Nhận đỊnh thư của Lê Minh Thiệp-vụ hiến chương Dc–Aug 30, 2017

Hoàng Lan Chi

NHẬN ĐỊNH VỀ THƯ CỦA Ô LÊ MINH THIỆP

( ông Đinh Hùng Cường bị chụp mũ- Mọi người sẽ chịu trách nhiệm với lịch sử)

30/8/2017

Nguyễn Văn Thành-Đinh Hùng Cường-Lê Minh Thiệp

Ông Lê Minh Thiệp, trong Ban Tu Chính HC của cộng đồng Hoa Thịnh Đốn gửi mail viết vầy: “Tôi thấy CT/ĐHC bị quá nhiều oan ức,chụp mũ nhưng chúng ta không thể làm gì để giải tỏa vì thế lực chống đối của họ quá mạnh để áp đảo chúng ta. Việc làm của chúng ta dù thiện tâm,thiện chí đến đâu họ cũng không chấp nhận.Tốt nhất là thôi, chúng ta phó mặc cho Trời, họ muốn làm gì thì làm. CĐ nầy đi về đâu, họ chịu trách nhiệm với lịch sử”. Ngưng trích Lê Thiệp.

Hoàng Lan Chi viết:

1) Ông Thiệp nên trưng chứng cớ việc ông cho rằng ô Đinh Hùng Cường bị nhiều oan ức, chụp mũ? Nếu không trưng được, ông Thiệp nên xin lỗi đồng hương và hứa không tái phạm trong tương lai.

2) Đây là những gì mà mọi người tố cáo về ô Đinh Hùng Cường ( Cựu CT Trần Nhật Thăng, Bà Trần Thị Tụ, bà Bé Bảy). Nếu ông Lê Minh Thiệp không phản bác được thì ông cần xin lỗi đồng hương và nên từ nhiệm mọi chức vụ.

3.1) Tội vi phạm hiến chương vì không theo đúng thủ tục tu chính:

Ô Đinh Hùng Cường gửi xấp Tài Liệu cho Hội Đồng ĐD với tên “Tuyên ngôn và Điều Lệ Cộng đồng” ( không có chữ Dự Thảo. Ô Thiệp rõ chưa?) kèm với “Phiếu Biểu Quyết” (Yes or No) ( Ô Thiệp rõ chưa?) . Vậy GIAI ĐOẠN THẢO LUẬN ĐÂU? Ô Lê Minh Thiệp trả lời mau? Chứng cớ đây.

3.2- Tội tự ý bổ nhiệm ô Nguyễn Văn Thành:

Ông Trần Nhật Thăng tố cáo ô Đinh Hùng Cường như vầy ( Trích ô Thăng: Theo lá thư ngày 8/8/2017 của ông Chủ tịch Cộng Đồng, Ủy Ban Tu Chính này do “tân Hội Đồng Đại Diện giao phó trách nhiệm”. Nhưng trong buổi họp ngày 24/8 với Hội CSV/QGHC , ông Chủ Tịch cho biết Ủy Ban này do Văn Phòng Thường Trực (VPTT) thành lập. Nếu Ủy Ban này do VPTT thành lập và ông Chủ tịch Cộng Đồng cũng là Chủ tịch của VPTT thì tánh cách độc lập của Ủy Ban này tự nó không thể có được trừ phi có một văn thư chính thức của ông Chủ Tịch xác nhận hay ban cho Ủy Ban này tánh cách độc lập. Cho đến nay, ông Chủ Tịch chưa hề chứng minh sự hiện hữu của bản văn này. Nếu không có văn thư này, tánh cách độc lập của Ủy Ban Tu chính không được thành lập. Ngưng trích).

Điều này sai hay đúng ô Lê Minh Thiệp? Trả lời mau?

3.3-Tội nói láo trên radio Ngụy Vũ và Dương Phục

Ô Đinh Hùng Cường, khi trả lời các Đài Phát Thanh, đã nói láo rằng ông ta độc lập với Ban Tu Chính, rằng ô ta theo đúng thủ tục tu chính. Đó là tội lường gạt đồng hương.

3.4-Tội vu cáo người chỉ trích mình:

Ô Đinh Hùng Cường đã vu cáo cho những người chỉ trích ô ta về vụ Hiến Chương DC rằng ( có thế lực, tổ chức của cs ở đằng sau) khi trả lời Dương Phục ở radio.

