Cộng đồng thủ đô- UCV Đinh Hùng Cường dối trá về hội Người Việt Quốc Gia ( hội Ma,không hoạt động đã lâu)-Aug 2016

LGT: trong hai tháng 6 và 7, 2016, chúng tôi quan tâm đến bầu cử ở cộng đồng thủ đô vì nghi ngờ một đảng phái nhiều tai tiếng đang tìm cách tiếp tục lũng đoạn cộng đồng. Người quốc gia hải ngoại, bận bịu sinh kế và gia đình nên nếu có hoạt dộng gì thì là với tấm lòng. Còn đảng phái kia, với số tiền được quyên góp ngày xưa do lòng yêu nước của cộng đồng đã kinh doanh và bây giờ dùng những đồng tiền đó thao túng. Chúng tôi nghĩ rằng người quốc gia có tấm lòng yêu quê hương không bao giờ bỏ phiếu có bất cứ UCV nào dính líu đến đảng phái tai tiếng.

Ông Đinh Hùng Cường, là một ứng cử viên, và đương nhiên bị soi mói, chỉ trích. Dưới đây là những trình bày của ông Bùi Dương Liêm về cái gọi là Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn. Hóa ra UCV Đinh Hùng Cường, qua tập tài liệu này, đã có những điều sau đây:

1-Hội này thành lập 1988, không phải 40 năm như ông Cường nói.

2-Hội này hồi đó đầu tiên do cụ Giáp Ngọc Phúc cùng nhiều người, trong đó có cả ô Bùi Dương Liêm ( lúc đó bầu, ông Cường là chủ tịch, ô Liêm là Tổng thư ký hội nên ô Liêm có đủ tài liệu chính xác)

3-Hội này coi như hội MA vì đã không sinh hoạt nhiều năm. Do đó, khi ra ứng cử, UCV Đinh Hùng Cường khai ông ta có hội Người Việt Quốc gia thì là dối trá.

4-Chưa kể vụ xe hoa có sao vàng/nền đỏ, ông Cường đã giải thích , cũng dối trá.

Tóm lại: một vài văn nghệ sĩ vùng thủ đô, nên có nhận định đúng về một cá nhân XYZ, căn cứ trên (tư cách/danh dự của quý vị, trên nền giáo dục VNCH mà quý vị được hấp thụ). Đừng vì vài mối lợi nhỏ ( như bán được bàn tiệc, mua dùm sách của quý bà) mà để lương tâm VNCH bị hoen ố vì đã bao che/binh vực cho kẻ dối trá, lương gạt mà điều quan trọng nhất là phải chăng có sự liên hệ giữa XYZ với đảng phái (tai tiếng, tồi tệ?). Thứ hai, cộng đồng thủ đô cần xét lại tư cách UCV của ô Đinh Hùng Cường.

Hoàng Ngọc An

****************

UCV Đinh Hùng Cường Lừa Dối về

Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn

Kính thưa quý đồng hương,

Sau khi chúng tôi, Bùi Dương Liêm, thông báo về sự việc xe-hoa-nền-đỏ-sao-vàng do ông Đinh Hùng Cường và gia đình đã thực hiện trong cuộc diễn hành July 4 2008, thì ông Đinh Hùng Cường chẳng những không giải thích mà còn lừa dối đồng hương qua những emails của thân hữu và qua bản "Tuyên Bố" của chính ông.

Sự lừa dối này, chúng tôi đã đúc kết thành tài liệu và đã trình bày cùng quý đồng hương. Đây là một sự việc đáng quan tâm của cộng đồng tị nạn cộng sản vùng HTĐ nói riêng và trên thế giới nói chung, vì có liên quan đến lằn ranh Quốc-cộng.

Hôm nay, chúng tôi xin trình bày với đồng hương một sự lừa dối khác của ông Đinh Hùng Cường, đó là sự lừa dối về tư cách Chủ Tịch Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn, là tư cách pháp nhân mà ông chính thức sử dụng để ứng cử vào trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng.

