Tài Liệu về Trần Kiều Ngọc- Sep 14, 2017

 

Các bài của Hoàng Lan Chi:

Các bài của Quỳnh Trâm:

10-Phạm Phú Đức -cựu đảng viên VT, tài trợ cho tổ chức Trần Kiều Ng ọc-Sep 7, 2017

http://wp.me/p7KrEW-3u

9-Tại sao Trần Kiều Ngọc tuyên bố không chống cộng?- S ep 7, 2017

http://wp.me/p7KrEW-3q

8-Ô Đinh Hùng Cường (DC) và Trần Kiều Ngọc ( Nam Úc) Có Điểm Gì C hung? Aug 27, 2017

http://wp.me/p7KrEW-3p

7-Tổ Chức Trần Kiều Ngọc và Trách Nhiêm- Sep 1, 2017

http://wp.me/p7KrEW-2R

6-Dân Chủ: Phản Biện đối kháng Tư Duy Tập Thể – Aug 31, 2017

http://wp.me/p7KrEW-2S

5-Làm Thế Nào Trần Kiều Ngọc Thoát Chất Vấn?- Aug 20, 2 017

http://wp.me/p7KrEW-3m

4-VT-ma Bảo Trợ cho TC ” ĐHGT-Con Đường Nhân Bản” ? July 31, 2017

http://wp.me/p7KrEW-3c

3-Tổ Chức và Diễn Giả của ĐHGT-Con Đường Nhân Bản- July 28, 2017

http://wp.me/p7KrEW-2Z

2-Tại Sao Trần Kiều Ngọc mời Đỗ Hoàng Điềm làm Diễn Giả cho ĐHGT-C on Đường Nhân Bản? -July 24, 2017

http://wp.me/p7KrEW-3f

1-Thắc Mắc Sơ Khởi về ĐH Giới Trẻ-Con Đường Nhân Bản- May 31, 2017

http://wp.me/p7KrEW-2V

Các bài của Hữu Nguyên:

4-Hữu Nguyên- LS Lê Đình Hồ nói về Trần Kiều Ngọc- Sep 8, 2017

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/09/09/ls-le-dinh-ho-tran-kieu-ngoc-toan-tinh-tham-nhap-sai-gon-times-sep-8-2017/

3-Hữu Nguyên- Dẫu sai lầm, xin ĐỪNG PHẢN BỘI! (Trần Kiều Ngọc Bài 03)

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/09/06/huu-nguyen-dau-sai-lam-xin-dung-phan-boi-tran-kieu-ngoc-bai-03/

2-Ý kiến HLC-Hữu Nguyên-Trần Kiều Ngọc- Giấu Đầu Lòi Đuôi-Sep 3, 2 017

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/09/03/y-kien-hlc-huu-nguyen-tran-kieu-ngoc-giau-dau-loi-duoi-sep-3-2-017/

1-Hữu Nguyên- TRẦN KIỀU NGỌC & LỜI DẶN TRƯƠNG VÔ KỴ CỦA HÂN TỐ TỐ LÚC LÂM CHUNG (BÀI 01)- Aug 31,2017

YOUTUBE CHỨNG CỚ

 11-TKN về VN mỗi hè-thuở sinh viên:

https://youtu.be/yOeJSPTiPNg

10-TKN không chống cộng, chỉ chống Ác,  2 phút:

https://youtu.be/eVSLuhVIrFk

9-TKN 5 phút- đọc TLVĐ

https://youtu.be/8fsST4YDRQA

8-June 2017 MTL
https://www.youtube.com/watch?v=KRRlfycH6CU&feature=youtu.be

( Phút 23;25: không cs)

7-May 2017 ở Oregon:

https://www.youtube.com/watch?v=wUVVbiTuRp0

6-Kể chuyện thư viện: phút thứ 7:

https://www.youtube.com/watch?v=nH-fIGbKsfA

5-Brisbane- Hoàng Giới thiệu- P 1:
https://www.youtube.com/watch?v=3oJ1gJvu1H8

https://www.youtube.com/watch?v=wFQdjDZqWzs

4-TKN- Brisbane phần 2:

https://www.youtube.com/watch?v=wFQdjDZqWzs

3-Brisbane-P 3- trả lời phỏng vấn :

https://www.youtube.com/watch?v=RYCelHGGQcE

2-TKN Brisbane-Phần 4:

https://www.youtube.com/watch?v=mYzQUlrhoLc

1- TKN kể về cuộc đời khá kỹ

https://www.youtube.com/watch?v=nH-fIGbKsfA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=nH-fIGbKsfA

 

 

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.