Các vi phạm của các ô ( Đinh Hùng Cường, Nguyễn Văn Thành, lê Minh Thiệp, Thomas Pham) và bà Bích Hà-Aug 30, 201 7

CÁC VI PHẠM CỦA Ô ĐINH HÙNG CƯỜNG, NGUYỄN VĂN THÀNH, LÊ MINH THIỆP, THOMAS PHẠM, BÀ BÍCH HÀ

1) Đây là 5 vi phạm của CT Đinh Hùng Cường, tố cáo bởi ( Cựu CT Trần Nhật Thăng, Bà Trần Thị Tụ, bà Bé Bảy).

1) Tội vi phạm hiến chương vì không theo đúng thủ tục tu chính:

Ô Đinh Hùng Cường gửi xấp Tài Liệu cho Hội Đồng ĐD với tên “Tuyên ngôn và Điều Lệ Cộng đồng” ( không có chữ Dự Thảo. Ô Thiệp rõ chưa?) kèm với “Phiếu Biểu Quyết” (Yes or No) ( Ô Thiệp rõ chưa?) . Vậy GIAI ĐOẠN THẢO LUẬN ĐÂU? Ô Lê Minh Thiệp trả lời mau? Chứng cớ đây.

2- Tội tự ý bổ nhiệm ô Nguyễn Văn Thành:

Ông Trần Nhật Thăng tố cáo ô Đinh Hùng Cường như vầy ( Trích ô Thăng: Theo lá thư ngày 8/8/2017 của ông Chủ tịch Cộng Đồng, Ủy Ban Tu Chính này do “tân Hội Đồng Đại Diện giao phó trách nhiệm”. Nhưng trong buổi họp ngày 24/8 với Hội CSV/QGHC , ông Chủ Tịch cho biết Ủy Ban này do Văn Phòng Thường Trực (VPTT) thành lập. Nếu Ủy Ban này do VPTT thành lập và ông Chủ tịch Cộng Đồng cũng là Chủ tịch của VPTT thì tánh cách độc lập của Ủy Ban này tự nó không thể có được trừ phi có một văn thư chính thức của ông Chủ Tịch xác nhận hay ban cho Ủy Ban này tánh cách độc lập. Cho đến nay, ông Chủ Tịch chưa hề chứng minh sự hiện hữu của bản văn này. Nếu không có văn thư này, tánh cách độc lập của Ủy Ban Tu chính không được thành lập. Ngưng trích).

Điều này sai hay đúng ô Lê Minh Thiệp? Trả lời mau?

3-Tội nói láo trên radio Ngụy Vũ và Dương Phục

Ô Đinh Hùng Cường, khi trả lời các Đài Phát Thanh, đã nói láo rằng ông ta độc lập với Ban Tu Chính, rằng ô ta theo đúng thủ tục tu chính. Đó là tội lường gạt đồng hương.

4-Tội vu cáo người chỉ trích mình:

Ô Đinh Hùng Cường đã vu cáo cho những người chỉ trích ô ta về vụ Hiến Chương DC rằng ( có thế lực, tổ chức của cs ở đằng sau) khi trả lời Dương Phục ở radio.

Ô Lê Minh Thiệp hãy chứng minh tổ chức cs nào đứng đằng sau ô Trần Nhật Thăng, Lê Hữu Em , Bà Bé Bảy, bà Trần thị Tụ, ô Đỗ Văn Phúc, ông Nguyễn văn Tần và đông đảo chiến hữu trong Liên Hội CCS? Nếu không chứng minh được thì rõ ràng ĐHC mang tội vu cáo. Ông Thiệp rõ chứ?

Suốt từ 75 đến nay, những người trên ( Ô Thăng, Em, Tần, Phúc, Bà Bé Bảy , Tụ…) đã làm gì hại cho cộng đồng? Còn ô Đinh Hùng Cường, ông đã làm gì? Ông Cường kể ông ta có tham gia chống cộng : chúng tôi ghi nhận. Chúng tôi cũng ghi nhận vầy: ông Cường và gia đình phụ trách xe hoa cho July 4th và đã vô tình làm xe có nền đỏ sao vàng, ông Cường đã tổ chức ĐH Chính Nghĩa cho Hoàng Cơ Minh, và tệ hại nhất, ô Cường đã dùng mọi thủ đoạn xấu xa, nhơ bẩn ( bị khắp nơi chỉ trích) để đoạt cho bằng được chủ tịch Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn. Lý do nào? vì mong muốn phục vụ cộng đồng hay vì phải tuân theo lịnh của một tổ chức chính trị nào đó? Hãy lấy cái đầu ra suy nghĩ để thấy rằng một người không từng tham gia cơ cấu Tổ Chức Cộng Đồng mà nay tung lực lượng ( gia đình, bạn bè) để ghi danh ồ ạt các hội mới vào phút chót, với ý đồ chiếm phiếu ưu tiên khi bầu cử, thì nghĩa là gì?!

