Hoàng Ngọc An- Thư gửi cư dân Brisbane về bài vu cáo Bs Bùi Trọng Cường-Sep 2016

Hoàng Ngọc An

Thưa một số vịở Brisbane:

Tôi là Hoàng Ngọc An ( bút hiệu viết thời sự của Hoàng Lan Chi ), đang cư trú Brisbane.

Cách đây khoảng hai tháng, ông Hữu Nguyên repost lại bài cũ năm 2015 của ông và được ô Huỳnh Bá Phụng tiếp tay phổ biến. Ngay lập tức, chúng tôi gửi bài ( tạm gọi là điều tra) mà chúng tôi thực hiện ngay 2015 nhưng sau đó không đăng vì Bs Bùi Trọng Cường cho rằng đó là việc nhỏ. Mới đây nhất, một người Brisbane lại gửi bài viết cũ của Hữu Nguyên đến vài vị trong cộng đồng. Tôi xin phép gửi quý vị link dưới đây. Sau khi xem, quý vị nào còn thắc mắc về việc ( vu khống BS Cường đi đêm với du học sinh, cộng đồng cố tình chiếu cảnh bộ đội trong bài “Áo anh sứt chỉ đường tà”) xin cho biết tên thật và nêu thắc mắc đến cá nhân chúng tôi, chúng tôi xin hứa sẽ điều tra và trả lời thỏa đáng.

Xin click vào link sau coi giải đáp:

Hoàng Ngọc An -Trả lời Hữu Nguyên về bài viết 2015 ( về ngày 19/6 tại CĐ Queensland)

Thiết tưởng, trong tình thế hiện tại, bất cứ người quốc gia yêu nước tử tế nào cũng phải có hành động sau:

· Không phổ biến mail có nội dung chụp mũ, vu cáo người Thật.

· Khi có điều gì gây thắc mắc, hãy mail hay điện thọai hỏi trực tiếp với người liên quan.

· Khi đọc mail, hãy lấy cái đầu ra suy nghĩ, để xem những điều tố cáo trong mail có hợp lý không?

· Nhiệm vụ xây dựng một cộng đồng vững mạnh là của mọi người, không phải của cá nhân ai hay chỉ của riêng Tổ Chức Cộng Đồng ( là những người vác ngà voi).

· Tiếp tay phổ biến mail vu cáo không bằng chứng của A, trước pháp luật, cũng có tội tương đương như kẻ A.

Trân trọng

Hoàng Ngọc An

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hoàng Ngọc An- Thư gửi cư dân Brisbane về bài vu cáo Bs Bùi Trọng Cường-Sep 2016

  1. Pingback: Bản tin HNA số 21-VC xứ sở sản xuất “anh hùng”- UCV Đinh Hùng Cư ờng có thể sử dụng lá bài thứ ba-Wells Fargo Cắt 5,300 Nhân Viên -Lương tâm nhà báo-Sài Gòn Muôn Năm Cũ- 24 điều chỉ có ở Úc- Chu yệ

  2. Pingback: Bản tin HNA số 21-VC xứ sở sản xuất “anh hùng”- UCV Đinh Hùng Cư ờng có thể sử dụng lá bài thứ ba-Wells Fargo Cắt 5,300 Nhân Viên -Lương tâm nhà báo-Sài Gòn Muôn Năm Cũ- 24 điều chỉ có ở Úc- Chu yệ

  3. Pingback: Links các vụ chung chung ở blog CHÚNG TÔI MUỐN TỰ DO- 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s