Cao Xuân Thanh Ngọc- (Từ sự tiếm danh KHG Dương Nguyệt Ánh và T L ương Xuân Việt đến việc mời Trần Kiều Ngọc đứng dưới logo của Đạ i Hội Võ Bị gây ngộ nhận là Võ Bị ủng hộ TKN- Nov 30, 2017)

Hoàng Lan Chi

CAO XUÂN THANH NGỌC

Từ sự tiếm danh KHG Dương Nguyệt Ánh và Tướng Lương Xuân Việt đến việc mời Trần Kiều Ngọc đứng trước logo của Đại Hội Võ Bị ( 2016)

1) Ngày 26/11/2017, Cựu SVSQ Lưu Xuân Phước Khoá 24 đã gửi thư cho các Cựu SVSQ/TVBQGVN. Lá thư được các cựu SV tiếp tay, phổ biến ra ngoài. Chúng tôi nhận được vì thế.

Nội dung: ông Phước đặt vấn đề: Trích “Trước đó, vào ngày 16/10/2016, CSVSQ Tsu A Cầu K29, Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH-TH) 2016-18 cùng BCH Hội Võ Bị Nam CA đã mời LS Trần Kiều Ngọc đến thuyết trình về đề tài Tuổi Trẻ Hải Ngoại và Cội Nguồn. Trong buổi thuyết trình này, đã có những hình chụp diễn giả Trần Kiều Ngọc đứng thuyết trình hoặc đứng chụp ảnh chung với CSVSQ Tsu A Cầu K29 và một số CSVSQ khác ngay trước biểu trưng (logo) của Đại Hội XX Võ Bị đã được tổ chức vào ngày 25/6/2016. (Xin xem hình ảnh bên dưới.) Những hình ảnh này đã tạo ra một hiểu lầm nguy hại là Đại Hội XX của Võ Bị đã mời Luật Sư Trần Kiều Ngọc đến thuyết trình về quan điểm, chủ trương và đường lối hoạt động chính trị của bà. Những hình ảnh này cũng tỏ cho thấy là Đại Hội XX đã đón tiếp bà Trần Kiều Ngọc như là một “đồng minh” quan trọng có cùng quan điểm và lập trường chính trị. ( ngưng trích).

2) Trong lá thư trên, cựu SVSQ Phước trưng một số hình ảnh làm tang chứng. Trong hình có DS Cao Xuân Thanh Ngọc, con của một vị Tá. Tại Facebook, CXTN là thân hữu/bạn hữu của Trần Kiều Ngọc.

3) Chúng tôi nhận được từ thân hữu võ bị, chuỗi mails này có liên quan đến một sự việc mà các CSV SQVB đã gọi là “tiếm danh KHG Dương Nguyệt Ánh và Tướng Lương Xuân Việt” của Trưởng Ban Tổ Chức, Cao Xuân Thanh Ngọc, vào 2016.

4) Chúng tôi xin tóm tắt sự việc của chuỗi mails này: Do bạn bè hỏi mà KHG Dương Nguyệt Ánh khám phá Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (trong tập thể Hậu duệ Võ Bị Quốc Gia Việt Nam) đã tổ chức Đại Hội Kết Thân vào tháng 6/2016 (có bán vé) và ghi tên diễn giả là Dương Nguyệt Ánh và Lương Xuân Việt trong khi hai vị này không biết gì cả. Gần một tháng sau, April 2016, Cựu TT Nguyễn Lân mời KHG Dương Nguyệt Ánh làm diễn giả cho Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu. Bà Ánh nhận lời nhưng ngày hôm sau bà khám phá ra, không phải mời cho Đại Hội Võ Bị mà là mời cho Đại Hội Kết Thân. Bà Ánh từ chối và nhân đó phản đối Ban Tổ Chức Đại Hội Kết Thân đã tiếm danh bà và T Lương Xuân Việt cả tháng trời. Sau đó vài ngày, vào April 5, 2016, Bà Ánh nhận được thư ( xin lỗi, thiệp mời chính thức) từ Đỗ Nguyễn Nhật-Khai, đoàn trưởng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Pennsylvania và phụ cận. Cùng ngày, một lá thư xin lỗi khác đến từ cô Cao Xuân Thanh Ngọc (Christina Cao), trưởng ban tổ chức Đại Hội Kết Thân 2016. Sau khi suy nghĩ, bà Ánh đã từ chối. Ông Lê Viết Đắc, Tổng Hội Phó đặc trách/cố vấn TĐTTNĐH, đã viết một bức thư với nôi dung khó chấp nhận. Thay vì nhận lỗi, xin lỗi là đủ thì ông Đắc đã kèm vào đó những lời trách móc. Những lời này khá quen thuộc mà quý vị thường thấy ở các diễn đàn. Đó là (làm tắt ngấm ngọn lửa nhiệt tình”, “làm nản lòng nhụt chí…”, “tiếp tục dập tắt ngọn lửa này”). KHG Dương Nguyệt Ánh đã gửi một bức thư khác cho Tổng Hội CSVSQVBQGVN. Trong này bà trình bày mọi diễn tiễn, lý do.

