Nhận Định về thư ô Thomas Pham gửi ô Trần Nhật Thăng-Vụ Hiến Ch ương DC-Aug 30,2017

Hoàng Lan Chi

Nhận Định về Thư của ô Thomas Phạm gửi ô Trần Nhật Thăng

30/8/2017

Thomas Phạm: Ý KIẾN VỀ THƯ NGỎ CỦA TRẦN NHẬT THĂNG

1-Ô Thomas viết: Trước hết tôi xin cam kết nói “Sự thật, hoàn toàn sự thật và không gì khác hơn sự thật.” Tôi đã đọc Thư ngõ của ông Trần Nhật Thăng một cách trân trọng. Tuy nhiên, cho tôi xin đính chính là tôi hoàn toàn không hề nói ‘chống cộng’ và ‘không cộng sản’ là không khác nhau như lời ông Thăng: “Nếu ông Chủ tịch, với sự cố vấn của Thomas Phạm, cho rằng “không cộng sản” và “chống cộng”không khác nhau thì tại sao Ông lại muốn thay đổi. Vì lý do nào, lợi ích nào cho cộng đồng mà Ông chấp nhận vi phạm bản Hiến chương và gây náo động trong cộng đồng mà Ông đang lãnh đạo?”Chỉ làm cố vấn trong bóng tối nói theo HC & NQ mà Ông Thăng cũng còn nghĩ độc ác cho tôi như vậy!

Bằng chứng tôi đã công khai nói với ông CT Cường rằng sửa ở Chương 1,2,3 hay bỏ chữ ‘chống cộng’hoặc chống kinh tài CS ở Điều 13.2 Chương Sáu là vi phạm Hiến chương, cũng như nên dùng từ Hiến Chương & Nội Qui mà đa số đồng hương ưa thích thay vì Tuyên Ngôn & Điều Lệ.

Hoàng Lan Chi viết: Ông Thomas nói công khai (đã công khai nói với ông CT Cường rằng sửa ở Chương 1,2,3 hay bỏ chữ ‘chống cộng’hoặc chống kinh tài CS ở Điều 13.2 Chương Sáu là vi phạm Hiến chương) ở đâu vậy? Bằng cớ đâu? Trong thư cố vấn của ông không hề có và chỉ có cái này: (trích thư của ô Thomas Pham: Sự khác biệt giữa cụm từ ‘CĐ chống cộng’ và ‘CĐ không cộng sản’ trong Bản Dự thảo TCHC tuy không được đồng ý, nhưng chẳng có gì phạm đến ‘lằn ranh quốc cộng,’ hoặc cái gọi là “thay đổi lập trường,” do tổ chức CĐNVQGHK cực đoan lên án)

2-Ô Thomas viết: Còn ông hỏi Thay đổi ‘chống Cộng sản’ thành ‘không Cộng sản’ là không thay đổi lập trường? Câu hỏi của ông rất hay, nhưng tôi xin hỏi Ông có bằng chứng chắc chắn ông Cường thay đổi lập trường không? Trong lúc Ông ngồi ghế Chủ Tọa có những người quá khích đã lên phát biểu mạ lị, đấu tố cáo buộc ông Chủ tịch Đinh Hùng Cường “thay đổi lập trường” trong khi ông Cường không chính tay sửa ‘chống cộng’ thành ‘không cộng sản,’ cũng không hề xen vào việc làm của UBTCHC như họ xác nhận, mà có xen vào ông Cường cũng không thể nào cãi luật với một vị Chánh án mà ông Cường tin tưởng là một tù nhân cộng sản và nhất là chưa hề trở về VNCS bao giờ. Nếu ông làm quan tòa trên bàn chủ tọa thì hãy xử cho có lý có tình đoàn kết!

