Thời sự CĐ-Vụ Hiến Chương DC- có 3 bài mới-Aug 29, 2017

Hoàng Lan Chi

CÂU CHUYỆN THỜI SỰ CỘNG ĐỒNG

VỤ HIẾN CHƯƠNG DC

29/8/2017

Xin cầu nguyện cho Texas trước khi chúng ta xem xét thời sự cộng đồng hải ngoại. Câu chuyện thời sự cộng đồng hải ngoại “nóng” là vụ “Hiến Chương DC”

TÓM TẮT: Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương, cựu Thẩm Phán Nguyễn Văn Thành, đã làm nhiều điều sai, (không phải là “tu chính” mà là sửa “Điều lệ-Nội Quy). Quan trọng nhất: thay thế toàn bộ những chữ “chống cộng” thành “không cộng sản”. CT Đinh Hùng Cường chối là không biết việc làm của ô Thành. Ô Cường đã nói láo với đồng hương và cả qua các trả lời phỏng vấn cho Ngụy Vũ hay Dương Phục rằng ông ta theo đúng thủ tục tu chính. Các chứng cớ chứng minh ô Cường đã vi phạm thu tục tu chính. Hai ông Cường-Thành gặp đồng hương qua hai buổi (Liên Hội CCS ngày 22/8) và (Hội Cựu Sv QGHC ngày 23/8). Ô Thành thừa nhận sai, rút nhóm chữ (không cs). Ô Cường lăng ba vi bộ. Sau khi về nhà, “thỉnh thị” ý kiến “cấp trên”, Ô Đinh Hùng Cường gửi Bản Báo Cáo, còn ông Nguyễn Văn Thành gửi Thư Ngỏ. Cả hai bức thư này có nhiều điểu sai lạc, coi thường đồng hương ( vì mọi sự thực đều có trong youtube).

Ngày 29/8/2017, Cựu CT nhiệm kỳ đầu tiên, cũng là sáng lập viên, cũng là người tham gia viết Hiến Chương, ô Trần Nhật Thăng, đã gửi Thư Ngỏ vào 29/8, trình bày rõ mọi diễn tiến, thủ tục của thời “lập Tổ Chức Cộng Đồng”. Đồng thời vạch rõ mọi vi phạm của ô Đinh Hùng Cường và Nguyễn Văn Thành. Có lẽ vì sự phản đối khắp nơi của đồng hương nên Đảng VT-ma, ô Lý Thái Hùng, vừa lên tiếng tại Boston qua ( sự phỏng vấn hay mớm lời của nick Bảo Châu?) cũng lên án! Ai ở Dc cũng biết rất rõ ô Đinh Hùng Cường đắc cử là “nhờ” VT-ma yểm trợ. Tài liệu về vụ bầu cử này ở link sau: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- July 28, 2016

Xin hãy coi các bài có chữ (new).

1-Đây là các clip ngắn ( 1 hoặc 5 phút) cho từng mục quan trọng, được cắt ra từ youtube chính của buổi họp ngày 23/8 của Hội Cựu SV QGHC:

Các clip ngắn từ 1 hoặc 5 phút-vụ “Hiến Chương DC”- Aug 2 8, 2017

2-Youtube chính:

https://www.youtube.com/watch?v=7dVuGkHKDSY&feature=youtu.be

3-Đây là các bài viết:

§ Có lẽ Lý Thái Hùng sẽ “thí” quân cờ Đinh Hùng Cường ? Aug 29, 20 17 ( new)

§ Thư Ngỏ của Ô Trần Nhật Thăng, cựu CT, về vụ “hiến chương DC”- A ug 29, 2017 (new)

§ Nhận Đinh thư ô Nguyễn V Thành-Ban Tu Chính- Vụ Hiến C hương Dc- Aug 29, 2017 (new)

§ Phản bác các câu sai của ô Đinh Hùng Cường trong Bản Báo Cáo- Vụ Hiến Chương DC- Aug 28, 2017 (new)

§ Vụ Cđ DC đổi CS chống cộng thành không cs- ở web này, layout rất đẹp

§ Đinh Hùng Cường-Nguyễn Văn Thành- chủ chốt của vụ đổi “CĐ chống cộng” thành “CĐ không cs” Aug 26, 2017

§ Nguyễn văn Tần- người lính lại nhận trách nhiệm- vụ Cđ Dc dổi ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs)- Aug 25, 2017

§ Lê Hữu Em- Hồn Thiêng Sông Núi đã anh linh- vụ CĐ DC ( không chống cộng , chỉ là không cs)-Aug 24, 2017

§ Ô Đinh Hùng Cường điều trần – Hiến Chương- ( CĐ chống cộng đổi thành CĐ không cs)- Aug 23, 2017

§ Chủ Tịch Cđ DC ( sửa CĐ chống cộng=Cđ không cs!) – updat e vào ngày 22,8- Aug 22, 2017

Hoàng Lan Chi

8/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.