Category Archives: Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta

Kiểm lại phiếu ( recount) theo yêu cầu của Stein, Đảng Xanh- Nov 23, 2016

Về Vấn Đề Recount phiếu 1-Các trò của Đảng Dân Chủ sau khi Hillary thất  cử : Trò thứ nhất là biểu tình. Lẽ ra, Obama phải chận nhưng ông ta không làm thế. Ông ta còn tuyên bố (họ … Continue reading

Posted in Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta | 2 Comments