5) Qua thư trình bày diễn tiến, phân tích của KHG Dương Nguyệt Ánh, mọi người sẽ thấy rõ: Không thể nào, tại Hoa Kỳ, những người Trẻ, hậu duệ VNCH như DS Cao Xuân Thanh Ngọc, đã trưởng thành và đang làm việc ở Mỹ, tuổi cỡ (bà Dương Nguyệt Ánh, Tướng Lương Xuân Việt) , lại không biết nguyên tắc làm việc và đạo đức tối thiểu. Đó là: phải được sự chấp thuận của XYZ trước khi in tên XYZ trên Thiệp Mời. Ai là thủ phạm của sự “mập mờ” này ? ông Đắc biện minh này nọ nhưng thực tế cho thấy ngay tháng 3/2016, khi thiệp mời gửi ra, đã có người lên tiếng về sự tiếm danh KHG Dương Nguyệt Ánh và Tướng Lương Xuân Việt nhưng Ban Tổ Chức vẫn phe lờ. Chỉ khi KHG Dương Nguyệt Ánh khám phá, phản đối thì mới gửi thư xin lỗi và thư mời. Cao Xuân Thanh Ngọc là người đã trưởng thành trong xã hội HK và không thua cô Ánh nhiều tuổi. Nghĩa là cô CX Thanh Ngọc không phải trẻ con, không biết gì nên thiếu kinh nghiệm.

6) Qua 10/2016, sự việc Hội Võ Bị Nam CA lại mời LS Trần Kiều Ngọc qua nói chuyện tại và mập mờ để TKN đứng trước logo, biểu ngữ của Đại Hội Võ Bị vào Tháng 6/2017, do cựu SV Lưu Xuân Phước lên tiếng: xin quý vị tự nhận định, tự rút ra một kết luận cho mình về “hậu duệ” VNCH, Cô Cao Xuân Thanh Ngọc.

Hoàng Lan Chi

11/2017

§ Thư gửi Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN về vụ Trần Kiều Ngọc được Ts u A Cầu K29 ở Nam CA mời gây ngộ nhận ảnh hưởng đến Tổng Hội -No v 29, 2017

Cao Xuân Thanh Ngọc (có dấu X) đứng cùng Trần Kiều Ngọc trước logo của ĐH Võ Bị (trước đó mấy tháng) gậy ngộ nhận là Tổng Hội CSVSQ VBQGVN đồng hành với LS TKN

*******************

THƯ CỦA KHG DƯƠNG NGUYỆT ÁNH

GỬI TỔNG HỘI TRƯỞNG THVBQGVN

2016

Kính gửi ông Trần Vệ, Tổng Hội Trưởng và tất cả hội viên Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam,

Kính thưa ông Tổng Hội Trưởng và quý Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị (CSVSQVB),

Tôi xin được mạn phép tự giới thiệu, tôi là Dương Nguyệt Ánh, một cảm tình viên của Võ Bị.

Vào đầu tháng ba 2016, một số bạn hữu và thân nhân của tôi cho biết đã nhận được thiệp của Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (TĐTTNĐH) mời dự Đại Hội Kết Thân vào tháng 6, 2016. Tôi đã rất sửng sốt khi được biết tên tôi xuất hiện cùng với Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt trong chương trình của Đại Hội Kết Thân in trong thiệp mời với vai trò diễn giả, trong khi tôi không hề biết gì về vai trò này cả. Sau khi thiệp mời đã được gửi rộng rãi đến nhiều người, vẫn chưa hề có bất cứ ai liên lạc để mời tôi cả.

