Bản tin Tòa Bạch Ốc mới nhất- Sắc lịnh chống lạ i sự kiểm duyệt của các ”social media platforms” – May 2 8, 2020

Bản Tin từ Tòa Bạch Ốc mới nhất

Tổng thống Trump ký lệnh chống lại kiểm duyệt của các social media platforms

Vài phút trước đây, tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã ký Sắc lệnh hành pháp để chống lại sự kiểm duyệt của các tập đoàn công nghệ, bao gồm cả các truyền thông xã hội. (social media platforms).

Sự thiên vị trong truyền thông công nghệ là một vấn đề lớn đối với nền dân chủ của chúng ta. Nó thách thức sự trao đổi các ý tưởng và tranh luận công khai của chúng ta. Mọi người dân đều tự do, bảo thủ, hay nói cách khác là có quyền được lắng nghe và đối xử công bằng trên mạng.

Trong vài giờ tới, bạn có thể nghe rất nhiều tin đồn về Sắc lệnh này. Phương tiện truyền thông cánh tả sẽ tuyên bố : sắc lịnh chỉ giải quyết một vấn đề giả mạo vì sự thiên vị công nghệ không hề có! Còn Đảng Dân chủ trong Quốc hội thì sẽ nói Tổng thống đang vượt quá thẩm quyền của mình. Một số người khác thuộc Beltway sẽ nói rằng sắc lịnh không làm điều đó ngay từ đầu.

Tất cả những điều đó đều dối trá. Dưới đây là một vài nét chính trong sắc lệnh của Tổng thống Trump :

• Các plattforms nào có những chọn lọc để chỉnh sửa, kiểm duyệt ..sẽ không được bảo vệ theo điều 230 của Đạo luật về Thông tin về Truyền thông

• Chỉ đạo Bộ Thương mại kiến ​​nghị với FCC để làm rõ các quy tắc của Mục 230 sao cho phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ.

• Giúp ngăn chặn hàng triệu đô la của người nộp thuế khỏi bị lãng phí vì các quảng cáo của các cơ quan liên bang ở các các social media platforms thiên vị.

• Đảm bảo Bộ Tư pháp sẽ xem xét hơn 16.000 khiếu nại về sự kiểm duyệt có động cơ chính trị và đã được Tòa Bạch Ốc thu thập tại Hội nghị thượng đỉnh truyền thông xã hội được tổ chức vào năm ngoái 2019

• Huy động các Luật sư tiểu bang và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để đảm bảo các ”social media platforms ” không tham gia vào các hành vi hoặc lừa đảo hoặc không công bằng.

• Áp dụng luật liên bang và liệt kê các cách thức mà các ”social media platforms” hành xử chống lại các quan điểm mà họ không đồng ý.

Các tập đoàn lớn đã đối xử không công bằng với hàng triệu công dân Mỹ nên chúng ta không nên cho họ được hưởng các đặc quyền bảo vệ. Với Tổng thống Trump, Sắc Lệnh điều hành được ban hành hôm nay, đất nước chúng ta chắc chắn sẽ có một bước tiến lớn trong các sự tranh luận công khai.

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.