Ô Lê Minh Thiệp hãy chứng minh tổ chức cs nào đứng đằng sau ô Trần Nhật Thăng, Lê Hữu Em , Bà Bé Bảy, bà Trần thị Tụ, ô Đỗ Văn Phúc, ông Nguyễn văn Tần và đông đảo chiến hữu trong Liên Hội CCS? Nếu không chứng minh được thì rõ ràng ĐHC mang tội vu cáo. Ông Thiệp rõ chứ?

Suốt từ 75 đến nay, những người trên ( Ô Thăng, Em, Tần, Phúc, Bà Bé Bảy , Tụ…) đã làm gì hại cho cộng đồng? Còn ô Đinh Hùng Cường, ông đã làm gì? Ông Cường kể ông ta có tham gia chống cộng : chúng tôi ghi nhận. Chúng tôi cũng ghi nhận vầy: ông Cường và gia đình phụ trách xe hoa cho July 4th và đã vô tình làm xe có nền đỏ sao vàng, ông Cường đã tổ chức ĐH Chính Nghĩa cho Hoàng Cơ Minh, và tệ hại nhất, ô Cường đã dùng mọi thủ đoạn xấu xa, nhơ bẩn ( bị khắp nơi chỉ trích) để đoạt cho bằng được chủ tịch Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn. Lý do nào? vì mong muốn phục vụ cộng đồng hay vì phải tuân theo lịnh của một tổ chức chính trị nào đó? Hãy lấy cái đầu ra suy nghĩ để thấy rằng một người không từng tham gia cơ cấu Tổ Chức Cộng Đồng mà nay tung lực lượng ( gia đình, bạn bè) để ghi danh ồ ạt các hội mới vào phút chót, với ý đồ chiếm phiếu ưu tiên khi bầu cử, thì nghĩa là gì?!

3.5-Tội cố tình gây khó dễ, lăng ba vi bộ

Trong buổi họp ngày 23/8/2017 với Hội Cựu Sv QGHC, ô Đinh Hùng Cường và nhóm của ông ( Nguyễn Văn Thành, Lê Minh Thiệp) ngoài miệng thì thừa nhận (đã sai, sẽ rút nhóm chữ “không cộng sản”) nhưng ô Cường (có lẽ phải chờ chỉ thị của ai đó như ô Trần Nhật Thăng đã nêu) đã cù cưa, gây khó dễ, làm ô Em khốn khổ vì cái trò lăng ba vi bộ của ô Cường, đã ngoan cố với lý do phải trình VP Thường Trực về một sự việc mà ô Thăng-Em đã chứng minh nó ĐÃ SAI ngay từ căn bản. Đó là không phải Bản Dự Thảo Tu Chính mà là bản “Tuyên Ngôn và Điều Lệ”! Bản “Tuyên Ngôn và Điều Lệ” này ( không có chữ Dự Thảo) lại có kèm Phiếu Biểu Quyết ( Yes/or NO) phải nộp trước ngày 25/8! Còn buổi họp HĐ Đại Diên là tháng 9/2017. Tất cả mọi người đã thấy rõ SỰ LẮT LÉO, THỦ ĐOẠN NÀY của Đinh Hùng Cường. Người quốc gia không ai thủ đoạn như thế với chiến hữu. Chỉ có VC, Việt Tân-ma, mới chuyên môn dùng thủ đoạn này.

Tôi cổ vũ và năn nỉ đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn hãy xem các bài viết từ chúng tôi và chiến hữu, xem thư của các ông ( báo cáo của ô Cường, thư ngỏ của ô Thành và Thiệp) rồi Xem KỸ youtube.

Tôi tin tưởng các đồng hương sẽ nhận thức được rõ vấn đề. Sẽ nhìn được rõ cái THÁI ĐỘ NGOAN CỐ của ô Cường, cái VẺ MẶT VÊNH VÁO của ô Thành ( khi ông vặn ông EM là vì sao không cấm cả điều 21! Vì thế tạo khe hở cho ông Thành lách là sửa nhóm chữ “chống cộng=không cs) !!!, cái THÁI ĐỘ VU CÁO ĐỂ TOAN TÍNH BỎ CHẠY của ô Thiệp ( vu cáo là mọi người không tin tưởng VP Thường Trực nên cả ba người xin ra về!)

3-Ông Thiệp viết “ CĐ nầy đi về đâu, họ chịu trách nhiệm với lịch sử”.

