Tài Liệu về bà Cao Xuân Thanh Ngọc-Dec 6, 2017

Tài Liệu về bà Cao Xuân Thanh Ngọc

12/2017

DS Cao Xuân Thanh Ngọc, con của Trung Tá Cao Xuân Lê, hoạt động trong Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu ở Nam CA.

Tháng 11/2017, sau khi LS Trần Kiều Ngọc tự đóng Facebook cá nhân thì CXTN cũng tự đóng Facebook.

CXTN là Trưởng Ban Tổ Chức cho TKN đến Nam CA nói chuyện. LS TKN là người đã khẳng định lần thứ hai là bà không chống cộng, chỉ chống ác. Vì thế nhiều người cho hay, họ sẽ không yểm trợ LS TKN với lý do: 1) Con cháu họ đã biết CS là gì, không cần LS TKN giảng giải mới biết. 2) Con cháu họ, từng tham gia chống cộng với nhiều hình thức khác nhau, cùng ông bà cha mẹ. 3) Con cháu họ và bản thân họ được tôn giáo và cả gia đình dạy dỗ chống Ác từ xưa, không cần tới LS TKN mới đi chống ác.

Một cựu SV Võ Bị gửi thư cho mọi cựu SVVB khác, nêu vấn đề tại sao Cao Xuân Thanh Ngọc đã để LS TKN đứng chụp hình trước logo, biểu ngữ của Đại Hội Võ Bị (đã được tổ chức trước buổi nói chuyện của TKN, khoảng 3 tháng), gây ngộ nhận là Tổng Hội Võ Bị song hành với đường lối của LS TKN.

Dưới đây là vài bài liên quan đến bà Cao Xuân Thanh Ngọc. Sự việc đã được đưa net, gửi trực tiếp vào e-mail của bà và cả Facebook nhưng bà CXTN vẫn lặng thinh, không có câu trả lời thỏa đáng về việc nêu trên. Tương tự là thái độ im lặng của ô Tsu Cầu (là người có trong Tổng Hội Võ Bị và cả Hội VB Nam CA).

Theo tôi: người trẻ, hậu duệ VNCH, không nên có thái độ này. Nếu đã làm lỗi: phải thẳng thắn công nhận và xin lỗi. Mọi người sẵn sàng tha thứ.

Kính nhờ ô Nguyễn Quốc Đống chuyển dùm thư đến ô Tsu A Cầu, Tổng Hội VB về sự việc Hội Võ Bị Nam CA- LS Trần Kiều Ngọc- Dec 2, 2 017

Cao Xuân Thanh Ngọc- (Từ sự tiếm danh KHG Dương Nguyệt Ánh và T L ương Xuân Việt đến việc mời Trần Kiều Ngọc đứng dưới logo của Đạ i Hội Võ Bị gây ngộ nhận là Võ Bị ủng hộ TKN- Nov 30, 2017)

Thư gửi Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN về vụ Trần Kiều Ngọc được Ts u A Cầu K29 ở Nam CA mời gây ngộ nhận ảnh hưởng đến Tổng Hội -No v 29, 2017

Hoàng Ngọc An

12/2017

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.