Nguyễn Văn Huy cho ý kiến đầu tiên về thư của Nanc y ( Sep 30, 2017)- Oct 2, 2017

Nguyễn Văn Huy added 2 new photos.

September 30 ·

Ý-KIẾN VỀ ‘THƯ CUỐI GỞI CÔ CHÚ BÁC CỦA CON’ CỦA NANCY NGUYỄN

https://www.facebook.com/tranvietx/posts/266761927178126?hc_location=ufi

🏵️ 1. Trong một cái post đăng trên trang facebook của cô Quỳnh Trâm vào ngày 26/09/2017 (link: https://www.facebook.com/nguyen.h.quynh.tram/posts/10215024937360821), cái tên của Nguyễn Văn Huy bị réo-gọi để cho ý-kiến về bài trần-tình của cô Nancy Nguyễn có tựa là “Thư Cuối Gởi Cô Chú Bác Của Con” đăng lên Internet vào ngày (link: http://sucmanhcongdong.net/2917). Nguyễn Văn Huy giống Quỳnh Trâm ở chỗ không thể làm việc được với những lý-luận lấp-lửng và mơ-hồ. Lấp-lửng và mơ-hồ là những đặc-điểm của lá thư của Nancy Nguyễn. Do đó, điều đầu tiên mà Nguyễn Văn Huy muốn xác-định, đó là sẽ không phê-phán nội-dung của bài viết của Nancy Nguyễn.

Sau đây, xin trích đoạn văn thứ 5 trong lá thư đó làm một thí-dụ tiêu-biểu tại sao Nguyễn Văn Huy từ-chối không phê-bình, phê-phán nội-dung gì hết:

“Vừa chống CS, vừa chống nhau, đã quá đủ rồi cái thảm trạng hai ba chiến tuyến, bốn năm loại kẻ thù. Các cô chú muốn chống nhau, muốn chính trị trong lòng chính trị, con không dám, và cũng không có tư cách, để ý kiến, chỉ xin tha cho người trẻ bọn con, đừng bắt tụi con phải yêu ghét theo chỉ thị, đừng cố lôi kéo tụi con vào cuộc đa đoan ấy nữa!”

🏵️ 2. Xin chia ra làm hai đoạn nhỏ cho dễ phân tách:
2(a) “Vừa chống CS, vừa chống nhau, đã quá đủ rồi cái thảm trạng hai ba chiến tuyến, bốn năm loại kẻ thù.”

2(b) “Các cô chú muốn chống nhau, muốn chính trị trong lòng chính trị, con không dám, và cũng không có tư cách,”

2(c) để ý kiến, chỉ xin tha cho người trẻ bọn con, đừng bắt tụi con phải yêu ghét theo chỉ thị, đừng cố lôi kéo tụi con vào cuộc đa đoan ấy nữa!”

🏵️ 3. Ở câu 2(a), Nancy Nguyễn viết “Vừa chống Cộng sản ….”. Như vậy Cộng-sản là một chiến tuyến và một kẻ thù của cô ta.

Nancy Nguyễn lại viết “vừa chống nhau”. Hiển nhiên là.cổ muốn nói “CON VÀ CÔ CHÚ CHỐNG NHAU”.

Hãy trừ những con số trong cái mệnh-đề “đã quá đủ rồi cái thảm trạng HAI BA chiến tuyến, BỐN NĂM loại kẻ thù” cho 1 (vì Cộng-sản chỉ là một kẻ thù và một chiến-tuyến), thì chúng-ta sẽ có một mệnh-đề mới và được viết lại như sau: “MỘT, HAI CHIẾN TUYẾN VÀ BA, BỐN LOẠI KẺ THÙ”. Tiếc thay, những con số trong mệnh-đề đó lại bao-gồm tất cả "cô chú". Who else?

Nói tóm lại CÔ CHÚ LÀ KẺ THÙ CỦA CON 😨.

🏵️ 4. Câu 2(b) quá mơ hồ đi. “Các cô chú muốn chống nhau” dĩ nhiên không phải là cô chú chống với cô chú vì quá vô nghĩa, mà chỉ có thể là “CÔ CHÚ MUỐN CHỐNG NHAU VỚI CON”. Giải thích như vậy, chắc không sai đâu nhỉ?

Còn mệnh-đề “muốn chính trị trong lòng chính trị ” cũng rất mơ-hồ. Tại sao Nancy Nguyễn không diễn đạt tư tưởng qua một khái niệm đã được phổ-thông-hóa? Thí dụ như hễ muốn nói một tên lừa tình rồi bỏ trốn, thì kêu đó là “tên sở-khanh” (Sở-Khanh là cái tên của một nhân vật lừa tình Thúy Kiều trong truyện thơ Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du). Có phải ngắn, gọn, đầy đủ ý nghĩa, mà ai cũng hiểu được, hay không? Còn nếu khái-niệm “chính trị trong lòng chính trị” lấy từ trong tư-tưởng triết học hay chính-trị của ai đó, thì làm ơn dẫn nguồn ra. Nếu không, độc-giả sẽ không biết tác-giả muốn nói gì.

