Category Archives: Tài Liệu

Hoàng Ngọc An -Nhận định về buổi debate của hai UCV Phó TT Mỹ- ( thêm bài của Hương Giang) -Oct 5, 2016

Nhận xét về buổi debate của hai ứng cử viên phó Tổng Thống Mỹ Hoàng Ngọc An nhận xét: 1) Hồ sơ thuế: tôi cho rằng người ngu nhất thế giới cũng hiểu: ai cũng tìm cách len lỏi, nhất … Continue reading

Posted in Tài Liệu, Thời Sự | 1 Comment

Tài Liệu về ký giả vô tư cách Hạnh Dương-Aug 2016

Tài Liệu về Hạnh Dương Hạnh Dương, San Jose là một ký giả vô tư cách vì chuyên viêt tin bịa đặt. Tài liệu này sẽ được cập nhật thêm. Hữu Nguyên: Góp ý với Ký giả Hạnh Dương- Ghi … Continue reading

Posted in Tài Liệu, Thời Sự | 2 Comments

From Hoàng Lan Chi, ký giả Hoa Kỳ- Vài thắc mắc đến ông TQ Lê Vă n Hiếu nhờ chuyển giúp

Thưa quý vị Hôm qua chúng tôi nhận từ net, thông báo từ ông Lý Trung Tín, CĐ Nam Úc, liên quan vụ Toàn Quyền Nam Úc, ô Lê Văn Hiếu. Chúng tôi vừa gửi mail đến ông Lý Trung … Continue reading

Posted in Tài Liệu, Thời Sự | 2 Comments

Tài Liệu v/v Huệ Ngô chỉ trích hình GS Gia Long 1962 được vẽ thêm cờ vàng-March 2016

Hoàng Lan Chi Tài Liệu vụ GLMK Huệ Ngô và Cờ Vàng trên hình trường Gia Long TÓM TẮT: Hoàng Lan Chi gửi bài cũ, nhắc nhở các Hội Ái Hữu GL không nhận tài trợ từ nhóm GL-MK trong … Continue reading

Posted in Tài Liệu, Thời Sự | Leave a comment

Ngọc Ẩn-Điều gì xảy ra khi VC dâng nước qua mật ước Thành Đô? Nên xem nhất là các bạn còn kẹt ở VN của tôi nếu các bạn không muốn chết

LGT: mọi người cần xem và phổ biến rộng. Nhất là người VN trong nước. Nếu quý vị không tự cứu mình thì tương lai sẽ như dưới đây. Những kẻ hèn nào tưởng rằng cam tâm làm mọi, cộng … Continue reading

Posted in Tài Liệu, Thời Sự | 1 Comment

Thư ngỏ từ GS Kym Tran (Adelaide) đi chung tàu với Ô Lê Văn Hiếu -Bạn bè trong đoàn 6 chiếc tàu năm 1977 yêu cầu ô Kym Tran viết thư này-August 2016

LGT: chúng tôi đã gửi thư cho VP của ô Lê Văn Hiếu, đã viết bài phân tích vì sao chúng ta nhất là quý chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng khắp nơi phải chú tâm chuyện này. Hôm nay … Continue reading

Posted in Tài Liệu, Thời Sự | 2 Comments

NS Kim Tuyến: Tôi chọn tự do và không hối tiếc . Bài phỏng vấn đặc sắc- một tài liệu lịch sử không nên bỏ qua.

Nghệ sĩ Kim Tuyến: "Tôi chọn tự do và không hối tiếc" LGT: Nghệ sĩ Kim Tuyến, người đã chỉ thẳng mặt Kim Cương vào tháng trước ở Little Sài Gòn đã trả lời phỏng vấn của Tuấn Khanh. Đây … Continue reading

Posted in Tài Liệu, Thời Sự | 5 Comments