Về Thư Ngỏ của Đinh Hùng Cường vào ngày 218-2017- Aug 27 , 2017

Dưới đây là Thư Ngỏ của ô Đinh Hùng Cường gửi ngày 21/8 (ông sẽ gặp Liên Hội CCS vào ngày 22/8) và Hội cựu SV QGHC vào ngày 23/8.

Đây là các điểm SAI của Thư Ngỏ:

1) Ban Tu Chính không phải toàn các nhân sự từ (2014-2016). Ông Cường đã tự ý bổ nhiệm ông Nguyễn văn Thành làm Trưởng Ban TC ( sai hiến chương vì ô Thành KHÔNG phải là thành viên của Hội Đồng Đại Diện).

2) Ô Cường đã gửi Bản Dự Thảo cho Hội Đồng Đại Diện kèm với Phiếu Biểu Quyết qua đường bưu điện! Phiếu này chỉ có 2 chọn lựa: Yes or No. Có nghĩa là KHÔNG CÓ THẢO LUẬN (là phần mấu chốt, quan trọng nhất).

3) Ông Cường và ô Thành biết rất rõ, sẽ bị phản đối nếu như thay nhóm chữ (chống cộng) thành ( không cs) nên đã “mánh mung” bằng cách không cho thảo luận mà yêu cầu Biểu Quyết qua phiếu Biểu Quyết được gửi kèm tài liệu tu chính gửi qua đường bưu điện! Ai cũng biết ô Cường thừa sức vận động ngầm để nhóm người phe ông sẽ biểu quyết YES! ( đó là bà GS Kim Oanh và những người bạn quốc gia của bà; cùng đa số văn nghệ sĩ DC, hoặc một số cựu quân nhân như Nguyễn văn Mùi) ( Ông Mùi đã từng kể về hành động của ô Cường. Có nghĩa là ô Cường đã từng bỏ tiền mua vài bàn cho vài hội cựu nhân và họ mang ơn ô Cường).

4) Nay, khi bị đổ bể, ông Cường vội vã chữa cháy bằng Thư Ngỏ này và đã bịp được những người ở xa không hiểu ngọn ngành. Đó chính là ‘thủ đoạn thường thấy” của ô Đinh Hùng Cường nói riêng, của Vt-ma nói chung.

Hoàng Lan Chi

8/2017

*************

Vietnamese American Community Of Washington D.C. Maryland & Virginia P.O. Box 1593 Herndon, VA 20172-1593 Phone: 703-927-2878

Email: congdongvn.dmv@gmail.com

August 21, 2017

Number:819/CĐVN/2017/VT 819/CĐVN/2017/VT

Thư Ngỏ

Kính gủi Quý vị: – Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) – Hội Đồng Cố Vấn (HĐCV) – Văn Phòng Thường Trực (VPTT) – Hội Đồng Chấp Hành (HĐCH) Đồng Kính Gửi quý vị: – Truyền Thông Báo Chí – Quý Đồng Hương, cô bác.

Trích Yếu: V/V Tu Chính Hiến Chương và Nội Quy (HC & NQ) của Cộng Đồng Việt Nam (CĐVN).

Tham chiếu: Hiến Chương & Nội Quy Cộng Đồng Việt Nam (CĐVN)

Kính thưa quý vị: Để ngăn chặn sự phá hoại, và gây hoang mang cho qúy vị và cô bác trong Cộng Đồng của một vài phần tử, vì những lý do riêng tư đã luôn luôn tìm cách đánh phá CĐVN. Chúng tôi có những điều cần thưa:

Thứ nhất: Xin minh định rõ ràng: Cộng Đồng Việt Nam Washington D.C., Maryland & Virginia là một MỘT CỘNG ĐỒNG CHỐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM theo Hiến Chương và Nội Quy của Cộng Đồng.

