Đỗ Thông Minh-SÁNG LẬP VIÊN Mặt Trận trả lời phỏng vấn

Ông Đỗ Thông Minh cư trú Nhật, vào khoảng ngoài 60t. Vẻ mặt hiền hòa, giọng nói trầm tĩnh và luôn lịch sự theo đúng kiểu một người Bắc có giáo dục, nề nếp. Tôi vừa nghe buổi phỏng vấn ô Minh từ Nguyễn Xuân Nam. Ông Minh là một trong ba sáng lập viên của Mặt Trận thời phôi thai.

Ông Minh trình bày vài nét chính:

1-Nguyên nhân thành lập Mặt Trận. Trong phần này có nêu rõ 3 tổ chức cùng nhau đứng chung, lấy tên Mặt Trận, chọn ngày 30/4/ là ngày thành lập. Lý do: phải có tên chung để gặp gỡ Thái Lan nhờ họ giúp đỡ. Ông Minh cũng là chủ nhiệm, chủ bút tờ Kháng Chiến trong khoảng 10 tháng, rút lui vì thấy sứt mẻ nặng nề giữa ông Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu. Tổ chức Người Việt Tự Do xuất phát từ Nhật. Khi qua Mỹ thì không vị tướng nào nhận lời đi Thái Lan, chỉ có ô Hoàng Cơ Minh.

2-Ông qua Mỹ chơi và đoàn làm phim phỏng vấn ba lần: một lần tình cờ và hai lần tại hotel. Chỉ sử dụng một câu liên quan đến K9 và chiếu sau lưng.

3-Ô Lý Thái Hùng trong phỏng vấn mới nhất, tháng 11/ 2015, nói rằng Mặt Trận chỉ là căn cứ địa là không đúng. Đó là một lực lượng võ trang, có cả B40.

4-VT nên kiện cho mọi việc rõ ràng. Đây là một vấn đề chưa được giải quyết trong cộng đồng thì bây giờ cần giải quyết. Trước đó, Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả Thế Giới đã có phim Silence in Little Saigon nhưng ngày đó chỉ chiếu TV nên không lan mạnh mẽ như bây giờ.

Xin nghe tại đây: http://baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cong-dong/sang-lap-vien-mat-tran-hoang-co-minh-tiet-lo-mot-so-dieu-quan-trong.html

Hoàng Ngọc An

14/11/2015

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

5 Responses to Đỗ Thông Minh-SÁNG LẬP VIÊN Mặt Trận trả lời phỏng vấn

  1. Pingback: Tài liệu về phim Terror in Little Sài Gòn |

  2. Pingback: Tài liệu phim TERROR IN LITTLE SÀI GÒN | THÔNG TIN HAI CHIỀU

  3. Pingback: Links tài liệu về Terror in Little Son và hậu Terror |

  4. Pingback: Links đến các bài viết về phim Terror in Little Sài Gòn và các bài liên quan | KBC Hải Ngoại

  5. Pingback: Links bài về phim Terror in Little Sài Gòn -2015 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s