Bà Nấm có xứng đáng là lãnh tụ đấu tranh không-Feb 2/2019

BNG Hoa Kỳ, căn cứ vào hồ sơ được lập bởi (BPSOS, VT-Định ???): trao giải Nhân Quyền nhân Năm Quốc Tế PN can đảm CHO VÀI NGƯỜI TRONG ĐÓ CÓ BÀ NẤM. Lúc đó bà Nấm đang ở tù nhưng mẹ bà ta biết. Hoặc, sau khi đến Mỹ, nếu “có liêm sỉ”, bà Nấm nên công khai thú nhận mình là Hèn, không can đảm và trả lại giải đó cho BNG Hoa Kỳ. Đăng này, vì có một facebooker trưng chứng cớ là clip, bà Nấm BẮT BUỘC MỚI PHẢI THÚ NHẬN!

Trích Facebook bà Nấm, mới nhất, sau khi một netter nào đó đưa clip bà Nấm thành khẩn nhận tội, hứa hẹn không tham gia tranh đấu nữa với vc:

Quỳnh kể cho các bạn tù nam nghe về những ngày đầu tiên Quỳnh bị bắt vào năm 2009.
Lúc đó, Quỳnh đã rất sợ hãi. Quỳnh đã làm theo những gì cơ quan an ninh điều tra (PA24, nay là PA92) muốn.
Họ gợi ý cho Quỳnh viết sẵn bản nhận tội. Rút kinh nghiệm từ vụ để luật sư Lê Công Định cầm giấy đọc trên ti vi trước đó. Lần này họ khôn khéo hơn, họ cầm giấy, ngồi đối diện với Quỳnh ở góc khuất máy quay và Quỳnh cứ thế mà đọc như một cỗ máy vô hồn.

Quỳnh sợ – Quỳnh nói rất nhiều lần là Quỳnh không hề can đảm như nhiều người nghĩ. Quỳnh rút lui, Quỳnh đóng blog.
Quỳnh không phải là anh thư như nhiều người mong muốn!
Quỳnh cũng chẳng tài giỏi gì, Quỳnh chỉ bắt đầu phản kháng từ những việc bình thường nhỏ nhặt trong xã hội.Và Quỳnh là người dám làm dám chịu!

This entry was posted in Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta, Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Bà Nấm có xứng đáng là lãnh tụ đấu tranh không-Feb 2/2019

  1. Pingback: Tài Liệu về Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở blog Chúng Tôi Muốn Tự Do -Feb 8, 2019 |

Comments are closed.