Hoàng Lan Chi viết: Ô Thomas Pham, từ thời tranh cử, cũng đã phát biểu khá quờ quạng và bị chúng tôi “bẻ” nhiều lần. Trong Thư Ngỏ, đây là đoạn ô Trần Nhật Thăng viết khá dài. Ô Thăng mô tả lịch sử cộng đồng và viết vầy ( Lập trường “Chống Cộng Sản” của cộng đồng Việt nam đã được các vị Chủ tịch Cộng Đồng thay phiên nhau bảo vệ , duy trì suốt 27 năm nay ) và ( Nếu ông muốn có một tổ chức Cộng Đồng mới theo ý ông, xin ông can đảm từ chức Chủ tịch Cộng Đồng Chống Cộng này, đứng ra tự lập một Cộng Đồng không chống Cộng sản nữa, cần gì phải dùng đến lăng ba vi bộ, ngụy biện, sáo ngữ, tráo trở, bất nhất). (ngưng trích ô Thăng)

3-Ô Thomas viết: Hơn thế nữa, ông Cường còn sẳn sàng sửa sai vì nhân vô thập toàn, khi Ông phán quyết từ trên bàn chủ tọa của một phiên họp gọi là phiên họp Hội Đồng Đại Diện nhưng hoàn toàn trái ngược với Điều 18.3 HC và Điều 23 NQ, và ngay đến một số người tham dự được phát biểu cũng không phải là Thành viên của HĐĐD (xin tự hiểu miễn nêu tên). Cho tôi miễn nói rõ chi tiết 2 Điều khoản này, bởi vì Ông Thăng từng là vị CTCĐ đầu tiên và cũng là tác giả của HC & NQ.

Hoàng Lan Chi viết: Ô Thomas lại nói quờ quạng. Ông có điên và “đui” không ạ? Ai nói đó là họp Hội Đồng Đại Diện? Thư mời ghi rõ ràng và từ đầu buổi họp, Ban Tổ Chức cũng nói rõ ràng đây là “ Buổi họp của hội Cựu SV QGHC với ô ĐHC và Ban tu Chính”. Ông rõ chưa? Xin lỗi, từ thời tranh cử, tôi đã rất bực mình vì trình độ và cả những phát ngôn ngớ ngẩn của ông. Xin lỗi là lần này, sau nhiều lần bực mình với những mail của ông, tôi phải nặng lời vì ông không được tích sự gì cả mà chỉ binh vực dấm dớ, nói vớ vẩn. Ông có nghĩ là ông đã măc bịnh “gàn dở’ của tuổi già không? Những người đàn ông khác, tương đối còn tỉnh táo, sáng suốt. Không ai “ngớ ngẩn” như ông cả. Nếu ông không muốn bị mắng mỏ, chỉ trích thì ông cần “uốn keyboard 77 lần” trước khi viết. Hoặc nên nhờ bạn bè còn tỉnh táo góp ý xem ông đã “điên và đui” ở chỗ nào. Chúng tôi mất thì giờ nhận định về ông vì muốn bảo vệ những người tử tế của cộng đồng và cũng muốn để cho những đầu óc hơi kém thông minh của (một vài người thân cận của ô ĐHC) mở mắt ra cho thông minh hơn một tí ạ.

4-Ô Thomas viết: Xin ông Thăng hiểu rằng, không riêng nhiệm kỳ này mới náo loạn mà cộng đồng này đã từng rối loạn bởi vì cá nhân hay đoàn thể đều có vi hiến, ngồi trên lề luật, HC & NQ, và ngay cả ‘vượt lằn ranh quốc cộng’ còn bỏ qua. Đó chẳng qua là thói đời “thương nhau trái ấu cũng tròn ghét nhau bồ hòn cũng méo,” thưa Ông.

Hoàng Lan Chi viết: Ông lại mắc tội nói không bằng cớ. (này đã từng rối loạn bởi vì cá nhân hay đoàn thể đều có vi hiến, ngồi trên lề luật, HC & NQ, và ngay cả ‘vượt lằn ranh quốc cộng’ ) Xin ông hãy về nhà quét nhà cho vợ thì tốt cho ông hơn đấy ạ.

BÀI LIÊN QUAN:

§ Thomas Pham cố vấn cho Đinh Hùng Cường – Aug 23, 2017

§ Ý kiến Thomas Pham về Thư Ngỏ của Trần Nhật Thăng- A ug 30, 2017

§

PHỤ LỤC

(1) trích ô Trần Nhật Thăng trong thư ngỏ ngày 30/8: 5-Thay đổi “Chống Cộng sản” thành “ không Cộng sản” là không thay đổi lập trường?

5.1- Khi chúng tôi soạn thảo bản Hiến Chương Cộng Đồng, tất cả các ủy viên đều có chung một lập trường Chống Cộng Sản. Vì vậy mà chúng tôi cố ý lập đi lập lại lập trường này trong ba chương đầu của bản Hiến Chương và ghi thêm trong chương 21 rằng các chương đầu này không được thay đổi.