Trên nguyên-tắc, người đọc không bị bắt buộc phải hiểu ý tác giả. Vì văn-chương của Nancy Nguyễn không đầu, không đuôi, do đó Nguyễn Văn Huy cứ thuận tay quăng cái mệnh-đề (phrase) đó vô Recycle Bin cho xong chuyện.

Mệnh đề sau “con không dám, và cũng không có tư cách,” thì dễ hiểu. Đó là “CON KHÔNG MUỐN ĐÁNH NHAU VỚI CÔ CHÚ”.

🏵️ 5. Còn câu 2(c) nên sửa lại chút đỉnh. Trước chữ “để” là một dấu phết, bây giờ sửa lại thành dấu chấm. Do đó, câu 2(c) sẽ trở thành một câu độc-lập, không còn bị ràng buộc với câu 2(b) một cách vô-tích-sự nữa.

Câu 2(c) còn nên được sửa lại như vầy cho rõ nghĩa hơn: “Xin có ý kiến: hãy tha cho người trẻ bọn con, đừng bắt tụi con phải yêu ghét theo chỉ thị, đừng cố lôi kéo tụi con vào cuộc đa đoan ấy nữa!”

Dựa theo ý của Nancy Nguyễn trong câu đó, thì đã có người ra chỉ thị (command hay instruction gì đó) rằng cô phải yêu ghét cái gì đó, mà cổ không chịu nói ra cái đó là cái gì và ai ra chỉ-thị. Người đó CÓ THỂ là Âu Dương Phong. À không! Nhầm! Có thể là Bằng Phong Đặng Văn Âu, vì vào ngày 02/05/2017 ông Âu đăng bài “Thời Đại Quỷ Ám (Bài Thứ Ba) – THƯ GỬI NHÀ TRANH ĐẤU TRẺ VN Ở HẢI NGOẠI” (link: https://hung-viet.org/…/thoi-dai-quy-am-bai-thu-ba-thu-gui-… ). Nhưng Nguyễn Văn Huy sẽ không đoán già, đoán non như một ông thầy bói ở đây.

Kế đó, từ-ngữ "đa-đoan" có nghĩa là nhiều mối, rắc-rối, lắc-léo (theo Từ-điển Khai Trí Tiến Đức). Nhưng không biết Nancy Nguyễn chỉ sự việc gì khi dùng chữ “cuộc đa đoan”. Nói tóm lại, sau khi sửa tới, sửa lui, Nguyễn Văn Huy quyết-định quăng toàn-bộ câu 2(c) vô Recycle Bin, vì lý-luận không đầu, không đuôi :).

Kết-luận: ý-tưởng duy nhất trong đoạn văn thư 5 trong bài viết của Nancy Nguyễn được hiểu là “CÔ CHÚ LÀ KẺ THÙ CỦA CON. CÔ CHÚ MUỐN ĐÁNH NHAU VỚI CON, NHƯNG CON KHÔNG MUỐN”.

🏵️ 6. Lời bàn của Nguyễn Văn Huy:

Nhận xét về tâm lý của tác giả qua một đoạn văn ngắn trích ra ở trên, thì có thể nói rằng Nancy Nguyễn có một cá-tính là chỉ muốn trình-bày một phần sự thật và TÌM CÁCH CHE DẤU NHỮNG PHẦN CÒN LẠI. Quỳnh Trâm nên chú ý là kiểu làm việc này khác với kiểu làm việc của cô. Cô muốn tác-giả một bài viết nói huỵch tẹt ra hết đi, để người đọc nắm được cái ý và nhào vô cãi 😛. Ý muốn của cô sẽ không áp dụng được đối với bài viết của Nancy Nguyễn, vì khác “rơ” :). Thí dụ như cô A chuyên nói cà lăm (nói lắp). Cô B bảo cô A đừng nói lắp nữa, để cô B nghe biết cô A nói cái gì. Nhưng cô A đã có tật nói lắp thì làm sao có thể thỏa mãn được yêu cầu của cô B được? Do đó, “no deal”, nghĩa là không tới đâu hết.

Vậy thì, Nguyễn Văn Huy đề nghị rằng người ta nên LEAVE NANCY NGUYỄN ALONE, nghĩa là đừng đề-cập tới cổ nữa. Và nếu cổ có nói gì thì cũng cho vô Recycle Bin hết, cho đến khi cổ viết ra một bản tuyên bố mới, mà trong đó lý-lẽ nào cũng có đầu, có đuôi và được kèm với những sự kiện cụ-thể (thí-dụ như ai là người ra chỉ-thị, vào ngày tháng năm nào, ở đâu, v.v…).

Nếu Nancy Nguyễn đọc bài viết này và phản-đối kịch-liệt, cho rằng Nguyễn Văn Huy có ác-ý, muốn làm cho nhiều người căm thù cổ, thì đương-nhiên cổ phải viết thêm một bài nữa :). Đến lúc đó, chúng ta lại áp-dụng nguyên-tắc căn-bản là lý-luận của cổ có đầu có đuôi hay không, hay lại giống như bài viết cũ. Nếu cần, kéo thùng Recycle Bin ra để sẵn 😛.

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.