Gần một tháng sau, ngày 01 tháng tư, cựu Trung Tá Nguyễn Văn Lân gọi điện thoại ngỏ ý mời tôi tham dựĐại Hội Võ Bị Toàn Cầu XX tại Nam California với tư cách diễn giả chính cho buổi Dạ Tiệc Bế Mạc Đại Hội và “cho một nhóm tham dự viên trẻ vào buổi sáng cùng ngày”. Vì cảm tình đặc biệt và lòng quý trọng của tôi đối với quý CSVSQVB, và cũng vìhiểu lầm đây là lời mời của THVB nên tôi đã đồng ý tham dự trên nguyên tắc, trong lúc chờ đợi thư mời chính thức. Nhưng quangày hôm sau, 02 tháng tư, khi hỏi lại cho rõ tôi mới hiểu ra là TrT Lân đã mời dùm cho ban tổ chức Đại Hội Kết Thân TTNĐH chứ không phải cho Đại Hội Võ Bị XX. Do đó, thông qua Trung Tá Lân, tôi từ chối tham dự và nhân tiện phản đối việc ban tổ chức Đại Hội Kết Thân đã xử dụng trái phép tên tôi từ cả tháng nay.

Ngày 03 tháng tư, TrT Lân gửi thư cho cô Nhật Khai khuyên hãy xin lỗi tôi để hy vọng tôi sẽ đổi ý nhận lời.

Ngày 05 tháng tư, tôi nhận được một thư xin lỗi và thiệp mời chính thức (tên tôi đã được lấy ra khỏi chương trình) từ cô Đỗ Nguyễn Nhật-Khai, đoàn trưởng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu Pennsylvania và phụ cận. Cùng ngày, một lá thư xin lỗi khác đến từ cô Cao Xuân Thanh Ngọc (Christina Cao), trưởng ban tổ chức Đại Hội Kết Thân 2016.

Ngày 06 tháng tư, tôi nhận được thư mời chính thức của TĐTTNĐH từ cô Cao Xuân Thanh Ngọc.

Sau vài tuần suy nghĩ, tôi đã trực tiếp từ chối lời mời của TĐTTNĐH, vì các lý do sau đây:

1. Đây là một hành động có chủ ý, tính toán hẳn hòi chứ không là “…sơ suất không chủ ý…” như hai cô nêu lên trong thư xin lỗi, vì ban tổ chức đã cho in thiệp và gửi đi trước khi liên lạc với tôi. Đến khi thiệp mời đã được phổ biến rộng rãi (chứ không phải “một vài” thiệp như hai cô nêu ra) đến tay người nhận, cũng đã không hề có ai liên lạc với tôi để giải bày, xin lỗi. Chuyện hệ trọng này cũng không hề được nhắc đến trong lần tiếp xúc đầu giữa tôi và Trung Tá Lân,mặc dù Trung Tá Lân và nhiều vị khác đã biết rất rõ sự việc.

2. Khi thiệp mời vừa đến tay người nhận vào đầu tháng ba, tôi được biết đã có người phản đối và chỉ trích việc làm này, nhưng ban lãnh đạo TĐTTNĐH và THVB đã không sửa đổi thiệp mời và cũng đã không lên tiếng đính chính. Trong suốt cả tháng sau đó, tất cả từ ban lãnh đạo THVB đến ban lãnh đạo và ban tổ chức TTNĐH đều giữ im lặng. Các lời xin lỗi và việc lấy tên tôi ra khỏi thiệp mời chỉ được thực hiện sau khi biết tôi đã khám phá ra sự việc, và sau khi TrT Lân khuyên cô Minh Khai xin lỗi để hy vọng tôi đổi ý, chứ không phải “nhanh chóng” ngay sau khi in thiệp như hàm ý của ông Lê Viết Đắc. Nghĩa là ban tổ chức đã cố tình lạm dụng tên tôi và Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt để thu hút người tham dự chứ không phải “sơ ý, “lầm lẫn”.

3. Những nhân sự trong ban lãnh đạo TĐTTNĐH và ban tổ chức Đại Hội Kết Thân là những người trưởng thành và rất thành đạt trong xã hội, chứ không phải các cháu mới lớn chưa ra đời hoặc mới ra đời. Tuổi đời của họ cũng chẳng xê xích tuổi tôi và Tướng Lương Xuân Việt là bao. Tôi tin chắc rằng họ hiểu rõ nguyên tắc làm việc và cách ứng xử trong xã hội họ đang sống. Cho nên những hành động này không thể chấp nhận được dù dưới bất cứ danh nghĩa nào. Chưa kể tới khía cạnh vi phạm luật pháp vì quảng cáo sai (false advertisement).

