Tài liệu về Trúc Hồ -April 9, 2018

Sẽ cập nhật khi có bài mới. Muốn cho ý kiến đúng về chuyện cộng đồng thì cần phải xem sơ để biết. Nếu không xem tài liệu thì ĐỪNG CHO Ý KIẾN BẬY.

§ Tài Liệu Việt Khang-March 2018

§ Trúc Hồ gọi thế hệ 1,5 và 2, là Những người co n vong quốc- May 11, 2017

Nghê Lữ bị Trúc Hồ cho nghỉ việc vì đã vạch những sai sót trong kỹ thuật của TNT Triệu con tim

Hoàng Ngọc An – Tóm tắt tài liệu về vụ Thỉnh Nguyện Thư năm 2012

§ Hoàng ngọc An- Nhận xét về vụ Ngô Kỷ tố cáo Trúc Hồ

§ Nguyễn Quốc Đống-Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ GÂY TRANH CÃI LIÊ N QUAN ĐẾN NHẠC SĨ TRÚC HỒ

§ Hoàng Phố Nắng- Xin anh Trúc Hồ hãy sáng tác…

§ Ngô Kỷ- Trúc Hồ, SBTN, TT.Asia “nối giáo” cho giặc

Trúc Hồ kêu gọi gửi tiền để …?

Hoàng Phố Nắng- Xin anh Trúc Hồ hãy sáng tác…

Nghê Lữ bị Trúc Hồ cho nghỉ việc vì đã vạch những sai sót trong kỹ thuật của TNT Triệu con tim

Hoàng Ngọc An- Mẹ ơi, Trúc Hồ ra riêng!

Nhân Vật Cộng Đồng- Trúc Hồ

Trúc Hồ, “who is he”?

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.