Bản Tin Thời Sự số 8-July 27, 2016 -Khi ông Phạm Trần chụp mũ người khác là xía mũi-Tấm lòng “lương thiện” của ô DHC-Tường trình đại hội Cộng Hòa Và Dân Chủ

Bản Tin Thời Sự Hoàng Ngọc An số 8-July 27, 2016

Tuần San Thương Mại Miền Đông- Virginia

Trong số này: Khi ông “bè tiêu biểu” Phạm Trần chụp mũ người khác là “xía mũi” –Chúc mừng ô DHC và chờ đợi tấm lòng “lương thiện” của ông- Đỗ Văn Phúc tường trình về hai đại hội Đảng Cộng Hòa Và Dân Chủ.

Khi ông “bè tiêu biểu” Phạm Trần chụp mũ người khác là “xía mũi”

Bầu cử ngày 24/7 với cuộc ra quân “lộng lẫy, hoành tráng” của gia đình ô Đinh Hùng Cường, với hậu thuẫn mạnh mẽ của gia đình bạn bè của BS Đặng Vũ Chấn đã được Ủy Ban Bầu Cử công bố kết quả: Tổng số cử tri tham gia bầu phiếu: 1270 (bao gồm 38 tại địa điểm WA/DC, 342 tại Maryland và 890 tại Virginia) . Tổng số Phiếu bầu: 1,270, gồm có:1,233 phiếu hợp lệ và 37 phiếu trắng hoặc bất hợp lệ. . Nói nôm na theo ông Nhất Hùng thì

Thủ đô Washington DC: Hầu hết cá nhân ủng hộ Bà Trúc Nương thắng cử

Tiểu Bang Maryland : Đa số cá nhân ủng hộ Bà Trúc Nương thắng cử

Tiểu bang Virginia: Hầu hết cá nhân ủng hộ ƯCV Đinh Hùng Cường thắng cử

Trong khi ông Đinh Hùng Cường chưa kip phổ biến thư cảm ơn thì ngài Phạm Trần, gần 70 tuổi, SBGTN-DC đã vội vã chạy ngay một bài mà có lẽ ngôn ngữ thời trước 75 hay dùng là “nâng bi”.

Bà Hoàng Lan Chi đã có ngay bài nhận xét về bài viết của ông Phạm Trần. Đơn giản là ông Phạm Trần, trong suốt hai tháng ( 6 và 7), không dám có một bài viết hay phỏng vấn hỗ trợ “bạn hữu Đinh Hùng Cường”. Đa số “bạn hữu” của ô Cường đã chọn giải pháp im lặng bởi vì họ cũng hiểu hành động của ô Cường là không đúng khi lợi dụng kẽ hở của hiến chướng để kiếm phiếu ưu tiên hay hành vi đánh phụ nữ dưới thắt lưng của ô Cường là không hay. Tuy thế, họ có lòng tự trọng nên sau bầu cử họ vẫn im lặng. Trong khi đó, người nín thinh trong hai tháng ròng rã, mặc kệ bạn chiến đấu một mình, nay thấy bạn ( nhờ có Bs Chấn hỗ trợ mạnh mẽ, cả nhân lực tài lực) chiếm đa số phiếu thì ba chân bốn cẳng vội vàng “Lòng dân đã” bằng tựa “Cử tri đã quyết”! Ố là là, tôi nghĩ có lẽ ông Đinh Hùng Cường cũng khó mà ôm vào lòng thắm thiết “nghĩa cử” này từ “bè” Phạm Trần. Xin coi đầy đủ tại đây: Hoàng Ngọc An nhận xét về bài của Phạm Trần (Cử Tri đã quyết, cộng đồng có tuân)-July 27, 2016

Chúc Mừng ô Đinh Hùng Cường và chờ đợi tấm lòng “lương thiện” của ông

Ông Đinh Hùng Cường được hậu thuẫn mạnh mẽ từ Bs Đặng Vũ Chấn, ( qua việc đại gia đình thân hữu ô Chấn đi bầu), nhóm văn nghệ sĩ và “các bè’ mà ô Phạm Trần là một “bè tiêu biểu”. Trong lịch sử cộng đồng và liên hội, chưa bao giờ xảy ra sự việc này: một người lính, thành viên của Liên Hội, ra ứng cử và không được cựu cũng như đương kim Chủ Tịch Liên Hội ủng hộ. Hai vị này Chủ tịch này đã cùng ông Cựu TT Nguyễn Văn Lân, Chỉ Huy Phó Lđ 81 Biệt Cách Dù, công khai lên tiếng ủng hộ bà Trúc Nương và Bobby Lý.

Trong thư cảm ơn, ông Đinh Hùng Cường viết vầy “Chúng tôi nguyện lấy tấm lòng lương thiện, để đem hết khả năng và kiến thức, phục vụ và xây dựng Cộng Đồng Việt Nam vững mạnh tại Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.”

Chúng tôi xin chúc mừng những liên danh ủng hộ ô ĐHC và chúng tôi hy vọng sẽ thấy được “tấm lòng lương thiện” của ô Cường trong tương lai.

Đại Hội hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ

Ông Đỗ Văn Phúc đã viết bài tường trình về Đại Hội của hai đảng này rất chi tiết và công phu. Trước bầu cử TT của Hoa Kỳ, hầu hết các quốc gia khác đều “xía mũi” vào bàn thảo. “Xía mũi” là nhóm chữ của ô “bè tiêu biểu”, Phạm Trần. Ông đã chụp mũ cho những người viết bài chỉ trích hành động ghi danh ồ ạt để kiếm phiếu ưu tiên của ô Đinh Hùng Cường là “xía mũi vào chuyện cộng đồng thủ đô”! (cười).

Xin mời xem tại đây: Đỗ Văn Phúc -Tường Trình về Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hoà

§ Đại Hội Đảng Dân Chủ Đỗ Văn Phúc tường trình và bình luận-July 27, 2016

Hoàng Ngọc An

7/2016

This entry was posted in Bản Tin Hoàng Ngọc An, Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Bản Tin Thời Sự số 8-July 27, 2016 -Khi ông Phạm Trần chụp mũ người khác là xía mũi-Tấm lòng “lương thiện” của ô DHC-Tường trình đại hội Cộng Hòa Và Dân Chủ

  1. Pingback: Bản tin HNA số 11-(Kim Tuyến tuyệt vời-Xem lại vụ Nguy ễn Đạc Thành-Trách nhiệm, quyền hạn của toàn q uyền Úc-VN sẽ ra sao khi VC dâng nước cho Tàu-Những điều nên biết về Trump)-August 8, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s