Tài Liệu-Bài viết về Sơn Tùng-July 2016

Chúng tôi sẽ bổ sung sau, tài liệu từ ông Đỗ Văn Phúc, lên đến gần 20 bài

Khi Cựu chủ tịch Văn Bút Hải Ngoại vi phạm luật pháp -July 29, 2016

BĐQ Đòan Trọng Hiếu về vụ ra mắt sách của Sơn Tùng tại VA ngày 1 6-11-2013

§ Liêm Sỉ của “Cú Già” Hoa Thịnh Đốn-July 2016

§ Hoàng Lan Chi -Liêm sỉ của một nhà văn vùng Hoa Thịnh Đốn

§ Huỳnh Quốc Bình -Sơn Tùng, một hiện tượng”chống cộng” quái đản

LÃM THÚY: Thư gửi nhà văn Sơn Tùng – (Văn Bút Đông Bắc HK rút ra khỏi danh sách bảo trợ buổi ra mắt sách của Sơn Tùng)

§ BĐQ Đòan Trọng Hiếu về vụ ra mắt sách của Sơn Tùng tại VA ngày 1 6-11-2013

§ Hoàng Ngọc An – Lá cờ vàng phủ những đống thịt thối?

§ Trương Duy Linh – Các bài viết phản bác Sơn Tùng

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Tài Liệu-Bài viết về Sơn Tùng-July 2016

  1. Pingback: Các Tài Liệu tại blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s