From Hoàng Lan Chi, ký giả Hoa Kỳ- Vài thắc mắc đến ông TQ Lê Vă n Hiếu nhờ chuyển giúp

Thưa quý vị

Hôm qua chúng tôi nhận từ net, thông báo từ ông Lý Trung Tín, CĐ Nam Úc, liên quan vụ Toàn Quyền Nam Úc, ô Lê Văn Hiếu.

Chúng tôi vừa gửi mail đến ông Lý Trung Tín, nhờ chuyển giao đến VP Toàn Quyền Nam Úc, nhưng thắc mắc của chúng tôi đến nhân thân ông Lê Văn Hiếu, đến nhiệm vụ của ô Hiếu trong chuyến đi Việt Nam, đến trách vụ của một toàn quyền Úc và đặc biệt là ( cái gọi là vị thế phi chính trị) ( Ông Tín viết: ngày 1/8 khi ông Tín đến gặp thìô Hiếu tái xác nhận vị thế phi chính trị của Toàn Quyền Nam úc).

Xin quý vị xem, và bày tỏ ý kiến đến ông Hiếu qua phuong.nguyen hay tin.le. Đây là cộng đồng Nam Úc. Họ sẽ chuyển đạt ý kiến.

Thưa quý vị, sự việc ông Toàn Quyền Lê Văn Hiếu kéo dài 2 tháng nay và bây giờ VP Toàn Quyền cùng Tổ Chức Cộng Đồng ở Nam úc đã giải quyết sự việc như dưới đây. Mọi nhận định, đánh giá, về Tổ Chức Cộng Đồng Nam úc, về Toàn Quyền Nam Úc, xin nhường cho quý vị!

Hoàng Ngọc An

§ Thông Cáo Báo Chí về “Chuyến Công Du Thương Mại Tại Việt Nam Của Ông Lê Văn Hiếu”-August 2016

From:

Sent: Sunday, 21 August 2016 8:48 AM
To: ‘tin.le@sa.vnca.org.au’
Cc: ‘phuong.nguyen@sa.vnca.org.au’; ‘<drctbui>’
Subject: From Hoàng Lan Chi, ký giả Hoa Kỳ- Vài thắc mắc đến ông TQ Lê Văn Hiếu nhờ chuyển giúp

Thưa ông Lý Trung Tín:

Tôi là Hoàng Lan Chi, cư trú Little Sài Gòn ( Nam California), ký giả cho 2 tuần báo ( Thương mãi miền đông-Thời mới Phụ nữ mới) ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Tôi đang du lịch Úc. Xin thưa với ông vài điều sau đây:

1- Tất cả những vấn đề nào liên quan đến lằn ranh quốc cộng thì dù ở không gian nào, người Việt quốc gia đều có nghĩa vụ tham gia. VD, dù ở VA nhưng khi Canada kêu gọi xây tượng đài, chúng tôi tiếp tay; khi New York kêu gọi vụ ngày Văn Hóa Quốc tế, chúng tôi đóng góp; khi Dallas For Worth kêu gọi vụ cộng đồng bị Đàm Vĩnh Hưng thưa: chúng tôi cũng đóng góp; khi cộng đồng thủ đô có nguy cơ bị thao túng bởi một đảng phái nhiều tai tiếng: chúng tôi “involve”.

2-Tương tự, giai đoạn đầu, nhận bài từ ô Hữu Nguyên, chúng tôi chỉ xem, không phổ biến. Đến khoảng bài số 4, nhiều chứng cớ hơn, chúng tôi mới “quan tâm” nhiều hơn. Chúng tôi dò hỏi bạn bè. Vài người cho biết như sau ( sau 75, ông Lê Văn Hiếu, có nguồn gốc gia đình cách mạng, làm việc gì đó mà có vác súng). Chúng tôi không phổ biến vì chỉ nghe kể và chưa có điều kiện kiểm chứng.

3-Bước tiếp theo, để mọi việc được rõ ràng, tôi gửi thư trực tiếp đến ông Lê Văn Hiếu, vào July 19, 2016, với tư cách ký giả báo chí tìm hiểu sự thật. Hành động này của tôi, tương tự như vài hành động trước đây của cá nhân tôi: không “hearsay” mà hỏi ngay “đương sự”: vd tôi hỏi ngay ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, hỏi ngay bà Carina Hoàng về những tin đồn liên quan đến hai vị này ( tất nhiên là dính líu lằn ranh quốc cộng chớ không phải việc đời tư cá nhân). Tôi không nhận được hồi đáp từ ông Lê Văn Hiếu. Chúng tôi xin được bày tỏ sự không hài lòng về cung cách này của một viên chức chính quyền của một quốc gia trong khối Tự Do là Australia. Trước đây, dính líu đến vụ ô Ngô Thanh Hải, Canada, khi chúng tôi gửi thư cho dân biểu Canada, cũng với tư cách ký giả Việt -Mỹ, thì họ, (người Canada), có trả lời. Đó là cung cách đúng của viên chức chính quyền một xứ dân chủ.