Hoàng Lan Chi viết: Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổ Chức Cộng Đồng với Bản Hiến Chương được nộp cho chính quyền Virginia để hợp pháp hóa dưới ( 503c- nonprofit organization. (vì sao các chủ tịch sau này đã quên renew thì tôi không biết)

Song song với Hiến Chương là Bản Điều Lệ và Nội Quy, chỉ dùng cho cộng đồng. Bản này được soạn thảo để coi như kim chỉ nam cho mục đích, lý tưởng của các anh chị em thời đó khi họ ngồi lại với nhau và thành lập Tổ Chức Cộng Đồng. Do đó, họ đã ghi rõ không được sửa đổi. Nay, Nguyễn Văn Thành, lợi dụng khe hở hiến chương, bỏ điều 21 để rồi sửa ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cộng sản): là đã chà đạp lên Lý Tưởng của những sáng lập viên ngày xưa và cả những người đồng ý tham gia với Tổ Chức Cộng Đồng ngày nay!

Nếu vì lý do nào đó mà ô Đinh Hùng Cường cố tình chen vào Tổ Chức Cộng Đồng này, cướp cho được tổ chức này, rồi tìm cách hủy bỏ mục đích, lý tưởng chống cộng của cộng đồng: thì CHÍNH ô ĐINH HÙNG CƯỜNG, NGUYỄN VĂN THÀNH, LÊ MINH THIỆP là những người PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LỊCH SỬ.

Nếu, nếu nhé, ô Lê Thiệp hay ô Cường hay ô Thành tố cáo với chính quyền về tổ chức Hoa Thịnh Đốn và phụ cận bất cứ điều gì: thì như ông Lê Hữu Em gợi ý: kệ nó. Lúc đó, chúng tôi sẽ bầu người khác, sẽ register một nonprofit organization với bản Hiến Chương cũ để có license hợp pháp. Rồi sau đó, Ban Tu Chính mới sẽ làm việc để hoàn thiện hiến chương cũ.

Lịch sử Tổ Chức Cộng Đồng sẽ ghi tên 3 ông như là những kẻ đã toan tính chà đạp lên Lý Tưởng của cộng đồng (lý tưởng quốc gia và chống cộng), NẾU NHƯ CÁC ÔNG đã làm bậy và nay lại có ý đồ thưa gửi Tổ Chức Cộng Đồng với chính quyền ( như Nguyễn Văn Thành đã có vẻ hăm dọa như thế. Xin nhớ là tôi dùng chữ có vẻ và không khẳng định.

Hoàng Lan Chi

30/8/2017

BÀI LIÊN QUAN

1-Đây là các clip ngắn ( 1 hoặc 5 phút) cho từng mục quan trọng, được cắt ra từ youtube chính của buổi họp ngày 23/8 của Hội Cựu SV QGHC:

Các clip ngắn từ 1 hoặc 5 phút-vụ “Hiến Chương DC”- Aug 2 8, 2017

2-Youtube chính: https://www.youtube.com/watch?v=7dVuGkHKDSY&feature=youtu.be

3-Đây là các bài viết:

§ Có lẽ Lý Thái Hùng sẽ “thí” quân cờ Đinh Hùng Cường ? Aug 29, 20 17 (NEW)

§ Thư Ngỏ của Ô Trần Nhật Thăng, cựu CT, về vụ “hiến chương DC”- A ug 29, 2017 (NEW)

§ Nhận Đinh thư ô Nguyễn V Thành-Ban Tu Chính- Vụ Hiến C hương Dc- Aug 29, 2017 (NEW)

§ Phản bác các câu sai của ô Đinh Hùng Cường trong Bản Báo Cáo- Vụ Hiến Chương DC- Aug 28, 2017

§ Vụ Cđ DC đổi CS chống cộng thành không cs- ở web này, layout rất đẹp

§ Đinh Hùng Cường-Nguyễn Văn Thành- chủ chốt của vụ đổi “CĐ chống cộng” thành “CĐ không cs” Aug 26, 2017

§ Nguyễn văn Tần- người lính lại nhận trách nhiệm- vụ Cđ Dc dổi ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs)- Aug 25, 2017

§ Lê Hữu Em- Hồn Thiêng Sông Núi đã anh linh- vụ CĐ DC ( không chống cộng , chỉ là không cs)-Aug 24, 2017

§ Ô Đinh Hùng Cường điều trần – Hiến Chương- ( CĐ chống cộng đổi thành CĐ không cs)- Aug 23, 2017

§ Chủ Tịch Cđ DC ( sửa CĐ chống cộng=Cđ không cs!) – updat e vào ngày 22,8- Aug 22, 2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nhận đỊnh thư của Lê Minh Thiệp-vụ hiến chương Dc–Aug 30, 2017

  1. Pingback: Tổng Kết vụ “Hiến Chương DC”-Danh sách cảm ơn người hỗ trợ- Sep 1, 2017 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi -Tổng Kết vụ Hiến Chương Hoa Thịnh Đốn – Sep 4, 2017 |

Comments are closed.