Một lần nữa, chúng tôi Bùi Dương Liêm xin minh xác: vì ông Đinh Hùng Cường là Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ nhiệm kỳ 2016-2018 nên chúng tôi, là một trong những thành viên sáng lập Hội Người Việt Quốc Gia, cùng với trách vụ của một người làm truyền thông, có bổn phận phải trình bày với đồng hương sự việc quan trọng này trong tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử và nêu cao sự trong sáng, minh bạch của cuộc bầu cử Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018.

Kính thưa quý đồng hương,

Theo tài liệu của tổ chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, ông Đinh Hùng Cường gia nhập Cộng Đồng dưới danh nghĩa Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn và khi tuyên bố ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng, ông đã lấy tư cách là Chủ Tịch của hội đoàn này.

Khi nói về hội đoàn của chính mình là Hội Người Việt Quốc Gia vùng HTĐ, ông Đinh Hùng Cường đã hoàn toàn nói sai để lừa dối đồng hương ở những điểm sau đây:

1/ Trong một email thông báo ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng, ông Đinh Hùng Cường xưng là Chủ Tịch Hội Người Việt Quốc Gia hơn 30 năm. (phụ đính 1)

2/ Khi vận động tranh cử trong buổi họp của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng HTĐ &PC ngày 5 tháng 6 năm 2016, ông Đinh Hùng Cường nói rằng Hội Người Việt Quốc Gia có từ năm 1976, tức là hội đã thành lập được 40 năm.

https://youtu.be/LNW7NZdwo-A

Nguyên văn như sau:

(trích)

Trước khi dứt lời, tôi xin nói lại một lần nữa, 40 năm ở đây, với danh nghĩa Hội Người Việt Quốc Gia từ năm 1976, chúng tôi đã liên tục làm việc cho tới ngày hôm nay, bất kể ông Chủ Tịch Dộng Đồng là ai, từ ông Đoàn Hữu Định, ông Đỗ Hồng Anh, ông Quyền v.v… và v.v… chúng tôi đều phục vụ. Chúng tôi không có cái tham vọng nào ra ứng cử Chủ Tịch. Nhưng mà ngày hôm nay, chúng tôi hạ quyết tâm là vì chúng ta có những phương tiện cần làm và phải làm và tôi nhìn thấy và đó là lý do tôi phải ra ứng cử. Xin kính chào quý vị.

(hết trích)

Tóm lại, qua email ông ĐHC thông báo Ứng Cử Chủ Tịch Cộng Đồng, ông viết rằng ông là Chủ Tịch hội Người Việt Quốc Gia hơn 30 năm, nhưng qua cuộc nói chuyện với LHCCSVNCH/HTĐ&PC ông nói Hội Người Việt Quốc Gia có từ năm 1976, tức là hội đã thành lập 40 năm.

Vậy đâu là sự thật về Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn?

Sau đây, chúng tôi xin trình bày về lịch sử của Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn.

A- Giai Đoạn I:

Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn được thành lập vào ngày 6 tháng 3 năm 1988 trong một buổi họp với sự tham dự của 25 người.

Ông Trương Đình Trường được bầu làm Hội Trưởng, và cá nhân chúng tôi, Bùi Dương Liêm với biệt hiệu là Đoàn Văn Chính, được bầu làm Tổng Thư Ký, đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn còn giữ được những tài liệu lịch sử này cho tới ngày hôm nay.

(Phụ đính 2- Biên bản thành lập Hội ngày 6/3/1988)

B- Giai Đoạn II:

Ba tháng sau, vào ngày 5 tháng 6 năm 1988, một cuộc họp được triệu tập để thông qua bản Điều Lệ, Nội Quy và bầu ban điều hành lo việc hợp thức hoá Hội Người Việt Quôc Gia, gồm có 5 người sau đây:

– Ông Trương Đình Trường

– Ông Giáp Ngọc Phúc

– Ông ………….

– Ông ………….

– Ông Đoàn Văn Chính

(Phụ đính 3- Biên bản phiên họp ngày 5/6/1988)

C- Giai Đoạn III:

Vào ngày 11 tháng 7 năm 1988, Luật Sư Bùi Nhật Huy nộp đơn xin phép Hội được hoạt động tại tiểu bang Virginia, và Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn, tiếng Anh gọi là The Association of The Free Vietnamese of The Washington Metropolitan Areas được tiểu bang Virginia cấp giấy phép hoạt động vào ngày 20 tháng 7 năm 1988.

