Trúc Hồ gọi thế hệ 1,5 và 2, là Những người co n vong quốc- May 11, 2017

Hoàng Lan Chi

TRÚC HỒ GỌI THẾ HỆ 2 LÀ NHỮNG NGƯỜI CON VONG QUỐC

Trúc Hồ từng bị lên án vì dùng "Những Người Con Vong Quốc" cho DVD.

Nay, xem nội dung của DVD trên net, tôi thu lại đoạn nhỏ này. Đó là lời dẫn cho một bài hát. Lời dẫn này nói rằng thế hệ con cháu của những người tị nạn cs ( tức là thế hệ 2 hay 3, là thế hệ " Những người con vong quốc".

Xin nhường quyền nhận định cho mọi người. Tôi thì botay.com. Với tôi: Thế hệ 2 hay 3, là con cháu của những người tị nạn cs. Thế hệ này là công dân Mỹ hay Canada. Họ là người Mỹ và có gốc Việt Nam. Không thể nào chụp lên đầu những người này LÀ Thế Hệ Những Người Vong Quốc cả.

Trúc Hồ, trong tương lai, nên hỏi ý kiến người lớn trước khi sử dụng từ ngữ cho các DVD, do Trúc Hồ sản xuất, vì trình độ Trúc Hồ rất thấp cả về giáo dục, chính trị, xã hội.

Bà Ngọc Đan Thanh đọc script như sau:

Cháu chắt của những người di tản từ 54 , 75 và HO. Thế hệ này gọi là thế hệ những người vong quốc. Thế hệ này nằm ngoài vòng kiềm tỏa của Mác Xít, được lớn lên trong nhân bản. Thế hệ này mở rộng biên cương ra ngoài biên cương của một nước. Thế hệ này vẫn mang trong người tâm tình Việt, văn hóa Việt. Họ vẫn thuộc về quốc dân Việt. Quốc dân Việt là khối người có chung ước mơ về ngày mai, sống như người Việt đích thực. Họ đền đáp cho quê hương thứ hai đã đền đáp, cưu mang cho ông bà cha mẹ của họ. Những đứa con vong quốc là những viên ngọc quý được tôi luyện và sinh ra từ đống tro tàn của cuộc chiến tranh ủy nhiệm, đã đóng góp chất xám của họ vào nền văn minh nhân loại từ các chương trình nghiên cứu khoa học, kinh tế. Không chỉ thế, còn đóng góp một phần xương máu trong các binh chủng. Những bước chân được sinh ra và trưởng thành ở hải ngoại là một minh chứng hùng hồn rằng, để được sống , được trưởng thành như một con người đích thực, phải được nuôi dưỡng trong môi trường tự do, không bị trói buộc, đóng khung bởi một ý thức hệ nào. Người Việt khắp nơi dù sống đời lưu vong nhưng lúc nào cũng hướng về quê nhà với một tấm lòng, một trái tim VN. ( ngưng trích)

XIN QUÝ VỊ LƯU Ý:

· Coi như ô Trúc Hồ gọi thế hệ 1,5 hay thế hệ 2 là NHỮNG ĐỨA CON VONG QUỐC. Ngoài ra, ông ta còn cho rằng thế hệ 2 trưởng thành trong xứ tự do, không bị đóng khung BỞI MỘT Ý THỨC HỆ NÀO. Thế hệ này, ô Trúc Hồ cũng cho rằng sinh ra từ ĐỐNG TRO TÀN CỦA CUỘC CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM

· Xin hỏi quý vị HO là, cuộc chiến vừa qua, có phải là “ CUỘC CHIẾN ỦY NHIỆM” như Trúc Hồ nói hay không?

· Ý thức hệ quốc gia của chúng ta là sai hay sao?

Xem chứng cớ tại đây, 1 phút:

https://youtu.be/6Ksjdthur-Y

PHỤ LỤC

1-Chúng ta bị "mất nước" ( hiểu ngầm là miền Nam với thể chế cộng hòa bị mất) bởi cs.

2-Chúng ta đang phải ly hương. Hai chữ “Lưu vong”, thường được dùng trong lãnh vực chính trị nhiều hơn ( vd ông Cựu Thủ Tướng A đang sống lưu vong ở ANh; ông tướng B lập chính phủ lưu vong ở Mỹ…).

3-"Vong quốc" tuy nghĩa nôm na là "mất nước" nhưng phải coi cách sử dụng. VD 1: người A nói vầy ( B, mày là đồ vong quốc; Vì B mất nước và cũng có thể B có những thái độ chối bỏ tổ quốc). VD 2: người A viết vầy ( Nhạc Chiêm Thành ai oán vì mang nỗi hờn vong quốc- vì người Chiêm đã bị mất nước bởi người VN- chữ Vong Quốc ở đây dùng như tĩnh từ/hay trạng từ” ).

4-Bình thường, trong ngôn ngữ VN, không ai tự nhận “ tôi là người vong quốc” cả vì “Vong quốc” bao hàm nghĩa xấu nhiều hơn. Ngôn ngữ VN dùng “ Những người ly hương- hay Những người sống lưu vong”.

Hết

********************

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.