Các clip ngắn từ 1 hoặc 5 phút-vụ “Hiến Chương DC”- Aug 2 8, 2017

VỤ “HIẾN CHƯƠNG DC”

 Đây là các clip ngắn từ 1 hoặc 5 phút. Dành cho những vị bận bịu không xem được hết hoặc xem mà không nhớ kỹ nên đã bị ô Đinh Hùng Cường “mà mắt”.

Chúng tôi cắt từ youtube chính ( https://www.youtube.com/watch?v=7dVuGkHKDSY&feature=youtu.be) của buổi họp ngày 23/8/2017 của Hội Cựu SV QGHC với ô Đinh Hùng Cường, Nguyễn Văn Thành, Lê Minh Thiệp

**************

 13) O^ng Nguyễn Quang Dũng  “Ô Cường cứ làm như VP Thường Trực là một bộ phận có quyền tối cao vậy. VPTT chỉ là một nhóm người đại diện cho Hội Đồng Đại Diện để thường trực giải quyết các vấn đề. Ô Lê Hữu Em đã yêu cầu ông thu hồi cái lịnh sai của ông. Tại sao sai? Vì ông không theo đúng quy trình của tu chính là ( dự thảo, thảo luận, biểu quyết). Ông đã mập mờ đưa dự thảo rồi yêu cầu mọi người trong Hội Đồng Đại Diện trả lời vào ngày 25/8 là YES/or NO!  chúng ta có 43 hội đoàn ở đây. Chúng tôi là Hội Đồng Đại Diện Chúng tôi là VP Thường Trực! Chúng tôi là những người có tiếng nói. Chúng tôi có thể bất tín nhiệm cái VP thường trực. Ông không cần VPTT.” Coi tại đây ô Dũng nói 2 phút:

  https://youtu.be/9JLGG25Kg4A

 

12) Lê Hữu Em: Đại ý: Tại sao bỏ lý tưởng và mục đích là chông cs? như vậy với tư cách chủ tịch thì ông trả lời cho tôi biết ông có chống cộng không ? Tại sao ô Thành nói ổng sửa “không cộng sản “ là để phù hợp với chủ trương của cộng đồng? Nên tui cần ông minh định là ông có chống cộng và chủ trương chống cộng. Chớ ông nói ông minh định chống cộng nhưng ông không làm gì hết thì không được . Mỹ cũng minh định không cộng sản nhưng Mỹ không chống cs và vẫn giao thương với Tàu. Nếu ông nói có chống cộng thì ông phải  làm sao chớ không được nói suông. Vd ông phải thu hồi cái bản dự thảo vì nó được viết bởi một cái ban mà ban đó đã không hợp lệ.

https://youtu.be/LJfuN1cn9_w

11) Lữ Anh Thư: một vị tiền bối khuyên con rằng , cộng sản chỉ cần không chống nó là được rồi chứ nó cũng không cần mình theo nó; Con tự hỏi có còn tín nhiệm được ô Nguyễn Văn Thành hay không?

 https://youtu.be/lTuch9hZsIU

10) Lê Hữu Em: tranh luận với Nguyễn Văn Thành về ( chống cộng/không cs):  chỉ cần ông minh định là ông chủ trương chống cộng và cũng hành động chống cộng là chúng tôi zui rồi. Chớ có thể ông chủ trương chớ ông không làm thì sao.

 https://youtu.be/LJfuN1cn9_w

 

9) Lê Hữu Em: không vì lợi nhỏ mà bỏ chống cộng


https://youtu.be/LSe8Q3lKTUQ

 

8)  Ô Lê Hữu Em: cho dù tui bị bịnh ngáp ngáp trên giường thì tui cũng chống cộng tới cùng. Tui là người ở trong Ủy Ban tu Chính 3 kỳ và tui không hề thấy họ bỏ chữ “chống cộng”:

   https://youtu.be/xLBwzbxspas

 

7) Ô Trần Nhật Thăng nói ” khi soạn hiến chương, chúng tôi cấm không được sửa đổi Điều Lệ” là để phòng ngừa. Không ngờ điều chúng tôi phòng ngừa là 27 năm sau, có người đã lợi dụng kẽ hở của HC để sửa ( cộng đồng chống cộng) thành  (cộng đồng không cộng sản)

   https://youtu.be/Z_Ke4fVrxDU

 

6) Vì sự ngụy biện của ông Nguyễn Văn Thành, ông Lê Hữu Em đã phải vạch ra rằng ông Thành không có thiện tâm, ông lợi dụng sơ hở của chúng tôi để sửa mục đích, lý tưởng. Ô Trần Nhật Thăng đã phải ngậm ngùi nói rằng “ Liên Hiệp Quốc không như chúng ta. Chúng ta chống cộng. Khi chúng tôi viết điều lệ, đã phòng ngừa trong tương lai sẽ có người sửa nên cấm sửa các chương đó. Không ngờ  bây giờ,  sau 27 năm người đòi sửa đó lại là các ông. Điều 21 này rất quan trọng vì đó lý tưởng của cộng đồng chúng ta”. Xem 5 phút tại đây :

  https://youtu.be/D30bJHjzKEQ

 

5) Ông Thành nói về sự hợp pháp của hiến chương và nói rằng Ts Nguyễn Đình Thắng (dường như NK thứ hai của cộng đồng ) cũng sửa điều lệ nhưng ông lại không  nói rõ ô Thắng đã sửa cái gì, có sửa chống cộng thành không cs như ông không !

https://youtu.be/Nn7A8O-uFQE

 

4) Ô Nguyễn Văn Thành nói ông lợi dụng khe hở của hiến chương để sửa ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs)

 https://youtu.be/WS_ckYTXN10

 

3) Ô Nguyễn Văn Tần đọc biên bản của Liên Hội nhưng nửa chừng bị ô Đinh Hùng Cường chận:

https://youtu.be/pVdPSfZxVws

 

2) Ô  Lê Hữu Em đọc mail của Nguyễn Văn Thành, trong đó nói rằng “ sửa cộng đồng không cộng sản cho phù hợp với đường lối của cộng đồng

    https://youtu.be/5qevWo4Rn1A

1) Ô Lê Hữu Em nêu 6 điểm thắc mắc với ô Đinh Hùng Cường: 6 phút. ( không hề mạ lị, vu khống, chụp mũ ai cả. Chỉ nêu 6 điểm và nhờ quý ông giải đáp dùm)

  https://youtu.be/i9DXQx4wM1M

 

 

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.