Trần Quốc Bảo-TRẦN KIỀU NGỌC VS AQ-Oct 27, 2017

Bao Quoc Tran

October 16 at 6:48pm ·

TRẦN KIỀU NGỌC VS AQ

Chúng ta thấy tâm lý AQ rất độc lạ là anh ta luôn tự cho mình là cao cả hơn kẻ áp bức bất công nên tự chiến thắng chúng bằng cách chịu đựng sự áp bức của chúng cho rằng như vậy là mình cao quý. AQ luôn luôn tránh cái mạnh không dám đương đầu. AQ là kẻ nô lệ nhưng lại không mơ tự do mà mơ làm chủ nô.
Ngày nay so sánh với tâm lý Trần Kiều Ngọc có gì khác? Lẩn tránh đối đầu để tự cho rằng mình làm như vậy là "Nhân Bản". Không tiêu diệt kẻ gây ác nhưng muốn diệt ác để rồi ngày nào đó thay chúng "Trị Dân".
Trong thực tế tâm lý Trần Kiều Ngọc chính là biến thể của tâm lý AQ. Điều đó lý giải vì sao Ngọc được lòng nhiều người. Bạn biết vì sao không? Tâm lý AQ là tâm lý rất đặc trưng của người Tàu và Việt. Qua năm tháng nó không còn chính xác như AQ của 1921 nữa nhưng chung quy vẫn chính xác là tâm lý đó. Không dám đối đầu, tìm cảnh lẩn tránh, nhưng rồi tự nghĩ ra cách bào chữa tâm lý rằng ta cao cả, nhân bản, cao thượng. Cuối cùng rồi thì cứ lẩn quẩn trong cái vòng AQ mà thường thì kết thúc hết sức bi đát.

Trần Quốc Bảo

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.