5-Tội cố tình gây khó dễ, lăng ba vi bộ

Trong buổi họp ngày 23/8/2017 với Hội Cựu Sv QGHC, ô Đinh Hùng Cường và nhóm của ông ( Nguyễn Văn Thành, Lê Minh Thiệp) ngoài miệng thì thừa nhận (đã sai, sẽ rút nhóm chữ “không cộng sản”) nhưng ô Cường (có lẽ phải chờ chỉ thị của ai đó như ô Trần Nhật Thăng đã nêu) đã cù cưa, gây khó dễ, làm ô Em khốn khổ vì cái trò lăng ba vi bộ của ô Cường, đã ngoan cố với lý do phải trình VP Thường Trực về một sự việc mà ô Thăng-Em đã chứng minh nó ĐÃ SAI ngay từ căn bản. Đó là không phải Bản Dự Thảo Tu Chính mà là bản “Tuyên Ngôn và Điều Lệ”! Bản “Tuyên Ngôn và Điều Lệ” này ( không có chữ Dự Thảo) lại có kèm Phiếu Biểu Quyết ( Yes/or NO) phải nộp trước ngày 25/8! Còn buổi họp HĐ Đại Diên là tháng 9/2017. Tất cả mọi người đã thấy rõ SỰ LẮT LÉO, THỦ ĐOẠN NÀY của Đinh Hùng Cường. Người quốc gia không ai thủ đoạn như thế với chiến hữu. Chỉ có VC, Việt Tân-ma, mới chuyên môn dùng thủ đoạn này.

Ô Đinh Hùng Cương hoàn toàn im lặng trước (5) vi phạm này. Đây là cách hành xử của một người cao niên, cựu Thiếu tá QL VNCH, đương kim chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng ?

2-Vi phạm của Lê Minh Thiệp:

· Nói rằng ô Đinh Hùng Cường bị vu cáo, chụp mũ mà không trưng bằng cớ. Năm (5) tội của ô ĐHC do mọi người vạch ra, có đầy đủ chứng cớ.

· Nói rằng “ CĐ nầy đi về đâu, họ chịu trách nhiệm với lịch sử” là một hình thức “chụp mũ vu cáo”. Cộng đồng này, như ô Trần Nhật Thăng viết, ( Lập trường “Chống Cộng Sản” của cộng đồng Việt nam đã được các vị Chủ tịch Cộng Đồng thay phiên nhau bảo vệ , duy trì suốt 27 năm nay ) và không làm gì phi pháp. Một bản Hiến Chương được nộp cho chính quyền để có nonprofit organization và một bản điều lệ coi như kim chỉ nam để Tổ Chức Cộng Đồng sinh hoạt.

3-Vi phạm của Thomas Phạm

Chuyên môn viết bài theo trí nhớ bậy bạ nên vu cáo bậy bạ. Chứng minh: vu cáo Cựu TT Trần Nhật Thăng tổ chức buổi họp Hội Đồng Đại Diện!

Thực tế: Hội Cựu SV QGHC mời ô Đinh Hùng Cường và Ban Tu Chính đến, để giải đáp thắc mắc về tập tài liệu có tên là “Bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng” ( không có chữ Dự Thảo) , kèm Phiếu Biểu Quyết (Yes/No) và phải gởi về VP Thường Trực trước ngày 25/8/2017. ( sau khi chúng tôi vạch ra, ô Thomas Pham không xin lỗi ô Thăng. Đây là cách hành xử của một cao niên, là công dân Mỹ gốc Việt, từng là Phó CT, đang là cố vấn cho Tổ Chức Cộng Đồng?)

4-Vi Phạm của Luật Gia Bích Hà:

Chỉ trích ô Nguyễn Mậu Trinh là hồ đồ ( Trích Bích Hà:Ông Nguyễn Mậu Trinh đã sai khi viết “bản Tuyên Ngổn và Điều Lệ Cộng Đồng hoàn toàn mới”! VĂN KIỆN HIỆN ĐANG GÂY TRANH CÃI CHỈ LÀ BẢN DỰ THẢO TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG)

Thực tế: bản văn có tên “Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng” ( không có chữ Dự Thảo, bà luật gia có “đui” không?) và lại kèm Phiếu Biểu Quyết (yes/no) PHẢI gửi về trước 25/8/217 trong khi Hội Đồng Đại Diện họp vào tháng 9/2017. ( sau khi bà Bé Bảy vạch ra, bà Bích Hà im thin thít, không xin lỗi. Đây là cách hành xử của một nữ công dân Hoa Kỳ, từng rao giảng về luật pháp trên SBTN-Dc, con gái của một cựu tướng VNCH?)

HẾT

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Các vi phạm của các ô ( Đinh Hùng Cường, Nguyễn Văn Thành, lê Minh Thiệp, Thomas Pham) và bà Bích Hà-Aug 30, 201 7

  1. Pingback: Tổng Kết vụ “Hiến Chương DC”-Danh sách cảm ơn người hỗ trợ- Sep 1, 2017 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi -Tổng Kết vụ Hiến Chương Hoa Thịnh Đốn – Sep 4, 2017 |

Comments are closed.