Kính nhờ ô Nguyễn Quốc Đống chuyển dùm thư đến ô Tsu A Cầu, Tổng Hội VB về sự việc Hội Võ Bị Nam CA- LS Trần Kiều Ngọc- Dec 2, 2 017

Kính gửi ô Nguyễn Quốc Đống

Tôi là Hoàng Lan Chi, ký giả cho Phụ Nữ Mới và Thương Mại Miền Đông, Virginia. Tôi có nhận mail ông, chuyển cho xem bản Thông Cáo Báo Chí của Tổng Hội Võ Bị ký ngày 2 tháng 12,2017. Nội dung bản TCBC có 4 điểm chính: 1) Không có cái này: Trưởng Ban, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa 2) Chỉ có cái này: vobivietnam; và một cơ quan ngôn luận duy nhất: tập san Đa Hiệu. 3) Khẳng định lập trường chống cs. 4) Ủng hộ mọi tổ chức/phong trào chống cs, tranh đấu cho Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền cho VN

Chúng tôi rất vui mừng trước lập trường chống cộng của Tổng Hội. Chúng tôi xin phép hỏi Tổng Hội vài điều và mong được giải đáp cho mọi người được hiẻu rõ và an tâm:

1-Người có tên là CSVSQ Lưu Xuân Phước Khoá 24 có đúng không ạ hay là người giả?

2-Ngày 26/11/2017, ô Lưu Xuân Phước đã gửi thư cho các cựu SVVB và nêu vấn đề này cùng hình ảnh đính kèm: Trích ô Phước: Ngày 16/10/2016, CSVSQ Tsu A Cầu K29, Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH-TH) 2016-18 cùng BCH Hội Võ Bị Nam CA đã mời LS Trần Kiều Ngọc đến thuyết trình về đềtài Tuổi Trẻ Hải Ngoại và Cội Nguồn. Trong buổi thuyết trình này, đã có những hình chụp diễn giả Trần Kiều Ngọc đứng thuyết trình hoặc đứng chụp ảnh chung với CSVSQ Tsu A Cầu K29 và một số CSVSQ khác ngay trước biểu trưng (logo) của Đại Hội XX Võ Bị đã được tổ chức vào ngày 25/6/2016. (Xin xem hình ảnh bên dưới.). Những hình ảnh này đã tạo ra một hiểu lầm nguy hại là Đại Hội XX của Võ Bị đã mời Luật Sư Trần Kiều Ngọc đến thuyết trình về quan điểm, chủ trương và đường lối hoạt động chính trị của bà. Những hình ảnh này cũng tỏ cho thấy là Đại Hội XX đã đón tiếp bà Trần Kiều Ngọc như là một “đồng minh” quan trọng có cùng quan điểm và lập trường chính trị. Ngưng trích.

3-Cá nhân chúng tôi và nhiều facebookers không quan tâm Lưu Xuân Phước là ai mà chỉ quan tâm đến nội dung mà nick Phước nêu ra để xin phép hỏi Tổng Hội:

1-Có thật là ông Tsu A Cầu K29, Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH-TH) 2016-18 , đã cùng BCH Hội Võ Bị Nam CA làm điều sau đây: đã mời LS Trần Kiều Ngọc đến thuyết trình về đề tài Tuổi Trẻ Hải Ngoại và Cội Nguồn vào ngày 16/10/2016.

2-Khi mời LS TKN, ông Tsu A Cầu đã tìm hiểu và biết những gì về LS TKN cùng phong trào của LS TKN ạ?

3-Vì sao Tổng Hội và Hội Võ Bị Nam CA vẫn duy trì các hình ảnh, logo của Đại Hội Võ Bị (vào ngày 25/6/2016) mà không cất đi để có những biểu ngữ, logo phù hợp cho ngày 6/10 là ngày đón tiếp LS TKN ạ?

4-Ông Tsu A Cầu và Hội Võ Bị Nam CA có ý kiến gì ạ về việc sau đây: LS TKN là lãnh tụ một phong trào (đang tìm cách tìm kiếm các thành viên là người trẻ trong và ngoài nước) thì hình ảnh LS TKN đứng trước các logo của Đại Hội /Tổng Hội Võ Bị có thể gây ngộ nhận là Tổng Hội Võ Bị đang song hành với chủ trương/đường lối của Phong trào Nhân Bản?

Trân trọng cảm ơn ô Nguyễn Quốc Đống và ô Tsu Cầu.

Trân trọng,

Hoàng Lan Chi

· Tôi reply all trên mail nhận được từ ô Đống và chỉ bỏ vài groups ạ. Đồng thời, tôi xin phép để một số cựu quân nhân, hậu duệ Lữ Anh Thư, vài người làm truyền thông, ở bcc.

PHỤ LỤC- THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA TỔNG HỘI VÕ BỊ

Thông Cáo Báo Chí

V/v Xác Định Lập Trường Chống Cộng Sản Việt Nam

Kính gửi các Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam trên toàn thế giới,

Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (BCH/TH/CSVSQ/TVBQGVN) rất đau lòng khi buộc phải đưa việc nội bộ tập thể Võ Bị ra ngoài cộng đồng.

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, trên “Tin Paris net” có đăng bài của cựu sinh viên sĩ quan Lưu Xuân Phước K24, tự xưng là “Trưởng Ban, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa” với nội dung và lời lẽ không thích hợp.

Căn cứ vào Nội Quy, tổ chức và truyền thống sinh hoạt Tổng Hội, BCH/TH/CSVSQ/TVBQGVN trân trọng thông cáo:

1. Tổ chức của TH/CSVSQ/TVBQGVN, từ ngày thành lập cho đến hôm nay, chưa bao giờ có cơ chế gọi là “Trưởng Ban, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa”.

2. Tập thể Võ Bị chỉ có một tổng hội duy nhất: TH/CSVSQ/TVBQGVN; một diễn đàn duy nhất: vobivietnam; và một cơ quan ngôn luận duy nhất: tập san Đa Hiệu.

3. TH/CSVSQ/TVBQGVN luôn theo đuổi lập trường chống Cộng Sản Việt Nam, chống ý thức hệ Cộng Sản và các chế độ độc tài.

4. TH/CSVSQ/TVBQGVN ủng hộ và yểm trợ các tổ chức, các phong trào và hội đoàn Quốc Gia chống Cộng Sản Việt Nam, tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.

Trân trọng kính báo,

Làm tại Orange County, ngày 1 tháng 12 năm 2017

TM. BCH/TH/CSVSQ/TVBQGVN

ĐỒNG KÍNH GỞI:Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29

– Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát “để kính tường” Tổng Hội Trưởng

– Các BCH Liên Hội, Hội CSVSQ,

– Các BĐD Khoá CSVSQ,

– Các Đoàn PNLV,

– Tổng Đoàn TTNĐH

“để thông báo”

– Hệ Thống Truyền Thông Tổng Hội “để phổ biến”

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kính nhờ ô Nguyễn Quốc Đống chuyển dùm thư đến ô Tsu A Cầu, Tổng Hội VB về sự việc Hội Võ Bị Nam CA- LS Trần Kiều Ngọc- Dec 2, 2 017

  1. Pingback: Tài Liệu về bà Cao Xuân Thanh Ngọc-Dec 6, 2017 |

  2. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.