4. Sự việc thiệp mời của TĐTTNĐH được gửi chung với thiệp mời của THVB chứng minh rõ rằng ban lãnh đạo THVB và ban tổ chức đại hội đều đã biết rõ sự việc trước khi thiệp được gửi ra. Hơn thế nữa, tôi không tin rằng TTNĐH tự ý thảo chương trình, thư mời, đem in và gửi đi mà không qua sự tham khảo với cố vấn, ban tổ chức đại hội và ban lãnh đạo THVB, nhất là nếu TTNĐH “thiếu kinh nghiệm và mới tổ chức lần đầu”.

Mặc dù rất ngỡ ngàng và thất vọng về những cá nhân liên hệ, nhưng nếu sự việc chỉ ngừng ở đây thì tôi cũng bỏ qua. Đằng này, tôi lại thêm một cơn sửng sốt nữa hôm qua khi nhận được một bức thư của ông Lê Viết Đắc, Tổng Hội Phó đặc trách/cố vấn TĐTTNĐH, trách móc tôi,Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt, cô Lữ Anh Thư, các vị niên trưởng và các bạn đồng môn của ông, vì chúng tôi đã phản đối những hành vi của nhóm lãnh đạo TĐTTNĐH. (Xin xem thư của ông Đắc ở phần cuối)

Đến đây, tôi xin mạn phép được thưa chuyện riêng với ông Lê Viết Đắc, Tổng Hội Phó đặc trách TTNĐH.

Thưa ông Lê Viết Đắc,

1. Rất tiếc tôi không thể chấp nhận những lời biện minh của ông vì những lý do nêu trên. Sự việc rành rành như ban ngày, với nhiều bằng chứng và nhân chứng, nên tôi không thể “hiểu lầm” như ông nói.

2. Một mặt ông nhận trách nhiệm cho lỗi lầm của cấp dưới, nhưng mặt khác ông lại đổ lên đầu chúng tôi, DNA, General Lương Xuân Việt, Lữ Anh Thư đủ thứ tội; nào là “làm tắt ngấm ngọn lửa nhiệt tình”, “làm nản lòng nhụt chí…”, “tiếp tục dập tắt ngọn lửa này” của lớp hậu duệ… Thay vì khiển trách những cá nhân liên hệ, mà do chính ông cố vấn, về những việc làm sai quấy của họ và sẵn sàng chấp nhận những hậu quả, ông lại quay ra tấn công và quy trách nhiệm cho chúng tôi, là những nạn nhân. Thưa ông, tôi không tin đó là tinh thần “Tự Thắng Để Chỉ Huy” , ” Danh Dự, Trách Nhiệm”, liêm chính của những người xuất thân từ TrườngVBQGVN.

3. Giá như ông nói lên một sự thật: Những hành động của nhóm lãnh đạo TĐTTNĐH đã làmtắt ngấm ngọn lửa nhiệt tình và làm nản lòng nhụt chí Dương Nguyệt Ánh và Lữ Anh Thư thì sự kính trọng của tôi dành cho ông vẫn còn nguyên vẹn và ông vẫn xứng đáng với cương vị ông đang nắm giữ. Thật đáng tiếc!

4. Ông đổ lỗi cho sự “thiếu kinh nghiệm” của ban tổ chức và xem đây chỉ là chuyện tiểu tiết. Thưa ông, sự việc này không thuộc về khía cạnh kinh nghiệm mà là đạo đức. Thiếu kinh nghiệm tổ chức không phải là lỗi lầm nghiêm trọng, nhưng vi phạm đạo đức và quy luật làm việc là một vấn để rất nghiêm trọng, nhất là trong quá trình đào luyện một thế hệ lãnh đạo mới cho tuổi trẻ VN. Là người nhận lãnh trách nhiệm dìu dắt cho hậu duệ Võ Bị, thiết tưởng rằng hơn ai hết ông cần giúp cho các bạn TTNĐH nắm vững những giá trị căn bản này. Khuynh hướng xem thường những vi phạm đạo đức hay quy luật làm việc, dù lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, cần được ngăn chặn ngay từ đầu, để không trở thành thói quen hay tệ hơn là thành bản năng.

