Vụ Đại Sứ HK thăm nghĩa trang Bình An-Oct 28,2017

Quang Dong Tran

Quang Dong Tran:

Một trò đánh lận con đen, Trước khi trùng tu nghiã trang Quân Đội Biên Hoà tôi không hề nghe phe ta đòi lại cái danh xưng tức đòi lại tên nghiã trang NGHIÃ TRANG QUÂN ĐỘI VNCH Biên Hòa và kế đó phải dọn đất đá cây hoang dọn sạch khai mở lại CỔNG ĐỀN TỬ SĨ sau đó mới trùng tu các ngôi mộ tử sĩ. Hai việc làm tiên quyết không thấy ai đòi nhà cầm quyền csvn mà chỉ lo trùng tu các ngôi mô, có trùng tu tốt đẹp sạch sẽ cũng chỉ là trùng tu nghiã trang NHÂN DÂN BÌNH AN chứ có phải là Nghiã Trang Quân Đội VNCH đâu một trò đánh lận con đen hầu quyên tiền một trò buôn bán xương cốt Tử Sĩ Quân Đội VNCH ..

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Vụ Đại Sứ HK thăm nghĩa trang Bình An-Oct 28,2017

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.