(Phụ đính 4- Đơn xin phép hoạt động của LS Bùi Nhật Huy)

(Phụ đính 5- Giấy phép hoạt động của Hội do tiểu bang Virginia cấp)

Một tuần lễ sau đó, vào ngày 28 tháng 7 năm 1988, Cụ Giáp Ngọc Phúc là Hội Phó gởi một văn thư cám ơn Luật Sư Bùi Nhật Huy đã hợp thức hoá Hội Người Việt Quốc Gia, kèm theo chi phiếu 370 mỹ kim trả cho LS Bùi Nhật Huy, đó là lệ phí lập hội nộp cho tiểu bang và chi phí văn phòng.

(Phụ đính 6- văn thư của cụ Giáp Ngọc Phúc)

D- Giai Đoạn IV:

Sau khi có giấy phép hoạt động, một phiên họp khoáng đại được triệu tập vào ngày 12 tháng 10 năm 1988 với 16 người tham dự.

Trong phiên họp này, ông Đinh Hùng Cường được bầu làm Chủ Tịch Hội Người Việt Quốc Gia vùng HTĐ và cá nhân chúng tôi, Bùi Dương Liêm biệt hiệu Đoàn Văn Chính vẫn được bầu làm Tổng Thư Ký.

(Phụ đính 7- Biên bản phiên họp ngày 12/10/1988)

Như vậy, nếu tính đến tháng 8 năm 2016, thì Hội Người Việt Quốc Gia được thành lập 28 năm về trước và ông Đinh Hùng Cường được bầu làm chủ tịch chưa đầy 28 năm về trước, không phải là 30 năm hay 40 năm như ông Đinh Hùng Cường đã lừa dối đồng hương.

Kính thưa quý đồng hương,

Với trách vụ là Tổng Thư Ký của Hội 28 năm về trước nên chúng tôi biết rõ, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 1988 cho đến nay, Hội Người Việt Quốc Gia do ông Đinh Hùng Cường làm Chủ Tịch không có một cuộc hội họp nào, hay bất kỳ một sinh hoạt nào, ngay cả giấy phép xin tái hoạt động cho Hội cũng không có. Nghĩa là Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn hoàn toàn ngưng hoạt động hay nói cách khác, đó là một hội chết, một hội MA.

Bằng chứng là trong hồ sơ lập hội của tiểu bang Virginia, hiện tại không có tên Hội Người Việt Quốc Gia, tiếng Anh gọi là "The Association of The Free Vietnamese of The Washington Metropolitan Areas".

( Phụ đính 8- chứng cớ "purged")

Cũng cần nói thêm, theo luật lập hội của tiểu bang Virginia, một hội sau 5 năm nếu không xin phép tái hoạt động, thì hội đó sẽ bị xoá tên hoàn toàn trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang.

Kính thưa quý đồng hương,

Để mọi việc được minh bạch và trong tinh thần tôn trọng sự thật, chúng tôi yêu cầu ông Đinh Hùng Cường hãy trưng dẫn:

1/ Giấy phép hoạt động của Hội Người Việt Quốc Gia do tiểu bang Virginia cấp.

2/ Bất cứ hình ảnh, videos, tài liệu sinh hoạt của Hội trong 28 năm qua.

3/ Biên bản các buổi họp định kỳ hàng năm hay những buổi họp bất thường của Hội.

Nếu không có những bằng chứng vừa kể, tức là ông Đinh Hùng Cường đã lừa dối tổ chức Cộng Đồng khi ông lấy tên một Hội Đoàn Ma để gia nhập Cộng Đồng , ông cũng đã lừa dối Cộng Đồng và đồng hương, khi lấy tư cách Chủ Tịch của một Hội Đoàn Ma để ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng. Nói rõ hơn, ông Đinh Hùng Cường đã và đang chà đạp lên Nội Quy và bản Hiến Chương của Cộng Đồng mà ông hứa sẽ tôn trọng khi gia nhập.