5. Cá nhân tôi và chị Lữ Anh Thư luôn cố gắng tìm cách góp phần, trong khả năng rất khiêm tốn của mình, vào việc phát huy tinh thần dân tộc và đấu tranh cho tuổi trẻ VN để chống lại bọn cộng sản tham tàn, nhưng không vì thế mà chúng tôi chấp nhận làmvới bất cứ phương cách nào. Chúng tôi không chấp nhận cung cách lừa dối, thiếu thẳng thắn, thiếu minh bạch mà một số cá nhân và tổ chức đang theo đuổi. Chúng ta muốn xóa bỏ chế độ phi nhân và phản dân tộc hiện nay ở VN nên càng không thể chấp nhận việc thay thế bằng một giới lãnh đạo mới cũng gian trá, lừa dối không khác gì bọn cộng sản. Vì thế mà riêng cá nhân tôi rất đặt nặng chuyện đào luyện đạo đức trước tiên cho người trẻ. Dân tộc Việt đang và sẽ chỉcần những nhà lãnh đạo đầy đủ tài và đức.

Kính thưa ông Tổng Hội Trưởng và quý CSVSQVB,

Mặc dù những sự việc đáng tiếc trên không do chính ban chấp hành Tổng Hội chủ trương, nhưng thiết nghĩ TĐTTNĐH là một bộ phận trực thuộc Tổng Hội nên tôi mạo muội gửi thư này đến ông Tổng Hội Trưởng và quý hội viên để nêu rõ sự việc hầu tránh các sự hiểu lầm và xuyên tạc, nếu có. Tôi cũng hiểu rằng đây chỉ là việc làm của vài cá nhân và không phản ảnh cung cách của cả tập thể CSVSQVB và TĐTTNĐH.

Tôi trân trọng yêu cầu quý Tổng Hội chính thức đính chính rộng rãi sự việc đáng tiếc này càng sớm càng tốt.

Kính chúc Đại Hội Võ Bị XX thành công mỹ mãn và kính chúc quý CSVSQVB nhiều sức khỏe, an vui.

Trân trọng,

Dương Nguyệt Ánh

Đinh Kèm:

· Thừ từ chối của tôi

· Thiệp mời của TĐTTNĐH đã được gửi ra trước khi mời tôi

· Thư của ông Lê Viết Đắc – highlighting là do chính tôi làm

· Thư của cô Đỗ Nguyễn Nhật-Khai

· Thư của Cao Xuân Thanh Ngọc (Christina Cao)

PHỤ BẢN

6- From: Dac Le

Date: April 25, 2016 at 1:29:26 PM PDT
To:
Subject: RE: [Truye^`n Tho^ng TH/VBQGVN] Thư của KHG Dương Nguyệt Ánh gửi BTC Đại Hội TTNDH

Thưa Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh,
Thưa Cô Lữ Anh Thư .
Kính thưa Quý Niên trưởng và các Bạn đồng môn,

Đây là một việc làm sai 100% nhưng không có chủ ý xấu như Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh hiểu lầm. Các Cháu trong Ban Chấp hành Tổng Đoàn cũng như trong Ban Tổ chức Đại Hội TTNĐH Toàn cầu đã nhận trách nhiệm trong buổi họp viễn liên vào cuối tháng 3 năm 2016 và Cháu Cao Thanh Ngọc (Trưởng Ban Tổ chức) đã viết thư xin lỗi với Tướng Lương Xuân Việt và KHG Dương Nguyệt Ánh( xin xem lại kỷ lời lẽ chân thành của các Cháu trong thư xin lỗi); đồng thời các Cháu đã nhanh chóng sửa lại nội dung chương trình không còn ghi tên hai Vị diễn giả mà các Cháu vì quá hâm mộ mà gây nên hiểu lầm tai hại này vào đầu tháng 4 năm 2016. Tuy nhiên, Thiệp mời đã được gởi đi không thể thu hồi được; chúng tôi chỉ có thể đính chính qua phương tiện truyền thông. Kính mong Hai Vị khách quý hoan hỷ bỏ qua cho những người mới lần đầu tổ chức một Đại hội có tầm quan trọng mà lại thiếu kinh nghiệm. Bản thân tôi là người chịu trách nhiệm cố vấn hướng dẫn cho các Cháu cũng xin chân thành nhận trách nhiệm trước mọi người và kính mong Quý Vị vì tương lai của một tập thể Hậu duệ vừa mới nhen lại ngọn lửa tâm huyết quyết góp sức tiếp nối ngọn lửa truyền thống bảo vệ lý tưởng Tự do của Ông Cha, và tinh thần đấu tranh chống lại chế độ độc tài đảng trị Cộng sản mà tha thứ cho những lỗi lầm đáng tiếc.

