RFA sẽ điều tra ô Nguyễn Văn Khanh theo đơn tố cáo của ô Tú

LGT: Lá thư tố cáo Gíam Đốc Việt Ngữ của RFA, ô Nguyễn Văn Khanh, từ ô Nguyễn Thanh Tú đã có hồi đáp. Chúng tôi mong RFA sẽ điều tra và có kết quả rõ ràng. Tiền thuế của nhân dân đóng và các đài phát thanh quốc gia phải làm đúng chức năng của họ. Họ không được quyền sử dụng làn sóng quốc gia để phục vụ cho lợi ích của một đảng phái chính trị.

Chuyển tiếp

Hoàng Ngọc An

*************************

Cần Thông Tin về RFA và Việt Tân

RFA bắt đầu điều tra – cần thêm thông tin

Lời Kêu Gọi Lần 3 – Ngày 29 tháng 2, 2016

Các thông tin mà tôi nhận được trong 3 tuần qua cho thấy Chương Trình Việt Ngữ của RFA đã bị lũng đoạn trầm trọng bởi Việt Tân, một cách trực tiếp và qua SBTN. Kết quả là sáng nay Văn Phòng Pháp Lý của RFA đã cho tôi biết là họ bắt đầu cuộc điều tra sâu rộng về những việc làm khuất tất và sai trái của Ông Nguyễn Văn Khanh cũng như một số nhân viên khác của RFA. Đây là thắng lợi đầu tiên trên con đường tìm công lý cho cha của tôi, cố ký giả Đạm Phong, và những đồng nghiệp bị hạ sát chỉ vì họ đã phê phán “Mặt Trận” về những sự lường gạt và hành động tàn ác.

Kể từ khi lên tiếng kêu gọi lần 2, trong tuần qua tôi lại đã nhận được thêm nhiều thông tin quan trọng và hữu ích về mối quan hệ giữa Ông Nguyễn Văn Khanh với Việt Tân và SBTN. Tôi xin cảm ơn vô vàn các người đã cung cấp thông tin. Nay tôi tiếp tục cần sự giúp đỡ của quý vị trong cộng đồng trong những việc như sau.

1. Xin quý vị nào có các thông tin, hình ảnh, v.v. về Khiem LeMặc Lâm (Pham Than)

2. Chuyến đi Úc của Ông Nguyễn Văn Khanh năm 2013 để thành lập SBTN –

Úc Châu Tháng 6 năm 2013, Ông Nguyễn Văn Khanh đã đi Úc Châu với mục đích giúp thành lập bộ phận Úc Châu cho đài SBTN. Đây là một việc làm trái với chức năng của người chịu trách nhiệm Chương Trình Việt Ngữ của RFA. Xin quý vị nào có các thông tin, hình ảnh, v.v. về chuyến đi này của Ông Nguyễn Văn Khanh thì gởi cho tôi.

Ngoài ra tôi cũng cần thông tin và xác định về những nhân vật trong các tấm hình dưới đây, chụp chung với Ông Nguyễn Văn Khanh ngày 26 tháng 6, 2013 ở Úc. Người phụ nữ trong tấm hình thức hai có tên là Tuyết cùng đến Úc với Ông Khanh từ Hoa Kỳ. Mọi thông tin về hoạt động và quan hệ của những người này với Việt Tân hay SBTN đều hữu ích cho cuộc điều tra mà tôi đang yêu cầu RFA thực hiện.

3. Những hợp tác của Ông Nguyễn Văn Khanh với các báo chí, chương trình truyền thanh, và chương trình truyền hình Việt ngữ

Thông tin mà tôi nhận được cho biết rằng Ông Khanh đã nhận thù lao để làm việc cho SBTN, SBTN-DC, Báo Người Việt, chương trình Radio Việt Nam Hải Ngoại, chương trình Radio Bolsa… Có thể Ông Khanh còn nhận hợp đồng làm việc cho nhiều nơi khác nữa. Đây là một vi phạm trầm trọng đối với điều lệ của RFA. Tôi mong đón nhận thêm thông tin về các hợp tác “đi đêm” của Ông Khanh với các báo đài Việt ngữ.

4. Những hợp tác với SBTN của các nhân viên RFA khác

Có nhiều dấu hiệu cho thấy một số nhân viên khác nữa trong Chương Trình Việt Ngữ của RFA cũng đã nhận thù lao để làm chương trình cho SBTN, một cách trái phép đối với điều lệ của RFA. Vì lợi ích cá nhân, có thể họ cũng bị mua chuộc để biến RFA thành phương tiện phục vụ cho Việt Tân. Tôi xin quý vị trong cộng đồng giúp cho tôi nếu có thông tin về những trường hợp như vậy.

5. Quan hệ giữa SBTN và Việt Tân

Càng ngày tôi càng nhận được nhiều thông tin cho thấy sự phối hợp ăn giơ chặt chẽ giữa SBTN và Việt Tân. Chẳng hạn, trong tấm hình về buổi huấn luyện ngày 26-28 tháng 6, 2015 cho thông tín viên của SBTN dưới đây, tôi được cho biết là lẫn với người của SBTN là một số đảng viên Việt Tân. Hoặc thông báo về chương trình Hát Cho Biển Đông ngày 6 tháng 7, 2014 cho thấy nó là một sự kiện do Việt Tân và SBTN đồng tổ chức.

Xin quý vị nào có thông tin về sự hợp tác giữa Việt Tân và SBTN tương tự như trên thì gởi cho tôi qua email: damphong.

Những thông tin như vậy sẽ giúp cho cuộc điều tra về sự thể Việt Tân mua chuộc nhân sự RFA qua những mối lợi tài chánh thông qua SBTN.

Tôi xin cam kết bảo mật mọi nguồn tin.

Trân trọng,

Nguyễn Thanh Tú,

Con trai của một người cầm bút bị giết
trong việc theo đuổi chân lý và công lý

 

 

From: tu nguyen [mailto:nguyentut@hotmail.com]
Sent: Monday, February 29, 2016 7:02 PM
To: tu nguyen
Subject: RFA bắt đầu điều tra – cần thêm thông tin

Cần Thông Tin về RFA và Việt Tân

RFA bắt đầu điều tra – cần thêm thông tin

Lời Kêu Gọi Lần 3 – Ngày 29 tháng 2, 2016

xem đính kèm thư


Cần Thông Tin về RFA và Việt Tân – 3.pdf
Cần Thông Tin về RFA và Việt Tân – 3.docx

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

4 Responses to RFA sẽ điều tra ô Nguyễn Văn Khanh theo đơn tố cáo của ô Tú

  1. Pingback: Tóm tắt và Nhận định về youtube Truyền Hình Hoa Thịnh Đốn PV Nguyễn Thanh Tú, con trai cố ký giả Đạm Phong-June 2016 |

  2. Pingback: Tóm tắt và Nhận định về youtube Truyền Hình Hoa Thịnh Đốn PV Nguyễn Thanh Tú, con trai cố ký giả Đạm Phong-June 201 6 |

  3. Pingback: Tài Liệu về VT-Định và Nguyễn Thanh Tú- 2016 |

  4. Pingback: Các bài hậu Terror |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s