa ra tòa. Cuộc đời có nhiều cái quan … Continue reading

Posted in BPSOS, Tài Liệu | 3 Comments

Bà Holly Ngô mang tội vu khống có ác ý- Tòa Thượng Thẩ m C- Oct 31, 2019

BỒI THẨM ĐOÀN TÒA THƯỢNG THẨM CA: BÀ HOLLY NGÔ MANG TỘI VU KHỐNG CÓ ÁC Ý Thông Cáo Báo Chí của BPSOS Ngày 30 tháng 10, 2019 http://machsongmedia.com Lúc 2:30 chiều nay, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Bà … Continue reading

Posted in BPSOS | 1 Comment

PV Ts Nguyễn Đình Thắng về vài v/đ liên quan vụ CBC Canada-V oice- Oct 27, 2019

Hoàng Lan Chi Phỏng vấn Ts Nguyễn Đình Thắng về các vấn đề liên quan vụ CBC và Voice LGT: Tháng 10/2019, bài báo của CBC về “nhập lậu” người Việt vào Canada gây chấn động. Nhiều media vào cuộc. … Continue reading

Posted in BPSOS, Việt Tân-Nguyễn Thanh Tú | 11 Comments