4-Tôi xin đính kèm dưới đây, nội dung bức thư mà tôi gửi đến Văn Phòng Toàn Quyền Nam Úc theo địa chỉ có trên net ( google) với hai version: Anh và Việt.

Kính nhờ ông chuyển đến ông Lê Văn Hiếu, những thắc mắc của chúng tôi. Những thắc mắc này liên quan đến lằn ranh quốc cộng mà cá nhân tôi nghĩ chúng ta, những người quốc gia toàn thế giới, trong đó có ông Lý Trung Tín, cần biết:

1-Nhân thân của ô Lê Văn Hiếu. Xin ô Hiếu cho biết ông đã khai gì khi đến Úc vào năm xưa? Ông có khai ông xin tị nạn cs hay không?

2-Khi về VN, ông Lê Văn Hiếu tự nguyện xin tham gia hay Thủ Hiến mời?

3-Theo bản tin của ôn Tín, chuyến công du đến ( VN, Philippines, Indonesia) là vì kêu gọi hợp tác thương mại giữa Úc và 3 quốc gia. Cho hỏi: Những tin tức đăng tải trên trang Toàn Quyền Nam Úc có đủ 3 quốc gia không hay chỉ có tin về VN?

4-Ông Lê Văn Hiếu đã về VN bao nhiêu lần với tư cách Phó/Toàn Quyền Nam Úc? Những lần về đó là tự nguyện ông đề nghị lên chính quyền Úc hay ‘bị’ chính quyền Úc cử đi công tác? Nội dung là gì?

5-Vị Toàn/Phó Toàn Quyền Úc, có quyền từ chối tiếp xúc với vc không? Trong một bài viết từ Báo Việt ở Úc trước đây thì bà Dân Biểu Reba Meagher đã từ chối tiếp vc. Vậy, xin hỏi ô Lê Văn Hiếu: giả dụ có một vị toàn quyền Úc gốc Việt, từng khai là tị nạn cộng sản khi đến Úc, có quyền từ chối chính quyền Úc, khi bị đề cử đến VNCS để đặt vấn dề hợp tác, hay không? Sự từ chối này, nếu có, sẽ có ích lợi/bất lợi gì đối với cá nhân Toàn Quyền và đối với vị thế của Toàn Quyền trong lòng cộng đồng người Việt chống cs ở Úc?

6-Thế nào là vị thế ( phi chính trị) của một toàn quyền Úc? Vị thế này được ghi trong văn bản nào của chính quyền tiểu bang, tại trang mấy, số mấy?

Trân trọng

Hoàng Lan Chi

From: hoanglanchi [mailto:hoanglanchi]
Sent: Tuesday, 19 July 2016 1:15 PM
To: ‘governors.office@sa.gov.au’
Subject: To: His Excellency the Honourable Hieu Van Le AC-Australia-Viet Nam relation issues

July 19, 2016

From: Hoàng Lan Chi –TMMĐ Newspaper –Virginia-Washington Dc- Maryland

To: The Honorable governor of South Australia, Le Van Hieu:

ref: Australia-Viet Nam relation issues

My name is Hoàng Lan Chi. I’m a journalist for the two newspapers in Washington, DC named Tuần San Thương Mại Miền Đông và Thời Mới-Phụ Nữ Mới. Will you kindly give me a minute or two for a few questions? If possible, could you please answer the questions, which will be shared on the hard copy editions and via internet? If not, please disregard this email and I’ll post the questions on the net.

Sincerely,

Hoàng Lan Chi

*******

Interview with honorable governor of South Australia, Le Van Hieu

In the past few days, all over the world, people are “wondering” about you due a number of articles questioning your cooperation with the Vietnamese communist government. In the spirit of the transparency and in order to prevent misunderstanding in ours beloved Vietnamese community, we respectfully submit to you a few questions to be answered by you and hopefully it will help clarify your position on the issue(s).

