Tài Liệu vụ Điếu Cày- 2015

§ Nhận Định của Tôn Thất Sơn, Hoàng Ngọc An qua vụ Điếu Cày ở San Jose ngày 1 tháng 8, 2015

§ Hoàng Ngọc An -Thấy gì qua vụ Khu Hội Bắc CA tổ chức cho ô Điếu Cày

Tổng Hội Cựu TN CT sẽ lên tiếng vụ Khu Hội Bắc CA tổ chức cho ô Điếu Cày vào tháng 8-2015

Hoàng Ngọc An: Tôi đã viết bài chỉ trích Điếu Cày và kêu gọi đồng hương không dự buổi họp báo nào của anh ta nữa vì 2 lý do: anh ta tránh né không dám nói đến cái GỐC mất nhân quyền, tự do, dân chủ là Hồ Chí Minh; thái độ trịch thượng với cộng đồng. Tuy vậy, tôi không có lối chụp mũ anh ta là “phủ nhận cờ vàng, tôn thờ cờ đỏ” như Michael Nguyễn dưới đây.

Chứng minh: Điếu cày đã phải miễn cưỡng nói “nhập gia tùy tục” và chào cờ vàng. Từ khi ra hải ngoại, anh ta chưa hề dám đội mũ cờ máu. Nghe Điếu Cày nói nhập gia tùy tục tại đây năm 2014: Bây giờ là một phần của CĐ. Nhập gia tùy tục

Duy Văn-Điếu Cày tại Bắc CA do Khu Hội CTNC tổ chức tháng 7-2015

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.