Tôi hy vọng Tướng quân Lương xuân Việt, Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh sẽ hiểu và thương thiểu số các Anh Chị Em TTNĐH (trong tập thể Hậu duệ Võ Bị Quốc Gia Việt Nam gần 3,000 người ) đã dấn thân vì lý tưởng giống như lý tưởng Quý Vị hằng ấp ủ để mà vui lòng bỏ qua sự sai trái này đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho lớp đàn Em tự tin vươn lên thay vì khiển trách, từ chối giúp đở làm tắt ngấm ngọn lửa nhiệt tình của họ. Hy vọng nhị Vị sẽ khôngnở lòng tiếp tục dập tắt ngọn lửa này và rất mong nhị Vị đổi ý, nhận lời giúp cho nhóm hậu duệ rất đáng mến, đáng trân quý của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam chúng tôi.
Xin được đón nhận tâm ý của nhị Vị qua địa chỉ email của tôi: … hoặc điện thoại số ….., tôi sẽ giải thích rõ sự việc và Nhị Vị sẽ hiểu và thương các Anh Chị Em. Chắc chắn khi biết rõ nội tình sự việc nhị Vị sẽ vui vẽ bỏ qua những tiểu tiết để góp phần chung lo chuyện lớn có lợi cho sự nghiệp đấu tranh của chúng ta.
Tôi cũng kính mong Quý NT, các Bạn và Cô Lữ Anh Thư thông cảm bỏ qua những sai sót mà chúng tôi đã chân thành nhận lỗi để không còn có những lời phê phán làm nản lòng, nhụt chí những con cháu, em út đang mang hết nhiệt tình dấn thân vì lý tưởng. Rất mong Cô Lữ Anh Thư hãy sát cánh bên đàn Em để giúp cho tập thể TTNĐH lập được những kết quả khả quan như ngày nào Cô và Anh Trần Quốc Dũng đã dày công thực hiện thay vì đứng ra ngoài mà trách móc, mà phê bình. Mong rằng Cô sẽ báo tin vui cho các Em là sẽ nhận lời mời của Tôi mời Cô nhận làm Cố vấn cho các Em. Hiện tại tinh thần của các Em đang chao đảo và có phần buồn nản vì sai lầm đã xảy ra. Mong Cô sẽ góp phần an ủi và giúp các Em hoàn thành công tác tổ chức Đại Hội lần này.. Cũng xin nhờ Cô Lữ Anh Thư chuyển giúp thư này đến Khoa Học gia Dương nguyệt Ánh với lời xin lỗi của người mang tinh thần: “Con dại, cái mang”.

Một lần nữa tôi: Cựu SVSQ Lê viết Đắc Tổng Hội phó đặc trách Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu/ Tổng Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN tuyên bố nhận trách nhiệm về lỗi lầm này và kính mong Quý Vị hoan hỷ buông xã, tha thứ để mở con đường thuận lợi cho thế hệ Hậu duệ của chúng ta tiến tới nối tiếp hoài bão của chúng ta.
Thân kính,
Cựu SVSQ Lê viết Đắc K.22

 

5-From: DNA
Date:
 April 24, 2016 at 6:44:00 PM EDT
To:

Subject: Re: Thu Xin loi KHG Dương Nguyệt Ánh

Kính gửi cô Cao Xuân Thanh Ngọc

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Kết Thân TTNĐH

Thưa cô,

Tôi đã nhận được thơ xin lỗi của ban tổ chức về việc tự ý in thiệp và bán vé tham dự Đại Hội Kết Thân Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu (TTNĐH) với tên tôi là một trong hai diễn giả trước khi ban tổ chức liên lạc mời tôi.