Thứ hai: Cá Nhân chúng tôi, Chủ Tịch Cộng Đồng, đang điều hành công việc Cộng Đồng, chưa làm một điều gì vi phạm tới Hiến Chương và Nội Quy của Cộng Đồng. Thứ ba: UBTC/HC & NQ là một ủy ban độc lâp, được thành lập và làm việc từ nhiệm kỳ 2104-2016. Chúng tôi đã áp dụng đúng theo HC & NQ để mời Uỷ Ban tiếp tục hoàn tất nhiệm vụ của ủy ban trong nhiệm kỳ 2016-2018. ( Hoàng Lan Chi viết : Sai. Ban Tu Chính có Nguyễn Văn Thành, người mới, không có trong Hội Đồng Đại Diện. Chính Nguyễn văn Thành thú nhận rằng đã lợi dụng khe hở của hiến chương trong buổi họp với Hội Cựu SVQHC ngày 23/8) ( cũng chính ô Thành giải thích với vài người trẻ ở Ban Tu Chính là các nhóm chữ ( chống cộng/không cs) là như nhau. Cũng chính ô Thành, giải thích với nhóm trẻ là phải ghi ‘không cs” để chính quyền Mỹ dễ chấp thuận đơn của Tổ Chức Cộng Đồng xin hoạt động như môt nonprofit. ( điều này sai).

Thứ tư: UBTC/HC & NQ làm việc độc lập. Chủ Tịch Cộng Đồng không có quyền tham gia hay chỉ thị bất cứ điều gì trong công việc làm của UBTC/HC & NQ.

Thứ năm: Khi bản DỰ THẢO TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG VÀ NỘI QUY HOÀN TẤT, chúng tôi không có quyền sửa đổi, hay ý kiến, mà chỉ trình bày lên Văn Phòng Thường Trực và phổ biến đến tất cả những thành viên của Hội Đồng Đại Diện bản dự thảo của UB/TU CHÍNH có tên là " Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng" để quý vị thành viên HĐĐD có thì giờ nghiên cứu, biểu quyết, và sau cùng là đem ra phiên họp thường lệ của HĐĐD được tổ chức vào tháng 9. 2017, bàn cãi, tranh luận. Hội Đồng Đại Diện sẽ là cơ quan quyết định cho bản dự thảo tu chính có được thi hành hay không và tháng 9 săp tới.

Thứ sáu: CĐVN cảm ơn: – Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Liên Hội CCS/VNCH sẽ tổ chức buỏi họp bất thường ngày Thứ ba August 22, 2017 lúc 7:00pm. tại VP/Hội Cao Niên trung tâm Wilston. – Ông Lê Hữu Em và ông Nguyẽn Kim Hương Hỏa cũng sẽ tổ chức buổi họp tại Văn Phòng Khai Thuế Lê Hữu Em 6329 Arlington Blvd. Falls Church, VA 22044. ngày Thứ Tư August 23, 2017 lúc 5:30pm. Ủy Ban Tu Chính Hiến chương và cá nhân chúng tôi sẽ cùng tham dự phiên họp, Hy vọng những thắc mắc sẽ được giải toả.

Kính thưa quý vị, những nhân vật trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương là những người sinh hoạt lâu năm trong CĐVN, có trình độ, có kiến thức, và là những người có tinh thần Chống Cộng cao. Chúng tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào những vị này, những người đã bò thành tâm nhiêt huyết làm việc trong nhiệm kỳ CTCĐ 2014-2016 và 2016-2018. Ủy Ban 7 Người gồm: Ông Nguyễn Văn Thành, Cựu Chánh Án VNCH trước 1975. Ông Lê Minh Thiệp. Sĩ Quan QLVNCH cựu Phó Chủ Tịch CĐVN. Ông Nguyễn Văn Đặng, Đương Kim Chủ Tịch Hội Người Việt Cao Niên tại Virginia. Ông Bản Trần, Cựu Giáo Sư, Công Chức của Quận FairFax County. Ông Hà Nguyễn, Trưởng Khối Công Tác CĐVN hai nnhiệm kỳ 2014-2016 và 2016-2018. Ông Bobby Lý đã thành công liên tiếp 6 năm tổ chức ViệtFest. Ông Trọng Đạt, Giám Đốc Việt Center, Phụ Tá Chủ Tịch CĐVN đặc trách Nhân Quyền.

Kính xin quý vị cho những vị trên có cơ hội trình bày BẢN DỰ THẢO TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG VÀ NỘI QUY MỚI CÓ TÊN “TUYÊN NGÔN VÀ ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG”. Trân Trọng. Chủ Tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.