Links một số bài vụ Đồng Tâm- Jan 15, 2020

CÁC LINKS VỤ ĐỒNG TÂM – TÍNH ĐẾN JAN 14, 2020

Tác giả dấu tên-Diễn tiến vụ Đồng Tâm:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222292823690881

Tại sao phải đọc hai chiều- Vài câu hỏi cho công an của Lưu Trọng Văn:

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/10222294575094665

DB Châu Âu lên tiếng vụ Đồng Tâm:

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/eu-parliament-representative-talk-about-dong-tam-clash-01112020224932.html

Đại biểu QH chất vấn Bộ Công An:

https://www.facebook.com/nhungcongdantudo/videos/2519027491757575/

BỘ Công An thông báo vụ Đồng Tâm:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222284735568683

Ô Kình kể chuyện:

https://www.facebook.com/nhungcongdantudo/videos/477555259848002

Web Luật Khoa gửi các câu hỏi cho Bô Công An về vụ Đồng Tâm:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222282054541659

Vợ ô Lê Đình Kình tố cáo bị công an đánh bắt nhận tội:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222283734183649

Báo Pháp Luật: video con trai ô Kính thừa nhận tội:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222279643761391

Đồng Tâm: Bài của nick Cha Già Dân Tộc:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222274701677842

Lương Minh-Một cái nhìn về Đồng Tâm:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222270120523316

Lưu Trọng Văn- chiến thắng của phe “củi”:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222273761894348

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.