Tài Liệu vụ Toàn Quyền Úc Lê Văn Hiếu -2016

From Hoàng Lan Chi , báo TMMĐ -Hoa Thịnh Đốn -USA- Xin chuyển cho Toàn Quyền Nam Úc, ô Lê Văn Hiếu,-July 10, 2016

§ Thư ngỏ từ GS Kym Tran (Adelaide) đi chung tàu với Ô Lê Văn Hiếu -Bạn bè trong đoàn 6 chiếc tàu năm 1977 yêu cầu ô Kym Tran viết thư này-August 2016

LS Mai Thành Đức (Adelaide, Nam Úc): Một số câu hỏi cần được tr ả lời liên quan đến vai trò của Toàn quyền tại Tiểu bang Nam Úc

§ From Hoàng Lan Chi, ký giả Hoa Kỳ- Vài thắc mắc đến ông TQ Lê Vă n Hiếu nhờ chuyển giúp

Thông Cáo Báo Chí về “Chuyến Công Du Thương Mại Tại Việt Nam Của Ông Lê Văn Hiếu”-August 2016

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.