Chuyện CĐ Bolsa- Bà vợ Bình Nguyễn lên tiếng ( vụ Trí Tạ-Tài Đỗ, recall nhóm Trí Tạ)- Feb 27,2020

Chuyện cộng đồng Bolsa

Bà vợ Bình Nguyễn lên tiếng

Hai phe Trí Tạ-Tài Nguyễn đấu đá nhau. Đỉnh điểm là phe Tài Đỗ “recall” nhóm Trí Tạ. Tất nhiên, khi Recall thì phải tuân thủ luật pháp: các lý do 1,2,3,4 phải có chứng cớ, phải đạt túc số chữ ký.

Tại buổi họp thành phố Westminster kỳ trước , cư dân Bình Nguyễn, tố cáo Tài Đỗ gian dâm với vợ ông ta và phá hoại hạnh phúc gia đình ông ta.

Lập tức, fans của Trí Tạ ồn ào chửi bới, mạ lị, to họng chửi rủa Tài Đỗ bất chấp những điều mà họ được học ở học đường như:

-chuyện nào cũng phải nghe từ hai phía,

-người đàn ông ra chốn công cộng tố vợ như thế là sai vì đem chuyện nhà ra rao bán, là bôi nhọ con cái. Sau đó, ô Tài Đỗ vẫn im lặng thì nhóm người trên tiếp tục dùng những lời lẽ hung hăng mạ lị người không cùng phe với họ.

-họ , nhóm binh Trí Tạ, lẽ ra, phải làm đúng luật, đúng với tư cách của người có học-có giáo dục-có hiểu biết là xét vào nội dung Recall sai/đúng ra sao mà phản bác.

NẾU, TÔI ĐẶT GIẢ THUYẾT, NẾU VIỆC BÌNH NGUYỄN LÀ DO NHÓM TRÍ TẠ- NGUYỄN QUỐC LÂN SẮP XẾP: THÌ TÔI NGHĨ NGƯỜI HIỂU BIẾT SẼ “XỔ TOẸT” VÀO NHÓM TRÊN.

“Xổ toẹt” là khinh bỉ, là sẽ recall, là không bao giờ cho nhóm trên hợp đồng trở lại. Lý do: hành vi tấn công cá nhân này thật quá bỉ ổi, quá hèn hạ, quá hạ cấp. Nó không xứng với đàn ông VN nhất là người trẻ, trưởng thành ở Mỹ như Trí Tạ, như NQ Lân!

Nay, bà vợ cũ Bình Nguyễn đã lên tiếng. Nội dung, bà vừa đính chính và vừa khóc:

-Lương tâm của quý vị để đâu?

-Tôi sống 20 năm và đã ly di ô Bình Nguyên. Đang là “single mom” nuôi con. Không bao giờ nói vì giữ thể diện cho con. Vẫn hay đi họp HĐ thành phố. Kỳ trước vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp. Lên án nhóm Trí Tạ-Kimberly Hồ-Charles Chí Nguyễn-Nguyễn quốc Lân về các hành vi bỉ ổi, đê tiện.

Youtube bà vợ cũ của Bình Nguyễn đính chính: có chiếu lại cảnh Bình Nguyễn kỳ trước tố cáo:

https://www.youtube.com/watch?v=DViRP-v61w4

Ý kiến cá nhân tôi:

Với các vấn đề công cộng thì

-XYZ có quyền góp ý cho các nhân vật như Trí Tạ, Tài Đỗ

-XYZ cũng có quyền cho ý kiến đồng ý/binh vực nhóm Trí/hay Tài;

-ABC: toàn quyền tự do: đồng ý/không đồng ý với XYZ.

Chỉ những kẻ đuối lý, hoặc thiếu giáo dục mới có hành xử sau: chụp mũ, vu cáo, mạ lị cá nhân.

Nên nhớ NẾU A “chửi Cha” người B thì người B cũng có thể “chửi ÔNG NỘI” người A.

Chửi: rất dễ, ai cũng làm được.

Không chửi và lý luận đàng hoàng, không làm gia đình hay nhà trường cũ phải xấu hổ: MỚI LÀ KHÓ.

Hoàng Lan Chi

2/2020

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.