1- How many times have you been back to Viet Nam and in what capacity (as a Deputy/Governor of South Australia)? Were you there voluntarily on a planned trip or arranged by the Australian government? What was the purpose or agenda of the trip?

2- In 2007, a newspaper in Vietnam called Báo Thanh Niên had an article about you, in it there was a question as follow: (At the end of 2006, LVH and his delegation of South Australia will be in Viet Nam to exchange cooperation between the two countries. You told the reporter of Thanh Nien: “I was surprised at the rapid changes and development in the mother land after the war. For Phan Chu Trinh School full of memories, I hope to have a specific contribution in the future to help the younger generation have better learning conditions”.

Could you please share with us what really transpired during yours visit? Did you say what was quoted (in question #2)? Was there a discussion to cooperate economically with Vietnamese communist government happen? If so, whose idea was it? Australian government’s or yours, and did you put forward for consideration with senior colleagues in order to get it ratified?

3- In your personal opinion, as a Vietnamese (as governor South Australian Governor), you once proclaimed to be refugees, political asylum, what will you do to honor your promised duty while maintaining/adhering to the spirit the “anti-communist boat people”. Specifically, were you under duress to go to Viet Nam for the proposed cooperation trip? Can you not delegate said tasks (ceremony and speeches) to your deputy governor (non-Vietnamese/boat people)

4-According to you, does the Governor/Deputy Governor-General of Australia, have the right to refuse to contact the Vietnamese communist government? The reason is, as I remembered, in an article from a Vietnamese newspaper in Australia, Representative Reba Meagher refused to receive the Vietnamese communist government. Thus, can the governor of South Australia not have the right, independently, to reserve to refuse to cooperate with the Vietnamese communist government? This refusal, if any, what would the beneficial/detrimental be to the Governor individually, and what would the Governor’s position be regarding the concern of your fellow Vietnamese community in Australia, who is against Vietnamese communist government?

5- As of today, 2016, do you still contend your position as a former and boat people, left Vietnam in search of freedom in 1977?

We sincerely thank the honorable governor of South Australia, Le Van Hieu for taking time out of his busy schedule for his fellows oversea Vietnamese. Hopefully, the answers will clarify all of the so called “rumors”. As for your fellows oversea Vietnamese, they are freed to opine or draw their own conclusion based on their own beliefs: whether as a Vietnamese national with a stance, or as a Vietnamese national without a stance, or as a Vietnamese national with the advocacy of cooperation with the Vietnamese communist government.

Vietnamse Document

K/g Ông Lê Văn Hiếu:

Tôi là Hoàng Lan Chi, ký giả của hai báo ở Hoa Thịnh Đốn: Tuần San Thương Mại Miền Đông và Thời Mới-Phụ Nữ Mới, xin phép phỏng vấn ông vài câu, được không ạ? Nếu được, xin ông gõ trả lời dùm và bài sẽ được phổ biến trên hai tờ báo trên trên và cả các phương tiện internet. Nếu không được, xin ông cứ coi như không có e-mail này nhưng sau đó chúng tôi xin mạn phép phổ biến câu hỏi trên internet.

Trân trọng,

Hoàng Lan Chi

Phỏng vấn Toàn Quyền Nam Úc, ô Lê Văn Hiếu

1-Trong các ngày vừa qua, khắp nơi trên thế giới, đang “thắc mắc” về ông vì có loạt bài tố cáo ông với cái gọi là (bắt tay với VC). Trên tinh thần tôn trọng sự thật, không “hearsay” rồi phổ biến tin tức gây nhiễu loạn trong cộng đồng, chúng tôi xin mạn phép gửi đến ông vài câu hỏi và mong rằng sự thật sẽ sáng tỏ khi có câu trả lời chính thức từ ông. Thưa ông, từ 1977 cho đến nay, ông đã về VN bao nhiêu lần với tư cách cá nhân và có hợp tác gì với thân hữu của ông, đang sinh sống trong nước, về lãnh vực kinh tế?

2-Ông đã về VN bao nhiêu lần với tư cách Phó/Toàn Quyền Nam Úc? Những lần về đó là tự nguyện ông đề nghị lên chính quyền Úc hay ‘bị’ chính quyền Úc cử đi công tác? Nội dung là gì?

