Trả lời cho nick Vì Dân Việt -BÀ HOÀNG LAN CHI LÀ AI ?

Bà Hoàng Lan Chi reply all:

Tôi không biết cái group ViDanViet là do ai lập ra nhưng đọc cái mail này, tôi bật cười. Lý do: vừa ngu vừa lố bịch.

1) Lố bịch vì: một group thì đăng mail của nhiều người, nhiều tiếng nói khác nhau về một vấn đề. Chỉ không được quyền đăng những bài của vc chửi VNCH hay báng bổ tôn giáo.

2) Ngu vì nêu các điều vầy (bà HLC không bị tù, không nghiên cứu tù nhân vc, thiếu kiến thức, kém khả năng, ngậm máu phun người ..) : rồi kết luận các nhận định của bà Hoàng Lan Chi về bà Nấm phải được xem xét mà không phản bác được những gì bà HLC viết. Kỳ vậy? Bao nhiêu tuổi đời mà không biết phản bác là gì?

3) Bà Hoàng Lan Chi trả lời cho group VDV:

3.1) Netters đủ trình độ, kiến thức để đọc, hiểu , trừ những kẻ quá ngu. VDV rõ chưa nào.

3.2) VDV có bản lãnh thì phản bác bằng cách chứng minh những gì bà HLC viết là không đúng. Rõ chưa nào.

Đây:

· Bà Nấm có làm bản kiểm điểm với công an Khánh Hòa không?-Có.

· Bà Nấm có thành thật khai báo điều đó với mọi người không?-không.

· Như vậy bà Nấm đã dối gạt mọi người?-Đúng.

· Bà Nấm chỉ khai báo khi nào?-Khi có faceboooker tung clip, khi Ngụy Vũ radio cho chạy audio, chửi bà Nấm, và bà HLC thu lại từ NV. Fans của bà Nấm hô hoán clip giả nhưng tự biết không chối được nên bà Nấm mới phải thừa nhận trong một status ở Facebook vào Jan 30, 2019. (link: https://www.facebook.com/100029502527719/posts/152082475785169/)

· Bà Nấm có tự thú nhận là mình HÈN, KHÔNG CAN ĐẢM, KHÔNG PHẢI ANH THƯ không?-Có. Trong bài vào Jan 30, 2019 –Có

· Bà Nấm có nhận giải Phụ Nữ Can Đảm của Bộ Ngoại Giao HK không?-Có (Giải này được BNG Hoa Kỳ đưa cho bà Melania trao khi bà Nấm ở tù. Tôi không biết ai nhận dùm. Sau đó, con gái bà Nấm đã viết thư cho bà Melania)

· Như vậy, nếu bà Nấm KHÔNG TRẢ LẠI CÁI giải đó thì có phải bà Nấm là người thiếu tư cách không?-Đúng

· Như vậy, Nhân Vật Cộng Đồng Bolsa thổ tả trân trọng cám ơn bà Nấm vì đã hy sinh: là lố bịch?-Đúng (xem youtube các đầu bạc của Bolsa thổ tả đã nói thế khi tiếp bà Nấm ở Nam CA).

· Những người xưng tụng, tung hê bà Nấm là anh thư, là lãnh tụ đấu tranh: lố bịch?-Đúng

KL: khen/chê bà Nấm là quyền tự do được hiến pháp bảo vệ. Người có tư cách, có trình độ, có giáo dục: là người không vu cáo khi chỉ trích một nhân vật XYZ nào đó và biết phản bác vào nội dung.

3.3-VDV muốn biết bà Hoàng Lan Chi là ai, làm gì trước và sau 75, cứ vào web hoanglanchi.com: có đủ tiểu sử, hình ảnh, tùy bút kể chuyện xưa. Muốn biết ý kiến những người có tên, có tuổi, đứng đắn, viết gì cho bà Hoàng Lan Chi: vào mục “Mọi người viết về Hoàng Lan Chi” sẽ rõ. Hiểu chưa nào, VDV?

Hoàng Lan Chi

On Sunday, February 3, 2019, 5:32:11 PM GMT+10, Paul Osieck <nghegiaochituthan@gmail.com> wrote:

Diễn Đàn VIDANVIET

Kính chuyển, xin được quan tâm và phổ biến.

Nếu email này có làm phiền quý vị, xin thông cảm và xóa dùm.

Welcome to VIDANVIET !

Wish You Good Health and Success in Life!

BÀI HỌC YÊU NƯỚC VIỆT VDV-HOANGLANCHI

BÀ HOÀNG LAN CHI LÀ AI ?

1.BÀ HOÀNG LAN CHI (Posted by: chuyenbai <chuyenbai>) CHƯA HỀ BỊ TÙ TỘI DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM VÌ LÝ DO CHỐNG CỘNG HOẶC VÌ ĐÃ PHỤC VỤ CHẾ ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA.

2.BÀ HOÀNG CHI (Posted by: chuyenbai <chuyenbai>) CHƯA HỀ CÓ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC DIỆN TÙ NHÂN ĐƯỢC VIỆT NAM CỘNG SẢN THẢ RA TỪ CÁC TRẠI CẢI TẠO, TỪ CÁC NHÀ TÙ CỘNG SẢN NHƯ QUÍ VỊ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM (NGÀI VÕ ĐẠI TÔN), QUÍ VỊ TÙ NHÂN DẠNG H.O. (TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO ), QUÍ VỊ TÙ NHÂN NGƯỜI MỸ (TNS JOHN MCCAIN) TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM.

3.BÀ HOÀNG LAN CHI (Posted by: chuyenbai <chuyenbai>) ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU NHẬN ĐỊNH PHIẾN DIỆN CỦA MỘT NGƯỜI THIẾU KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, THIẾU KHẢ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP, BÀ CHUYÊN MÚA GẬY VƯỜN HOANG, LÊN ÁN THA NHÂN BỪA BÃI , THIẾU TRÁCH NHIỆM, VÀ QUÁ VÔ Ý THỨC ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN VỚI BÀ. BÀ ĐÃ “NGẬM MÁU” PHUN NGƯỜI MÀ KHÔNG SỢ Ô UẾ MIỆNG MÌNH!

VÌ LẼ ẤY, NHỮNG LỜI NHẬN ĐỊNH, LÊN ÁN CỦA BÀ HOÀNG LAN CHI (Posted by: chuyenbai <chuyenbai>) ĐỐI VỚI “MẸ NẤM” ĐÍNH KÈM THEO ĐIỆN THƠ NÀY, CẦN ĐƯỢC QUÍ VỊ ĐỘC GIẢ SÀNG LỌC, XEM XET CẨN THẬN.

NAY KÍNH,VIDANVIET

This entry was posted in Tranh Luận Ở Các Diễn Đàn. Bookmark the permalink.

1 Response to Trả lời cho nick Vì Dân Việt -BÀ HOÀNG LAN CHI LÀ AI ?

  1. Pingback: Tài Liệu về Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở blog Chúng Tôi Muốn Tự Do -Feb 8, 2019 |

Comments are closed.