Phản bác các câu sai của ô Đinh Hùng Cường trong Bản Báo Cáo- Vụ Hiến Chương DC- Aug 28, 2017

PHẢN BÁC CHO MỘT SỐ CÂU CỦA ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG

************

TÓM TẮT VỤ “HIẾN CHƯƠNG DC”

WHO: Đinh Hùng Cường- Nguyễn Văn Thành-Lê Minh Thiệp

WHERE: Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận

WHAT: Ban Tu Chính đã sửa các chương KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN SỬA. Họ sửa Điều Lệ. ( bỏ nhóm chữ “chống cộng” thành “ không cộng sản”).

WHEN: 23/8/2017

HOW: Cựu Thẩm Phán Nguyễn văn Thành, không có trong Hội Đồng Đại Diện nhưng CT Đinh Hùng Cường cứ bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương. Ô Thành đã nói thẳng trong buổi điều trần, rằng ông ta lợi dụng khe hở của hiến chương để làm điều sửa đổi (cộng đồng chống cộng=cộng đồng không cs)!

RESULT: Nhóm ba người (Đinh Hùng Cường- Nguyễn Văn Thành-Lê Minh Thiệp) phải gặp gỡ đồng hương qua hai buổi: 1) Của Liên Hội CCS 2) Của Hội Cựu SV QGHC ( Hai cựu chủ tịch và cũng là những người tham gia viết hiến chương năm xưa là ô Trần Nhật Thăng và Lê Hữu Em xuất thân từ QGHC). O^ Nguyễn văn Thành đồng ý rút nhóm chữ ( không cộng sản). Ộ Đinh Hùng Cường thì ngoan cố, lăng ba vi bộ, kéo dài buổi họp, gây phẫn nộ cho cộng đồng khi nhất định từ chối không thu hồi cái “lịnh sai” với lý do phải trình cho VP Thường Trực.

CÁC ĐIỂM NÓI SAI CỦA Ô ĐINH HÙNG CƯỜNG TRONG BÁO CÁO CỦA ÔNG

1-Ô Cường viết trong báo cáo: “Trước hết, Ủy Ban Tu Chính (UBTC) là một ủy ban độc lập không làm việc dưới sự chỉ đạo của bất cứ ai, kể cả Chủ Tịch Cộng Đồng (CTCĐ), do đấy những gì UBTC viết ra là của chính họ. Khi hoàn tất CTCĐ trình cho Văn phòng Thường trực (VPTT) và phổ biến đến các thành viên Hội đồng Đại diện (HĐĐD) Bản “Dự Thảo Tu Chính Hiến Chương” để các vị này nghiên cứu và cho ý kiến. Sau đó, UBTC sẽ thảo luận các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, sau đó để CTCĐ giao cho VPTT Cộng Đồng đưa ra tại buổi họp khoáng đại của Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) dự trù vào tháng 9/2017.

Sự thật là: Ô Cường gửi Bản Dự Thảo Hiến Chương cho mọi người qua bưu điện (nên tapchithoidai@, yêu cầu mọi người cung cấp địa chỉ nhà). Kèm dự thảo là Phiếu Biểu Quyết. ( Chỉ có Yes/or No).

Chứng cớ:

Xin quý vị đọc kỹ: biểu quyết và gửi về trước 25/8/2017

Hoàng Lan Chi viết: Theo Bà Bé Bảy, Ô Cường đã không theo đúng thủ tục tu chính ( ) Đề nghị tu chính 2) Thảo luận 3) Biểu quyết). Ở đây, ô Cường gửi qua bưu điện bản dự thảo và yêu cầu vote Yes/No và không thảo luận gì cả. Hạn chót là 25/8. Hội Đồng Đại Diện sẽ họp vào tháng 9/2017

Như thế, CÓ THỂ ông Cường sẽ “vận động” và sẽ có 2/3 túc số cần thiết của Hội Đồng Đại Diện, vote “Đồng ý”. Sau đó khi đến tháng 9, ô Cường sẽ tuyên bố không thảo luận gì cả vì đây, chúng tôi có 2/3 phiếu YES! ( Đây là thủ đoạn của VC và Vt-ma hay sử dụng).

