Bàn tay nhớp nhúa sau bầu cử ( Sv California biểu tình chốn g kết quả bầu cử) – Nov 2016

Tôi muốn nói đến nhóm tài phiệt mà đa số là Do Thái. Họ là bàn tay nhớp nhúa sau bầu cử vì đã xúi dục sinh viên biểu tình.

Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ tương đối vào bậc nhất của thế giới. Học trò Mỹ đã được học những kỷ cương của quốc gia, những kỷ luật của học đường, những nếp sống văn minh của loài người tiến bộ ngay từ bậc cuối tiểu học. Nguyên tắc đa số thắng thiểu số: không một học sinh, sinh viên nào của Mỹ mà không thấm nhuần. Chính sự tự do thảo luận và nguyên tắc đa số là những tinh túy đẹp nhất của một thể chế dân chủ.

Lợi dụng quyền tự do để biểu tình chống kết quả bầu cử: là một điều đáng xấu hổ, một vết nhơ. Tôi cho rằng những người tử tế, có giáo dục sẽ không bao giờ làm thế, hay xúi dục con em họ làm thế. Họ hiểu rằng thái độ đó sẽ làm hạ phẩm giá và tư cách của họ.

Vậy thì chỉ còn đám người vô kỷ luật, vô văn hóa, vô giáo dục mới để bị tháo túng, xúi dục, bởi bàn tay nhớp nhúa của bọn tài phiệt mà đa số là Do Thái.

Nhiều năm trước, tuy bất mãn với Obama nhưng sau bầu cử, nhiều người Mỹ chấp nhận. Năm nay, một số sinh viên ở California đã biểu tình. Họ, biểu tình vì cái gì vậy??? Nếu có bầu cử gian lận thì là phía Hillary, không phải Trump. Người “ngu” nhất thế giới cũng hiểu điều trên. Như thế, kết quả bầu cử là ý nguyện của đa số dân chúng. Bầu cử đã theo đúng hiến pháp và pháp luật. Họ, các sinh viên ở CA, đang sống trong một quốc gia có hiến pháp và có luật pháp. Họ, những tương lai của đất nước mà hành động vậy ư? Cha mẹ nào, thầy cô nào, linh mục nào, dạy họ làm những điều phi pháp này?

Một vài người Việt, thiếu ý thức , đã tiếp tay loan tin đó với thái độ (hồ hởi/ phấn khởi!). Phải chi họ chỉ loan với kiểu (FYI, for your information) thì còn hiểu được. Số người này đã đánh mất sự giáo dục Việt Nam Cộng Hòa trong con người họ, đã đánh mất văn minh Hoa Kỳ mà họ hưởng thụ bấy lâu nay.

Xem ra, một số không nhỏ, các fans của Hillary còn “con nít” lắm.

Có “con nít” thì mới lồng lộn, chửi bới, mạ lị người khác ý kiến.

Có “con nít” thì mới vu cáo, chụp mũ Trump qua sự bẻ quẹo các câu nói.

Có “con nít” thì mới có thái độ “ăn thua đủ” như thế.

Có “con nít” thì mới có thái độ cay cú như thế sau bầu cử.

Có “con nít” thì mới hí hửng khi thấy sinh viên biểu tình chống sau bầu cử, một cuộc bầu cử hợp pháp và hợp hiến.

Hoàng Lan Chi

11/2016

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

7 Responses to Bàn tay nhớp nhúa sau bầu cử ( Sv California biểu tình chốn g kết quả bầu cử) – Nov 2016

  1. Pingback: Các bài viết hậu bầu cử- Nov 19, 2016 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi -Mùa Thu Đáng Nhớ – Nov 2016 |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi- Mặt trận bầu cử chưa yên tĩnh- Nov 2016 |

  4. Pingback: Hoàng Lan Chi – Bầu Cử Hoa Kỳ chấm dứt–Lưới trời lồng lộng- Dec 20, 2016 |

  5. Pingback: Links các bài viết về hậu bầu cử của Hoàng Lan Chi và nhiều người -Dec 21, 2016 |

  6. Pingback: Bây Giờ Mới Đúng Là “Cuồng Trump”-Nov 2, 2018 |

  7. Pingback: Các bài về Trump năm 2016-May 23, 2019 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s