Nếu quả thật đây chỉ là một sơ sót ngoài ý muốn thì tôi cũng cố gắng bỏ qua.  Nhưng điều thất vọng nhất với tôi là mấy tháng sau khi in thiệp, quý vị không có nỗ lực nào để sửa chữa hoặc thu hồi những tấm thiệp đã in.  Tôi càng buồn hơn khi mãi gần đây quý vị nhờ anh Nguyễn Văn Lân làm trung gian mời tôi thì cũng không hề có đề cập nào về chuyện tên tôi đã bị xử dụng trái phép cả.  Chỉ đến khi tôi than phiền về sự bất nhã này với anh Lân và từ chối lời mời thì mới nhận được thư này.  Ngay cả nếu Đại Hội Kết Thân TTNĐH là một sinh hoạt miễn phí thì ban tổ chức cũng cần phải thông báo rõ phần nào của chương trình là chắc chắn, phần nào còn đang dự định.  Huống chi đây là một sinh hoạt mà người tham dự phải mua vé, thì  quảng cáo không đúng sự thật là một điều nghiêm trọng trong cái nhìn của riêng tôi, dù với bất cứ mục đích nào.
Là người dân miền Nam cũ, tôi không bao giờ quên ơn chiến sĩ VNCH, trong đó có thân phụ của cô Ngọc, có Trung Tá Lân, v.v… Nếu không có sự hy sinh và bảo vệ của chiến sĩ ngày trước thì tôi đã không có được cuộc sống tự do bình yên hôm nay.  Tôi rất quý trọng Hội Võ Bị và luôn sẵn lòng ủng hộ những sinh hoạt của TTNĐH nên tôi đã đắn đo  mãi trước khi viết thư này.  Nhưng cuối cùng thì tôi thấy sẽ khó làm việc chung khi quy luật làm việc của quý anh chị rất khác với quy luật làm việc của tôi.

Với lá thư này, tôi trân trọng yêu cầu ban tổ chức chính thức đính chính ngay việc này để tránh sự hiểu lầm sau này khi mọi người tưởng tôi đã nhận lời tham dự rồi lại thất hứa vào phút chót.

Dù không tham dự, tôi rất mong mỏi Đại Hội sẽ thành công mỹ mãn. Kính chúc quý anh chị nhiều may mắn.
Trân trọng,

Dương Nguyệt Ánh

4-On Apr 6, 2016, at 1:04 AM, christina cao wrote:

Kinh thua Khoa Hoc Gia Duong Nguyet Anh,

Em xin goi chi la thu xin loi cua em den chi va mong chi doi y va nhan loi ve voi tui em…Em thanh that cam on chi,

Cao Xuan Thanh Ngoc (Christina N. Cao)

3-From: Lan Nguyen
To: NK Sent: Sunday, April 3, 2016 10:18 PM
Subject: Re: THAM DỰ ĐAI HỘI TOÀN CẦU VÕ BỊ

Nhật Khai mến,

Sau khi bác giải thích, chắc cháu hiểu hết rồi phải không?Theo bác, cháu nên đại diện Tổng Đoàn, vì bác đã giới thiệu, để giải thích và xin lổi. Hy vọng Khoa học gia Dương nguyệt Ánh sẽ thông cảm và bỏ qua. Néu may mắn, có lẽ mấy cháu cũng sẽ có thêm cô ấy nhận làm diễn giả danh dự.Bác chúc con mấy cháu may mắn.

Đây là số điện thoại Hai vợ chồng không lớn tuổi hơn cháu bao nhiêu.

Bác Lân

NguyenV.Lân
2-From: NK [mailto:dnnk24]
Sent:
 Tuesday, April 05, 2016 2:01 PM
To:
Cc: Lan Nguyen
Subject: Thân gởi chị Dương Nguyệt Ánh

Thân gởi chị Dương Nguyệt Ánh,

Em tên là Đỗ Nguyễn Nhật-Khai, hiện là đòan trưởng đòan Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu PA và phụ cận.  Ba của em là cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Khóa 20.  Thật là một hân hạnh cho em được làm quen với chị, qua bác Nguyễn Văn Lân, mặc dù đây không phải là hòan cảnh em muốn làm quen với một người: bắt đầu bằng một lời xin lỗi.  Bản thân em đã rất ngưỡng mộ và cảm phục chị từ lâu, không chỉ ở những thành công chị gặt hái được trong sự nghiệp, không chỉ ở những đóng góp và tâm tư chị cho dân tộc Việt Nam, mà còn ở sự khiêm nhường, cách nói chuyện thật nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục của chị.  Các anh chị em TTNĐH em đã sinh họat chung cũng chia sẽ với em về quan điểm đó.  Và vì thế, tụi em đều đồng nhất khi chọn mời chị làm diễn giả trong chương trình Đại Hội Kết Thân của tụi em vào tháng 6 này, song song với Đại Hội Võ Bị tòan quốc của các chú bác CSVSQ TVBQG VN.  Vì sơ suất nên thư mời đã không đến được chị sớm hơn, như BTC dự định, và, tên của chị còn trên thiệp mời khi chưa có sự hồi âm, bản thân em là một thành viên trong BTC xin chân thành xin lỗi chị.  Sau em, cô trưởng BTC, dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc, cũng sẽ liên lạc với chị để xin lỗi về việc này.