Chúng tôi hy vọng bà Kim Oanh và các người bạn quốc gia của bà cũng như vài văn nghệ sĩ DC, đọc và hiểu điều trên vì không quá khó hiểu với quý vị phải không ạ?

2) Ô Cường viết ở bản báo cáo: “ Tuy nhiên trong lúc phát biểu, ông Tần đã gay gắt chỉ trích vô căn cứ các thành viên của UBTC tới mức khiến cho 3 thành viên trẻ là các Ông Bobby Lý, Ông Trọng Đạt và ông Hà Nguyễn tuyên bố rút tên ra khỏi UBTC và bỏ ra về giữa buổi họp.
Sự thật là đây: trích thư của Bobby Lý: Chúng con và chú Hà đều đồng ý là chú Đinh Hùng Cường hoàn toàn sai quấy trong việc hành xử và đã cố ý thay đổi Cộng Đồng thành một tổ chức khác. Vì lẽ đó chúng con và chú Hà không thể tiếp tục đứng sau lưng để hợp tác với Cộng Đồng thêm nữa và đã cùng đồng ý từ chức trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương & Nội Quy kể từ tối hôm qua (Aug 22/2017) trong buổi họp của Liên Hội tại Hội Cao Niên. Bởi vì chúng con và chú Hà đồng ý là chú Đinh Hùng Cường hoàn toàn sai trong sự kiện này và xin minh định một lần nữa là chúng con ủng hộ hai chữ "Chống Cộng" theo Hiến Chương và Nội Quy đã được đề ra” Ngưng trích.

Hoàng Lan Chi viết: ô Cường đã nói láo trắng trợn. Xin bà Kim Oanh vui lòng dạy dỗ lại ô Cường dùm ạ.

4) Ông Cường viết : “ Tại buổi họp, Ông Lê Hữu Em cho rằng (đại ý) “ chúng ta đã làm viêc này không đúng, nhưng chúng ta vẫn làm, vẫn chống Cộng, đến khi nào chúng ta không được phép làm nữa, thì chúng ta mất “Tax Code” thì cũng chỉ mất ít đồng thuế.” Nhưng chúng tôi (Chủ tịch Cộng Đồng) không đồng ý và tôi sẽ thông báo lên Văn Phòng Thường Trực rằng:“Đây là một việc làm nguy hiểm, chúng ta sống trong một nước có luât pháp công minh. Chúng ta cần tìm một phương thức chống Cộng phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ để ngăn chặn hữu hiệu Cộng Sản Việt Nam.”
Sự thật: Ông Em nói rằng, chúng ta làm một bản để nộp cho chính quyền để có 503c. Còn NẾU ô Thành nói rằng chúng ta phạm luật thì đã phạm rồi. Và nếu như IRS khám phá ra gì đó nên cái 503C của chúng ta sẽ bị termante. Nó terminate thì kệ nó. Không lẽ vì quyền lợi nhỏ nhặt mà chúng ta bỏ mục đích chống cộng hay sao. Không lẽ bây giờ cs nói cho chúng ta 50.000 rồi chúng ta bỏ chữ chông cộng sao. Coi 1 phút ở đây: https://youtu.be/kb0AN1CpF2w

Hoàng Lan Chi viết: Ông Cường ngoan cố và ngụy biện. Để có 503 C thì chúng ta nộp bản Hiến Chương cho chính phủ. Còn thì khi thành lập cộng đồng, các vị sáng lập viên đã thỏa thuận là ( chúng ta phải có Mục đích, Lý Tưởng là Chống Cộng) nên có thêm Bản Điều Lệ. Vì thế, ông Cường hay ai đó đã chỉ đạo cho ô Thành là ( nói rằng vì phải nhập hai cái làm một để nộp cho chính quyền, nên đã bỏ chữ chống cộng) là quý vị đã sai. Nếu quý vị thích một tổ chức cộng đồng không cs thì quý vị tự ý lập riêng đi: không ai cản. Và như ô Em đã nói: đây là luật chơi chung của anh em chúng ta. Tại sao bây giờ lại đòi sửa luật chơi chung? Huống chi , NẾU như có tranh chấp gì đó như ô Thành lo xa thì các đề mục ( Lý Tưởng-Mục Đích) không hề là yếu tố pháp lý ngăn cản cái gì cả. Tóm lại, hai ông Cường Thành, nếu thích cứ lập cộng đồng không cs. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có các thành viên sau đây: Phạm Trần, Sơn Tùng, Tuyết Mai, Hoài Hương báo, Đèo văn Sách, Kim Oanh, Lý Kim Hà, Thomas Phạm…( nếu tôi đoán sai, xin thứ lỗi!)

