HLC viêm màng túi vì hoa, trái, không vì shopping- Aug 27, 2021

Hoàng Lan Chi

Viêm Màng Túi với Anh Đào Hai Màu, Bưởi 5 roi, Cây Vải thấp, Hoa Ngọc Lan

Tôi tự nhủ sẽ thu gọn vườn vì không chăm sóc nổi nhưng cầm lòng không đậu trước cây anh đào Nhật hai màu đỏ trắng ( họ ghép 1 cành trắng vào cây hoa đào đỏ), cây bưởi Năm Roi bé tí cao cỡ 80cm mà có một chùm hoa và hoa ngọc lan mà tôi rất thích cỡ 80cm và cũng đã có nụ, cây vải thấp cũng có hoa. Thiệt là viêm màng túi mà vì cái tính thích cây ghép ( vì cứ be bé xinh xinh đã có hoa, trái)

Đào 100$, bưởi 55$, Ngọc lan 85$, cây vải 70$.

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.