Đó là tinh thần của bản Hiến Chương Cộng Đồng và cũng là lý do tại sao tất cả các Hội Đoàn và các Đại diện cá nhân đồng lòng dẹp qua những dị đồng để đoàn kết trong một tổ chức có tên là “tổ chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia” .

Theo tôi biết, mỗi khi có cuộc tranh luận về một đề nghị tu chính Hiến pháp, các nhà lập pháp đi tìm những biên bản từ những buổi thảo luận của nhà lập hiến đầu tiên để tìm hiểu quan điểm của những người sáng lập hay ý nghĩa của một danh từ, động từ, một câu văn trước khi thực hiện việc tu chính. Hiện nay 16 người trong Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Chương Cộng Đồng , đa số đã qua đời, một số đã di chuyển, có lẽ còn lại vùng này chỉ anh Lê Hữu Em và tôi nên hai chúng tôi có bổn phận nhắc lại lập trường chống Cộng Sản cố hữu của Cộng Đồng Việt Nam tại vùng Thủ đô này .

Nếu ông Chủ tịch, với sự cố vấn của Thomas Phạm, cho rằng “không cộng sản” và “chống cộng sản” không khác nhau thì tại sao ông muốn thay đổi. Vì lý do nào, lợi ích nào cho Cộng đồng mà ông chấp nhận vi phạm bản Hiến Chương và gây náo động trong Cộng đồng mà ông đang lãnh đạo?

“không ăn cướp” và “chống ăn cướp” là hai thái độ hoàn toàn khác nhau.
Một người không ăn cướp có thể hợp tác, kết thân, ăn chung, ngủ chung với kẻ cướp.

Một người chống ăn cướp thì không thể hợp tác, kết thân, ăn chung, ngủ chung với kẻ cướp mà lúc nào cũng đề phòng, tố cáo, cảnh báo mọi người về sự rình rậm, nguy hiểm của kẻ cướp.

Lý luận rằng phải bỏ chữ chống Cộng sản để hợp với luật pháp thì theo sự hiểu biết rất thô thiển của tôi, luật pháp Hoa kỳ không cấm dân chúng chống Cộng sản mà chỉ không được bạo động, giết người, đánh đập , làm thiệt hại tài sản của người theo Cộng sản. Chỉ có luật thuế vụ IRS , để có tax exempt, một tổ chức non-profit không được kỳ thị ( chống ). Cộng đồng chúng ta , vì lợi ích nhỏ là miễn đóng thuế mà bỏ lập trường chống cộng thì thật không đáng hãnh diện. Khi tôi làm Chủ tịch Cộng đồng nhiệm kỳ đầu tiên, tôi chỉ ghi danh với tiểu bang Virginia mà không xin Tax exempt với IRS.

Lập trường “Chống Cộng Sản” của cộng đồng Việt nam đã được các vị Chủ tịch Cộng Đồng thay phiên nhau bảo vệ , duy trì suốt 27 năm nay. Bây giờ đến phiên ông Đinh Hùng Cường, ông muốn thay đổi lý lịch của cộng đồng ty nạn Cộng Sản với 42 tuổi tha hương thành một Cộng Đồng mới với lý lịch mới, và ông đã thấy sự phản đối mãnh liệt của các Hội đoàn quân nhân, dân chính trong hai buổi họp vừa qua. Nếu ông muốn có một tổ chức Cộng Đồng mới theo ý ông, xin ông can đảm từ chức Chủ tịch Cộng Đồng Chống Cộng này, đứng ra tự lập một Cộng Đồng không chống Cộng sản nữa, cần gì phải dùng đến lăng ba vi bộ, ngụy biện, sáo ngữ, tráo trở, bất nhất.

HẾT

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nhận Định về thư ô Thomas Pham gửi ô Trần Nhật Thăng-Vụ Hiến Ch ương DC-Aug 30,2017

  1. Pingback: Tổng Kết vụ “Hiến Chương DC”-Danh sách cảm ơn người hỗ trợ- Sep 1, 2017 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi -Tổng Kết vụ Hiến Chương Hoa Thịnh Đốn – Sep 4, 2017 |

Comments are closed.