KẾT LUẬN: xin quý vị cư trú ở Hoa Thịnh Đốn cố gắng xem kỹ youtube buổi họp của Hội Cựu Sv QGHC ( Lê Hữu Em-Trần Nhật Thăng) và cố gắng khách quan nhìn nhận sự việc. Sau đó hãy có quyết định thật sáng suốt là : 1) Quý vị có còn tín nhiệm được Ban Tu Chính do ô Nguyễn Văn Thành làm Trưởng Ban hay không? 2) Quý vị có còn tín nhiệm được tư cách đạo đức, trình độ, mục đích chống cộng của ô Đinh Hùng Cường hay không ? 3) Quý vị có còn tín nhiệm được những người từng ủng hộ ô Cường khi ô Cường tranh cử hay không? 4) Từ nay quý vị sẽ đứng cùng hàng ngũ với chúng tôi, những người quốc gia chống cộng hay đứng chung với những kẻ sẽ thỏa hiệp với cs?

· Ông Lê Hữu Em nêu 6 thắc mắc và xin Ô Cường giải đáp và không hề có từ ngữ nào xúc phạm, mạ lị hay chụp mũ. -Đúng.

· Ô Lê Hữu Em đã năn nỉ rằng ông sẽ volunter viết lại bản dự thảo tu chính nhưng rõ ràng hơn, chuyên nghiệp hơn vì có đối chiếu với bản cũ rồi đưa lại cho Ban Tu Chính để xem xét và gửi cho Hội Đồng ĐD sau. –Đúng.

· Ô Lê Hữu Em đã phải hỏi ô Cường “Ông nói ông ghi nhận là sao? Là ông sẽ hành động. Vậy khi nào? tuần tới, tháng tới hay năm tới? –Đúng.

· Ông Lê Hữu Em đã nói, ông ủng hộ ô Cường ra làm chủ tịch nhưng đến nước bỏ chống cộng thành không cs thì ông phải nói. Cho dù có ngáp ngáp trên giường bịnh, ông cũng vẫn chống cộng. –Đúng.

· Ông Lê Hữu Em đã nói, ông không quân tâm đến nội dung bản dự thảo. Ông chỉ muốn nói tại sao Ban Tu Chính bỏ mục đích và lý tưởng chống cộng mà thôi. ( từ phút 52:44) – Đúng.

· Ông Trần Nhật Thăng nói, khi viết Điều Lệ, đã phòng ngừa là trong tương lai sẽ có kẻ sửa. Không ngờ, 27 năm sau, người đòi sửa (Mục Đích, Lý Tưởng của cộng đồng) lại là các ông. –Đúng.

Cá nhân tôi xin trân trọng cảm ơn Hội Cựu SV QGHC nói chung, hai ông Lê Hữu Em và Trần Nhật Thăng nói riêng.

Đây là các clip ngắn ( 1 hoặc 5 phút) cho từng mục quan trọng, được cắt ra từ youtube chính của buổi họp ngày 23/8 của Hội Cựu SV QGHC:

Các clip ngắn từ 1 hoặc 5 phút-vụ “Hiến Chương DC”- Aug 2 8, 2017

Bài liên quan:

Đinh Hùng Cường-Nguyễn Văn Thành- chủ chốt của vụ đổi “CĐ chống cộng” thành “CĐ không cs” Aug 26, 2017

Nguyễn văn Tần- người lính lại nhận trách nhiệm- vụ Cđ Dc dổi ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs)- Aug 25, 2017

§ Lê Hữu Em- Hồn Thiêng Sông Núi đã anh linh- vụ CĐ DC ( không chống cộng , chỉ là không cs)-Aug 24, 2017

§ Ô Đinh Hùng Cường điều trần – Hiến Chương- ( CĐ chống cộng đổi thành CĐ không cs)- Aug 23, 2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.