3-Báo Thanh Niên trong nước vào 2007, đã có một bài về ông, trong đó có một câu như sau ( Cuối năm 2006, ông Lê Văn Hiếu đã dẫn đầu một phái đoàn bang Nam Úc về Việt Nam để trao đổi việc hợp tác. Ông cho PV Thanh Niên biết: “Tôi hoàn toàn bất ngờ với những thay đổi và phát triển ở quê nhà sau chiến tranh. Đối với ngôi trường Phan Châu Trinh đầy ắp kỷ niệm, tôi hy vọng sẽ có những đóng góp cụ thể trong tương lai để giúp đỡ những thế hệ đàn em có điều kiện học tập tốt hơn”.)

Xin ông cho biết sự thật? Ông có phát biểu câu trên không? Vấn đề trao đổi hợp tác với VNCS có hay không? Nếu có, đó là ý tưởng của ai? Của chính quyền úc hay của ông và ông đề nghị lên cấp cao để được phê chuẩn?

4-Theo ý kiến cá nhân của ông, thì một người Việt ( trong trách vụ Toàn Quyền Nam Úc), từng tuyên bố là thuyền nhân, tị nạn cs, thì sẽ có những hành động gì để vừa thực hiện được nhiệm vụ vừa giữ vững tinh thần “cựu thuyền nhân, chống cs”. Nói rõ hơn, Toàn quyền có bắt buộc phải đi VN đề nghị hợp tác, với các nghi lễ bắt tay hay phát biểu những câu xã giao, hoặc Toàn Quyền có thể ‘chỉ định’ cho Phó Toàn Quyền ( không phải người Việt tị nạn cs)?

5-Cũng theo ông, vị Toàn/Phó Toàn Quyền úc, có quyền từ chối tiếp xúc với vc không? Lý do, tôi nhớ, trong một bài viết từ Báo Việt ở úc thì bà Dân Biểu Reba Meagher đã từ chối tiếp vc. Vậy, toàn quyền Nam Úc, có quyền từ chối chính quyền úc, khi bị đề cử đến VNCS để đặt vấn dề hợp tác, hay không? Sự từ chối này, nếu có, sẽ có ích lợi/bất lợi gì đối với cá nhân Toàn Quyền và đối với vị thế của Toàn Quyền trong lòng cộng đồng người Việt chống cs ở Úc?

Trích báo Úc: Sự thực, trong lịch sử ngoại giao của thế giới Tự Do, có rất nhiều chính trị gia đã từ chối không thèm tiếp lãnh đạo VC. Đơn cử một trường hợp cụ thể, vào 7tháng Giêng năm 2003, tại Cabramatta, NSW, Úc Châu, Dân Biểu Reba Meagher (kế nhiệm DB John Newman sau khi ông này bị bắn chết), đã thẳng thừng từ chối không thèm gặp phái đoàn Quốc Hội VC, với lý do: “Là một Dân Biểu, được đông đảo người Úc gốc Việt tỵ nạn cộng sản, tin tưởng bầu cho tôi, tôi không thể phản bội họ, đi gặp đại diện chế độ VC, một chế độ mà trước đây là thủ phạm gây nên không biết bao nhiêu tội ác cho cử tri của tôi, và hiện nay tiếp tục vi phạm nhân quyền, chà đạp lên mọi quyền tự do dân chủ của người dân Việt, trong đó có thân nhân của cử tri gốc Việt tại Cabramatta”. Ngưng trích.

6-Cho đến nay, 2016, ông vẫn giữ lập trường và tư cách là một cựu thuyền nhân, bỏ VN ra đi tìm tự do vào 1977?

Xin chân thành cảm ơn Ông Toàn Quyền Lê Văn Hiếu. Hy vọng với những câu trả lời chính thức từ ông thì mọi tin tức sẽ được “clear” và mọi người Việt toàn thế giới sẽ có quyết định riêng của họ dựa vào vị thế mà họ đang đứng: một người Việt quốc gia với lập trường dân tộc, hay một người Việt không lập trường, hay một người Việt chủ trương hợp tác với vc…

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to From Hoàng Lan Chi, ký giả Hoa Kỳ- Vài thắc mắc đến ông TQ Lê Vă n Hiếu nhờ chuyển giúp

  1. Pingback: Bản tin HNA 15 ( Vị thế phi chính trị của toàn quyền Úc là gì-ô Đinh Hùng Cường vi phạm luật bầu cử- Ai là CT cộng đồng trên 20 năm- Vc trở mặt với Úc sau khi vòi được 228 triệu MK |

  2. Pingback: Các bài viế về vụ Toàn Quyền Úc Lê Văn Hiếu ở blog Chúng Tôi Muố n Tự DoDec 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s