WASHINGTONTIMES-Ngũ Giác Đài, bản tin của ABC là không đúng

Ngũ Giác Đài: bài báo của ABC là KHÔNG ĐÚNG

Tóm tắt: ABC cho biết báo cáo được đưa ra vào tháng 11 bởi Trung tâm Tình báo Y tế Quốc gia, một chi nhánh của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA). Nó được cho là đã cảnh báo về một đại dịch về cái mà sau này được đặt tên là COVID-19. Dựa vào các nguồn tin cho biết , ABC News cho biết cảnh báo đã được thông báo ngắn gọn nhiều lần cho DIA, nhân viên của Tham mưu trưởng liên quân và cho cả Tòa Bạch Ốc. Ngũ Giác Đài cho biết họ tìm kiếm toàn diện và không thể tìm thấy tài liệu nào như vậy.

Hoàng Lan Chi viết: DC thổ tả dùng đủ âm mưu để đổ rằng TT Trump đã được báo cáo nhưng “phớt lờ”. Đúng là “thứ media thổ tả” và “DC khốn nạn”. Trời đất không dung tha loại này!

https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/9/pentagon-says-covid-report-cited-abc-doesnt-exist/?utm_source=Boomtrain&utm_medium=manual&utm_campaign=evening&utm_term=evening&utm_content=evening&bt_ee=8F23ccup7OCEFGSv%2BdrxcCzCgjPYRoZaTMl58vUjDqVEAFkvIyx90CGlzOfOtUYy&bt_ts=1586462885954

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.