Category Archives: Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta

Tin ngắn 21-Đường Bách Kiều với hội chứng sợ Hollywood-Dân b iểu Mexico treo tường thách thức Trump-Ai ra vô Tòa Bạch Ốc như đi chợ thời Obama-Màn tin tặc-liên lạc với Nga, vẫn được “Dân c hủ xấu” sử dụng- Công dân Mỹ tốt, anh là ai? -March 4, 2017

Hoàng Lan Chi TIN NGẮN- Ý KIẾN GỌN- Số 21 March 4 , 2017 LGT: ai là fans Dân chủ không nên coi. Tôi chỉ chuyển những tin ngắn, bôi xấu Trump, và chúng tôi “fix” lại mà thôi. Bức … Continue reading

Posted in Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta, Thời Sự

Kiểm lại phiếu ( recount) theo yêu cầu của Stein, Đảng Xanh- Nov 23, 2016

Về Vấn Đề Recount phiếu 1-Các trò của Đảng Dân Chủ sau khi Hillary thất  cử : Trò thứ nhất là biểu tình. Lẽ ra, Obama phải chận nhưng ông ta không làm thế. Ông ta còn tuyên bố (họ … Continue reading

Posted in Bài về Trump, Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta | 2 Comments