Trần Văn Tích- về trường hợp LS Trần Kiều Ngọc- Sep 2 6, 2017

Về một vài vấn đề thời sự trong cộng đồng

Trần Văn Tích

Nhờ có internet, chúng ta có thể nhận được tin tức từ khắp nơi một cách dễ dàng nhưng cũng vì internet mà chúng ta có thể nhận được những tin tức không chính xác. Các nhận định cá nhân trình bày trong bài viết này được xây dựng trên cơ sở tiến trình lý luận như sau : tôi được biết ông A đã nói như vầy như vầy, nếu quả thực ông A đã nói như thế thì tôi nghĩ rằng…

Vấn đề thứ nhất.- Trường hợp Luật sư Trần Kiều Ngọc

Trong một dịp sinh hoạt cộng đồng, Luật sư Trần Kiều Ngọc hiện ở Úc đã giải thích về cung cách hành xử của mình như sau : Cô không muốn tuyên bố là mình chống cộng mà Cô chủ trương tuyên bố là mình chống cái ác để có thể gần gụi thành phần thanh niên trong nước vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cộng sản.

Nếu quả cô Luật sư đã chủ trương như vậy thì đây là một chủ trương sai lầm và ngược ngạo. Thưa Luật sư, chống cộng không phải chỉ chống cái ác mà thôi.

Khi cộng sản ra thông cáo kêu gọi quân dân Việt Nam Cộng Hoà mang theo tiền bạc đủ tiêu xài trong mười ngày hay trong một tháng, khi chúng đã lùa đuợc những kẻ thua trận vào tù rồi mà còn bắt họ viết và ký giấy tự nguyện trình diện học tập cải tạo, khi chúng rêu rao hãy cứ lo học tập tốt thì rồi sẽ được ra về thì chúng tỏ ra rất mực đểu cáng.

Khi chúng lên tiếng ngưng chiến vào dịp Tết Mậu Thân 1968 nhưng trước đó chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công các thành phố Miền Nam vào ngày lễ cổ truyền của dân tộc và rồi chúng sẽ tung quân đánh phá các đô thị Việt Nam Cộng Hoà vào đúng ba ngày Tết thì chúng tỏ ra cực kỳ lưu manh.

Mới đây nhất, khi chúng ngang nhiên ngạo mạn đưa công an mật vụ sang bắt cóc người ngay trung tâm thủ đô Berlin và giữa thanh thiên bạch nhật thì chúng tỏ ra vô pháp vô thiên.

Cô Luật sư chỉ chống cái ác không mà thôi thì chưa đủ vì cộng sản không những chỉ độc ác tàn bạo mà còn xảo trá lừa đảo, coi thường luật pháp quốc tế, khinh mạn văn hoá dân tộc v.v..

Những thành phần thanh thiếu niên mà cô Luật sư đặt hoài bão có thể thuyết phục được là những thành phần dân tộc phần nào có tâm huyết. Về mặt chính trị, chúng ta có thể xem họ đã hiểu ra (hoặc chúng ta có thể làm cho họ hiểu ra) lẽ phải trái và tự giác chủ động đi theo cái đúng. Vì thế cô Luật sư không nên lo lắng rằng bảo họ chống cộng thì họ sẽ có thái độ dị ứng. Trái lại, họ đã có tư tưởng chống cộng rồi, bây giờ cô Luật sư cứ việc nói thẳng với họ, kêu gọi họ, huy động họ chống cộng. Đi bước đầu tiên đó xong, cô Luật sư sẽ giải thích thêm chống cộng tức là chống cái ác, cái xấu, cái xỏ xiên, cái bất kể đạo đức luân lý, cái khinh thị lương tri, cái chà đạp công lý v.v.. Đó là một bước đi chiến thuật hợp lý và hợp tình. Tất nhiên Cô Luật sư không nhắm vào những nam nữ thanh niên tại quốc nội chỉ biết "còn đảng còn mình", đối tượng vận động của cô Luật sư chủ yếu không thể là những nam nữ thanh niên đảng viên, đoàn viên và/hoặc đối tượng đảng, đối tượng đoàn. Cô Luật sư nên nói ngay với những thành phần đối thoại – đã ít nhiều "giác ngộ" – là chúng ta phải chống cộng không phải vì chúng ta chống tên đầu sỏ A, mụ ác ôn B mà chúng ta chống cộng vì chúng ta có bổn phận và có trách nhiệm phải chống cái ác, cái đểu, cái xấu, cái tồi v.v.. Cô Luật sư không nên đi theo bước chiến thuật ngược đời là kêu gọi chống cái ác vì cộng sản là hiện thân của cái ác. Nếu chỉ nhận thức rằng cộng sản là tàn ác mà thôi thì cô Luật sư đã nhận thức hết sức thiếu sót mất rồi.

Về phần chư vị trưởng thượng trong cộng đồng như quí Ông Võ Đại Tôn, Linh mục Nguyễn Văn Khải v.v..xin quí vị vui lòng từ tốn ôn tồn giảng giải cho cô Luật sư Trần Kiều Ngọc hiểu như vậy.

Xin quí vị khuyên răn Cô là chống cộng thì cứ quang minh chính đại, dõng dạc mạnh mẽ bảo rằng chống cộng. Xin quí vị nhắc nhở Cô Luật sư là chớ nên tìm đường lối quanh co lắt léo trong ngôn ngữ chống cộng mà xin cứ đúng đường mà đi, thẳng băng mà đi. Một trong những đức tính quan trọng nhất của người muốn dẫn đường chỉ lối là sự thành thực, khiêm tốn.

26.09.2017

(Vấn đề thứ hai : Trường hợp cựu Đại úy Nhảy dù Phan Nhật Nam, Vấn đề thứ ba : Trường hợp Cộng đồng không cộng sản)

This entry was posted in Thời Sự, Trần Kiều Ngọc. Bookmark the permalink.

3 Responses to Trần Văn Tích- về trường hợp LS Trần Kiều Ngọc- Sep 2 6, 2017

  1. Pingback: Tài Liệu tổng quát về vụ TKN-Nov 2, 2017 |

  2. Pingback: Các bài viết và youtube về TKN-Nov 6, 2017 |

  3. Pingback: Tài Liệu về vụ Trần Kiều Ngọc- Nov 25, 2017 |

Comments are closed.