Kính thưa quý đồng hương,

Một lần nữa, chúng tôi Bùi Dương Liêm xin minh xác:

Vì ông Đinh Hùng Cường ứng cử trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng, cho nên

– Với trách nhiệm là một chứng nhân của Hội Người Việt Quốc Gia từ khi thành lập cho đến ngày hôm nay,

– Với trách nhiệm là một chứng nhân các cuộc diễn hành July 4 của Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ trong 17 năm,

– Với trách vụ của một người làm truyền thông, chúng tôi có bổn phận phải trình bày tài liệu lịch sử về Hội Người Việt Quốc Gia và sự việc xe- hoa- nền- đỏ- sao vàng July 4/ 2008.

Đây không phải là chuyện riêng của cá nhân Bùi Dương Liêm hay của cá nhân ông Đinh Hùng Cường, mà đã trở thành chuyện chung của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trong vùng Hoa Thịnh Đốn, vì có liên quan đến hai lãnh vực:

– Thứ nhất: là Lằn Ranh Quốc cộng. Nên biết rằng, Hiến chương Cộng Đồng đã minh định ở Chương 1 và Chương 2: Cộng Đồng Việt Nam là một Cộng Đồng Quốc Gia chống cộng.

– Thứ hai: Sự thật về lịch sử sinh hoạt cộng đồng mà ông Đinh Hùng Cường không được bóp méo để lừa dối đồng hương.

Chúng ta không thể chấp nhận một sự lừa dối trắng trợn, một hành động bóp méo về lịch sử một hội đoàn, mà trong đó có những vị sáng lập như ông Trương Đình Trường, Cụ Giáp Ngọc Phúc, Luật Sư Bùi Nhật Huy và một số thành viên khác đã qua đời. Những vị này không có cơ hội để nêu lên những điều mà ông Đinh Hùng Cường đang lừa dối đồng hương tị nạn cộng sản trong vùng Hoa Thịnh Đốn, cũng như lừa dối ngay cả với những vị ấy là những nguời đã khuất.

Kết luận:

Là Ứng Cử Viên Chủ Tịch Cộng Đồng, ông Đinh Hùng Cường phải làm sáng tỏ sự việc xe-hoa-nền -đỏ-sao-vàng và minh bạch về tư cách Chủ tịch của Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn, một hội đã ngưng hoạt động trong 28 năm qua.

Chúng tôi xin minh định rằng: ông Đinh Hùng Cường ra ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, ông có thể trở thành Chủ Tịch hay không, đó là nhiệm vụ của Ủy Ban Bầu Cử cho nhiệm kỳ 2016-2018.

Còn chúng tôi khi biết những sự thật, phải có bổn phận trình bày với đồng hương.

Trân trọng,

Bùi Dương Liêm

Virginia, ngày 21/8/2016

Các phụ đính:

1/ Email ông Đinh Hùng Cường thông báo ra Chủ Tịch Cộng Đồng

2/ Biên bản phiên họp ngày 6/3/1988 thành lập Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn.

3/ Biên bản phiên họp ngày 5/6/1988.

4/ Đơn do LS Bùi Nhật Huy xin phép cho Hội Ngưởi Việt Quốc Gia hoạt động.

5/ Giấy phép hoạt động của Hội NVQG do tiểu bang Viurginia cấp.

6/ Văn thư cám ơn LS Bùi Nhật Huy do Cụ Giáp Ngọc Phúc viết.

7/ Biên bản phiên họp ngày 12/10/1988

8/ Chứng cớ : không có tên Hội Người Việt Quốc Gia trong hồ sơ lưu của tuiểu bang Virginia.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Cộng đồng thủ đô- UCV Đinh Hùng Cường dối trá về hội Người Việt Quốc Gia ( hội Ma,không hoạt động đã lâu)-Aug 2016

  1. Pingback: Bản tin HNA 15 ( Vị thế phi chính trị của toàn quyền Úc là gì-ô Đinh Hùng Cường vi phạm luật bầu cử- Ai là CT cộng đồng trên 20 năm- Vc trở mặt với Úc sau khi vòi được 228 triệu MK |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s