Em sẽ rất tiếc nếu chị không tham dự được vì lý do trên, nhưng em sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của chị.  Lỗi này BTC đã phát hiện và tất cả những tin tức trên mạng lưới internet đều đã được sửa.  Kèm theo đây là thư mời tụi em viết từ tháng 2, và thiệp mời với chương trình (đã sửa đổi), mà BTC dự trù sẽ đến tay chị từ cuối tháng 2. Qua việc này, con cũng xin lỗi đã mang đến rắc rối cho bác Lân.  Vô tình bác nghe con tâm sự về công việc tổ chức Đại Hội và ngỏ ý muốn tìm hiểu giúp.  Con cảm ơn bác đã rất quan tâm đến công việc của chúng con.

Kính chúc bác Lân và chị DNA 1 ngày an lành,

Đỗ Nguyễn Nhật-Khai.

PS: Thanh Ngọc, trưởng BTC, cũng ngỏ ý, ngòai lá thư Ngọc sẽ viết, gọi điện thoại để xin lỗi trực tiếp đến anh chị.  Nếu được sự đồng ý của anh chị, em sẽ chuyển số phone của anh chị qua cho Ngọc.  Cảm ơn anh chị nhiều.

1-From: christina cao <npharmd
To: “” <>
Sent: Tuesday, April 5, 2016 11:49 AM
Subject: Fw: Fwd: Bài phát biểu thật cảm động của KHG Dương Nguyệt Ánh

Kinh thua chi Duong Nguyet Anh,

Em ten la Cao Xuan Thanh Ngoc, ba cua em la cuu Trung Ta Cao Xuan Le, khoa 14 truong Vo Bi Quoc Gia Viet Nam. Da tu lau, em theo doi tung buoc di cua chi, em co di xem buoi nhac Asia “Canh Hoa Thoi Loan” ma chi la mot trong nhung nguoi MC cua chuong trinh, em da xem rat nhieu clips va bai phat bieu cua chi…Em rat tu hao ve chi va hanh dien lay la minh cung la nguoi Viet Nam nhu chi!

Dau tien, em xin thanh that xin loi chi vi mot so suat khong chu? y va rat dang trach cua tui em ve tam thiep moi cua buoi ket than Thanh Thieu Nien Da Hieu (TTNDH) vao thang 6 nay. Day la lau dau tien nhom to chuc buoi hop mat va cung la lan dau tien em tham gia va duoc giao trach nhiem la truong ban to chuc! Cho nen, em xin gianh het trach nhiem va rat mong chi tha thu. Day la mot so sot ngoai su mong muon cua tui em. Em rat mong la chi co the cho em xin so phone cua chi, de em co the goi va xin loi chi va em hy vong la chi se niem tinh tha thu va chap nhan de ve voi tui em. Em chi tuong tuong la tat ca nhung hau due ma duoc nghe nhung loi vang Ngoc nay cua chi (nhu bai thuyet trinh cua chi ma em da duoc doc), nhung loi chia se quy bau nay se la kim chi nam hanh dong cho tui em, giup cho tui em cau tien va cung nhau de giup va xay dung mot nuoc Viet Nam dan chu, tu do, tre em duoc cap sach den truong trong mot nen giao duc nhan ban.

Em rat mong nhan duoc hoi am cua chi. Mot lan nua, em xin thanh that xin loi chi va rat mong duoc chi tha thu…Em se goi cho chi mot la thu xin loi sau.

Em,

Christina Cao

HẾT

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cao Xuân Thanh Ngọc- (Từ sự tiếm danh KHG Dương Nguyệt Ánh và T L ương Xuân Việt đến việc mời Trần Kiều Ngọc đứng dưới logo của Đạ i Hội Võ Bị gây ngộ nhận là Võ Bị ủng hộ TKN- Nov 30, 2017)

  1. Pingback: Tài Liệu về bà Cao Xuân Thanh Ngọc-Dec 6, 2017 |

  2. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.