Thông Cáo Báo Chí về “Chuyến Công Du Thương Mại Tại Việt Nam Của Ông Lê Văn Hiếu”-August 2016

LGT: chuyển tiếp tin từ ô Hữu Nguyên. Chúng tôi sẽ có nhận định sau về vấn đề này.

Hoàng Ngọc An

**********

Thông Cáo Báo Chí của CĐNVTD Úc Châu – Nam Úc

Posted on Tháng Tám 18, 2016by Hữu Nguyên

Về Chuyến Công Du Thương Mại
tại Việt Nam của Ông Lê Văn Hiếu

LGT: Kính thưa Quý vị. Cuối tuần qua, CĐNVTD Nam Úc đã đăng Thông Cáo Báo Chí về “Chuyến Công Du Thương Mại Tại Việt Nam Của Ông Lê Văn Hiếu” trên Adelaide Tuần Báo và Nam Úc Tuần Báo. Sáng Thứ Bảy 20 tháng 8, chúng tôi đã gửi email cho ông Lê Quang Tín, Chủ Tịch CĐNVTD Nam Úc, yêu cầu ông chuyển cho bản Thông Cáo. Ngay sau đó, chúng tôi nhận được email của ông cùng với bản Thông Cáo. SGT chân thành cảm ơn ông Chủ Tịch, và sau đây, trân trọng giới thiệu cùng Quý vị, thư qua lại giữa chúng tôi và ông Chủ Tịch, cùng nguyên văn bản Thông Cáo.

THƯ CỦA SGT GỬI ÔNG LÊ QUANG TÍN

Kính gửi ông Lê Quang Tín
Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu – Nam Úc

Thưa Ông,

Chúng tôi được một số thân hữu ở Nam Úc cho biết, Ông và BCH/ CĐNVTD Nam Úc vừa ra Thông Cáo Báo Chí về chuyến công du thương mại của Ông Lê Văn Hiếu. Điều này chứng tỏ Ông và Quý BCH đã lãnh đạo CĐ một cách sáng suốt, minh bạch và hoàn toàn độc lập. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng, Quý vị lãnh đạo CĐ các Tiểu bang cũng như Liên bang đều tự hào và cùng chung tinh thần làm việc như Ông và BCH/CĐNVTD Nam Úc.

Nhân đây, chúng tôi cũng yêu cầu Ông, nếu không có gì trở ngại, chuyển cho chúng tôi bản Thông Cáo Báo Chí để chúng tôi phổ biến cho rộng đường dư luận.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

THƯ PHÚC ĐÁP CỦA ÔNG LÊ QUANG TÍN

Thưa ông Hữu Nguyên,

Mến gửi ông Thông Cáo của Cộng Đồng NVTDUC/Nam Úcc đăng trên 2 báo Việt Ngữ tại Nam Úc là Adelaide Tuần Báo ngày thứ Năm 18/8/16 và Nam Úc Tuần Báo ngày thứ Sáu 19/8/16.

Lý do chúng tôi chỉ đăng trên 2 tờ báo địa phương vì chúng tôi nghĩ đây là thông tin nội bộ của Tiểu Bang Nam Úc mà thôi. Tuy nhiên nếu có lời yêu cầu của quý báo thì tôi xin chuyển đến ông và quý độc giả cùng tham khảo.

Đồng thời, tôi cũng sẽ gửi đến BCH Liên Bang và Chủ Tịch của các tiểu bang thông báo này để biết các thông tin của nhau.

Mến chào
Tin Quang Le
President
Community Access and Services SA

LVH - Thông Cáo Báo Chí_Page_1.jpgLVH - Thông Cáo Báo Chí_Page_2.jpgLVH - Thông Cáo Báo Chí_Page_3.jpg

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Thông Cáo Báo Chí về “Chuyến Công Du Thương Mại Tại Việt Nam Của Ông Lê Văn Hiếu”-August 2016

  1. Pingback: From Hoàng Lan Chi, ký giả Hoa Kỳ- Vài thắc mắc đến ông TQ Lê Vă n Hiếu nhờ chuyển giúp |

  2. Pingback: Các bài viế về vụ Toàn Quyền Úc Lê Văn Hiếu ở blog Chúng Tôi Muố n Tự DoDec 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s