Category Archives: Tài Liệu

Hữu Nguyên-TKN công khai thách thức: KHÔNG CHỐNG CỘNG! (Bài 6)

Fw Kính thưa Quý vị, Trên internet, nhất là Youtube, có rất nhiều video thu hình các buổi hội thảo, diễn thuyết, hội luận, phỏng vấn Trần Kiều Ngọc. Coi kỹ những video đó, Quý vị sẽ thấy vai trò … Continue reading

Posted in Hữu Nguyên, Thời Sự, Trần Kiều Ngọc Là Ai | Tagged ,

Thông Báo 24 – “Đại Hội Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” v ới tựa “Con đường Nhân Bản” – Vì sao VT ma tiếp tục làm trò ma tịt? Xem:

Subject: Thông Báo 24 – “Đại Hội Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền” với tựa “Con đường Nhân Bản” – Vì sao VT ma tiếp tục làm trò ma tịt? Xem: Xem: http://damphong.com/2017/09/10/24 Thông Báo 24 – “Đại Hội … Continue reading

Posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc Là Ai

Hữu Nguyên- LS Lê Đình Hồ nói về Trần Kiều Ngọc- Sep 8, 2017

Kính thưa Quý vị, LS Lê Đình Hồ, Cố Vấn Pháp Lý Sàigòn Times, tác giả tác phẩm “Tự Điển Phân Giải Chính Trị và Bang Giao Quốc Tế” (1994) và “Tự Điển Luật Pháp Song Ngữ Anh Việt – … Continue reading

Posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc Là Ai | 6 Comments

Tìm Hiểu Vì Sao CT Brisbane năm xưa kêu police hạ cờ-Sep 8, 2017

Hoàng Lan Chi Tìm Hiểu Vì Sao CT Brisbane năm xưa kêu police hạ cờ Trong bài viết về ô Trần Hưng Việt, ( cựu Chủ tịch Cộng đồng Brisbane) người phỏng vấn LS Trần Kiều Ngọc, tại FB của … Continue reading

Posted in Tài Liệu, Thời Sự

Gửi ô Võ Đại Tôn từ Hoàng Lan Chi ( vụ Trần Kiều Ngọc) Sep 6, 20 17

LanChi Hoang is with Nguyễn QuỳnhTrâm and 44 others. 4 hrs · Thời Sự Cộng Đồng ( những ai còn bận nhậu nhẹt, nhảy nhót, thơ văn, và cho là chuyện nhỏ, xin không đọc) LGT: Bà Trần Kiều Ngọc, … Continue reading

Posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc Là Ai | 4 Comments

Hữu Nguyên- Dẫu sai lầm, xin ĐỪNG PHẢN BỘI! (Trần Kiều Ngọc Bài 03)

FW ********** Sent: Thursday, September 7, 2017 10:56 AM To: Huu Nguyen Subject: Fwd: Dẫu sai lầm, xin ĐỪNG PHẢN BỘI! (Trần Kiều Ngọc Bài 03) Kính thưa quý vị, Tôi gửi bài viết dưới đây từ tối hôm qua, … Continue reading

Posted in Hữu Nguyên, Thời Sự, Trần Kiều Ngọc Là Ai | 7 Comments

Link về Võ Đại Tôn

Quý bạn HLC gửi mail hỏi về Võ Đại Tôn vì mắt mỏi, không search được nhiều. Một người, vừa mới cho HLC, 2 links và viết ý kiến của họ ở dưới đây. HLC xin fw. Cũng ghi nhận … Continue reading

Posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc Là Ai