Category Archives: Mai Khôi với Cờ Vàng

Ca sĩ Mai Khôi (mất dạy), LS Trịnh Hội (ngu xuẩn) khi mạ lị TT Hoa Kỳ- Nov 13, 2017

Copy từ Facebook https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10215262176049084 Bao Quoc Tran Mai Khôi & Trịnh Hội , chị đái em hứng. Đơn giản chỉ có vậy. Qua việc này thấy rất rõ tư cách của một kẻ suốt đời nấp sau váy phụ nữ. … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự | 2 Comments

Tài Liệu về vụ Mai Khôi đến DC và từ chối cờ vàng- Jan 2017

Tài Liệu về vụ Ca Sĩ Mai Khôi Tóm tắt: Mai Khôi, ca sĩ không nổi tiếng ở VN, chỉ gây tai tiếng khi trả lời rất ‘thoải mái” và chủ trương KHÔNG MẶC ÁO NGỰC. cứ search net sẽ … Continue reading

Posted in Mai Khôi với Cờ Vàng | 3 Comments